double arrow

Вказівки щодо заповнення основного напису та додаткових граф до нього


У графах основного напису та додаткових графах до нього (номери граф вказані у дужках) наводять:

а) у графі 1 – позначення документа, в т.ч. розділу проекту, основного комплекту робочих креслень, креслення виробу, текстового документа тощо;

б) у графі 2 – найменування підприємства, житлово-цивільного комплексу або іншого об'єкта будівництва, до складу якого входить будинок (споруда), або найменування мікрорайону;

в) у графі 3 – найменування будинку (споруди) і за необхідності вид будівництва (реконструкція, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт);

г) у графі 4 – найменування зображень, що розміщені на даному аркуші (кресленні), у точній відповідності з їх найменуванням на кресленні. Найменування специфікацій та інших таблиць, а також текстових вказівок, які відносяться до зображень, у графі не вказують;

д) у графі 5 – найменування виробу та/або найменування документа;

е) у графі 6 – умовне позначення стадії проектування:

1) ЕП – ескізний проект;

2) ТЕО – техніко-економічне обґрунтування;

3) ТЕР – техніко-економічний розрахунок;

4) П – проект;

5) РП – робочий проект – затверджувальна частина;
6) Р – робоча документація.

ж) у графі 7 – порядковий номер аркуша (креслення) або сторінки текстового документа при двосторонньому друкуванні на документах, які складаються з одного аркуша, графу не заповнюють;

и) у графі 8 – загальне число аркушів документа.

Графу заповнюють тільки на першому аркуші. На першому аркуші текстового документа при двосторонньому друкуванні вказують загальне число сторінок;

к) у графі 9 – найменування або розпізнавальний індекс організації, яка розробила документ;

л) у графі 10 – характер виконаної роботи (розробив, перевірив, нормоконтроль). У залежності від стадії проектування, складності та значення документа допускається вільні рядки заповнювати на розсуд керівництва організації назвами посадових осіб, відповідальними за розробку документа (креслення), відповідно до додатка Г, при цьому кількість рядків для заповнення назвами посадових осіб може бути збільшена за рахунок кількості рядків таблиці змін;

м) у графах 11-13 – прізвища та підписи осіб, указаних у графі 10, та дату підписання.

Підписи інших посадових осіб та узгоджувальні підписи розміщують на полі для підшивання аркуша;

н) у графах 14-19 – графи таблиці змін, які заповнюють відповідно до 8.5.19;

п) у графі 20 – інвентарний номер оригіналу;

р) у графі 21 – підпис особи, яка прийняла оригінал на зберігання, та дату приймання (число, місяць, рік);

с) у графі 22 – інвентарний номер оригіналу документа, замість якого випущено оригінал;

т) у графі 23 – позначення матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на кресленнях деталей);у) у графі 24 – масу виробу, зображеного на кресленні, у кілограмах, без позначення одиниці виміру. Масу виробу в інших одиницях виміру наводять з позначенням одиниці виміру.

Приклад

2,4 т;

ф) у графі 25 – масштаб (проставляють відповідно до ГОСТ 2.302);

ш) у графі 26 – підпис особи, що копіювала креслення (за необхідності);

ю) у графі 27 – позначення формату аркуша відповідно до ГОСТ 2.301.

Графи 26 та 27 дозволяється розміщувати на полі для підшