double arrow

Експертиза маркування та пакування


Маркування – текст, умовні позначки або малюнок, нанесені на упаковування і (або)товар, а також інші допоміжні засоби. Призначені для ідентифікації товару або окремих його властивостей, доведення інформації до споживача при виготовлювачів (виконавцях), кількісних і якісних характеристиках товару. Основними функціями маркування є:

· інформаційна;

· ідентифікаційна;

· мотиваційна;

· емоційна.

Виробниче маркування – текст, умовні позначки або малюнок, нанесені виготовлювачем (виконавцем) на товар і (або) упаковування і (або) інші носії інформації.

Торговельне маркування – текст, умовні позначення або малюнок, нанесені продавцем на товарні або касові чеки, пакування і (або) товар. Основними вимогами до маркування є: достовірність, доступність та достатність. Специфічними вимогами до маркування можна назвати наступні:

· чіткість тексту ті ілюстрацій;

· наочність;

· однозначність тексту, його відповідність споживчим властивостям товару;

·  наведені на маркуванні відомості не повинні вводити покупця и споживача в оману щодо кількості, якості, виготовлювача, країни походження;
·  для маркування повинні використовуватися незмивні, стійкі до впливу зовнішнього середовища барвники, які дозволені для застосування органами Держаної санітарно – епідеміологічної служби[12].

Забороняється реалізація й використання вітчизняних та ввезення в Україну імпортних товарів без маркування держаною мовою України. Маркування повинно містить доступну для сприймання споживачем інформацію про :

·  загальну назву товару;

·  склад сировини продукту;

· дату виготовлення;

· строк придатності до споживання чи дату закінчення строку придатності до споживання;

· умови зберігання;

· найменування та адресу виробника й місце виготовлення;

· умови використання;

· іншу інформацію, передбачену чинним в Україні нормативними документами , дія яких поширюється на товар.

 Чинним в Україні нормативним документом, що регламентує вимоги до маркування та пакування є ГОСТ 28660-90 «Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение», який накладається на щетинно-щіткові вироби та встановлює правила щодо їх маркування, пакування транспортування та зберігання.

Цей стандарт встановлює наступні вимоги до маркування зубних щіток:

ü товарний знак підприємства-виробника;

ü ціна;

ü позначення ступеня жорсткості (для щіток з робочою частиною із синтетичної щетини);

ü модель.

Допускається наносити позначення ступеня жорсткості зубних щіток власне на виріб або на індивідуальну упаковку.

Споживче маркування безпосередньо на щетинно-щіткові вироби наносять способами лиття, об’ємними або гарячим тисненням, сіткографією або іншими способами, що забезпечують її чіткість та збереженість, у відповідності із зразком - еталоном, конструкторською, технологічною документацією або технічним описом.На тару наклеюють або вкладають ярлик із зазначенням:

ü найменування підприємства-виробника, його адреса та товарний знак;

ü найменування виробу;

ü артикул, модель (для виробів, що реалізуються через торговельну мережу);

ü кількість виробів в упаковці;

ü ціна (для виробів, що реалізуються через торговельну мережу);

ü дати випуску;

ü штампа відділу технічного контролю;

ü зазначення стандарту, за яким виготовлено виріб;

ü колір;

ü ступінь жорсткості (якщо для робочої частини використовувалися синтетична щетина).

Допускається наносити споживче маркування на стрічку, що застосовується для обклеювання споживчої тари або безпосередньо тари.

Маркування на ярлику наносять типографським способом. Заповнення перемінних даних проводять за допомогою штампів або іншим способом, що забезпечує чіткість та збереженість маркування.

Маркування повинне бути чітким, розбірливим та міцним.

Транспортне маркування вантажного місця щетинно-щіткових виробів для експорту повинне відповідати вимогам зовнішньоекономічних організацій.

Зміст маркування та місце його нанесення вказуються в конструкторській документації.

Допускається встановлення додаткових вимог до маркування в конструкторській, технологічній документації та технічному опису на щетинно-щіткові вироби.Згідно із ГОСТ 28660-90 «Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение» зубні щітки упаковуються способами зазначеними в таблиці 2.4.3.1.


Таблиця 2.4.3.1.

Способи пакування щетинно-щіткових виробів[12]

Найменування щетинно-щіткових виробів

Тара для промисловий підприємств

Тара для торговельних мереж

Споживча Транспортна Споживча Транспортна
Санітарно - побутові, санітарно - гігієнічні ( окрім щіток для миття рук), господарські. Щітки зубні - Ящики Коробки, індиві- дуальна тара   -

 

В кожен вид споживчої тари в мерах однієї партії упаковують щетинно - щіткові вироби одного артикулу. Кількість їх в одиниці тари повинно бути однаковим. Кількість виробів в споживчій тарі встановлюють згідно з споживчим та технічним описом.

Маса брутто одного вантажного місця для роздрібної торговельної мережі не повинна перевищувати 15 кілограм.

Щетинно-щіткові вироби формують в транспортні пакети.

Щетинно-щіткові вироби для експорту повинні бути упаковані в ящики.

Допускається встановлення додаткових вимог до маркування в конструкторській, технологічній документації та технічному опису на щетинно-щіткові вироби.

Що ж стосується транспортування щетинно-щіткових виробів то вони транспортуються всіма видами транспорту, в критих транспортних засобах, у відповідності із правилами перевозки вантажів, що діють на даний вид транспорту.

Допускається транспортування виробів автомобільним транспортом:

§ без формування в пакети;

§ в картонних коробках або пачках на ящикових піддонах.

Транспортні пакети формують із застосуванням обв’язувальних матеріалів і транспортують на піддонах.

При міських перевезеннях допускається транспортування щетинно-щіткових виробів без формування їх в пакети. 

Зберігання щетинно-щіткових виробів проводиться в закритих провітрюваних складських приміщеннях, вільних від хімічно активних речовин, на полицях або ящиках, укладених штабелями, на відстані 1м від отоплюючи пристроїв [12].

Отже, на експертизу були представлені 6 зубних щіток різних країн – виробників:

ü Зубна щітка Colgate - ТРИЗА Лтд., СН-6234 Триенген, Швейцарія.

ü Зубна щітка Oral-B Exeed – Орал–Би Лабораторіз, Ірландія, Ньюбридж.

ü  Зубна щітка Jordan – Малазія, Джордано АО, Хаавард Мартин сенс 30, 0978 Осло, Норвегія.

ü  Зубна щітка Aquafresh – « М&С Шиффер ГмбХ», Німеччина.

ü Зубна щітка Reach – « М&С Шиффер ГмбХ», Німеччина.

ü Зубна щітка Trisa – Trisa Dental Division, Швейцарія

Перше знайомство з товаром – це знайомство з його назвою та характеристикою. Упаковка всіх щіток блістерна – одна сторона картонна з інформацією для виробника, друга – прозора, що повторює форму щетини. Упаковки зубних щіток щільно спаяні, прозорі, чисті, гігієнічні. Для виготовлення упаковок була використана така сировина: поліестер, папір.

Основні результати щодо проведених досліджень маркування та пакування наведені в таблиці 2.4.3.2.Додаток Е.


Таблиця 2.4.3.2

Результати дослідження маркування та пакування

 

Маркування

Назва зубних щіток

Colgate Exeed   Jordan Aquafresh Reach Trisa
1 2 3 4 5 6 7
Назва Товару   + + + + + +
Склад сировини продукту     + Не зазначено     + Не зазначено Не Зазначено Не зазначено
Дата виготовленя Не зазначено Не зазначено Не Зазначено Не зазначено Не Зазначено Не зазначено
Строк придатності до споживання чи дату закінчення строку придатності     +     +     Не Зазначено     +     +     +
Умови зберігання   +   + Не зазначено Не зазначено Не Зазначено Не зазначено
Найменування та адреса виробника     +     +     +     +     +     +
Умови використання + + Не зазначено Не зазначено Не зазначено Не зазначено
Товарний знак виробника + + + + + +
Ціна Не зазначено Не зазначено Не зазначено Не зазначено Не зазначено Не зазначено
Позначення ступеня жорсткості + +   + + + +
Модель + + + + + +

 

Згідно з даними таблиці 2.4.3.2 іноземні виробники не повністю дотримуються вимог щодо маркування товару. На жодній зубній щітці, що підлягали експертизі не було даних щодо ціни товару та дати виготовлення. У таких щіток як: Aquafresh, Exeed, Trisa, Reach була відсутня інформація щодо скла сировини  продукту, а також тільки Exeed та Colgate зазначили умови зберігання.

Можна зробити висновок, що на сьогоднішній день регламентуються та контролюються всі показники якості зі сторони маркування, пакування, транспортування та зберігання такого товару, як зубні щітки. Але виникає проблема щодо бачення цих вимог іноземними виробниками та їх дотримання іноземними фірмами – постачальниками. Адже, саме від них буде залежи ти якість товару, який отримає кінцевий споживач. 

 

Сейчас читают про: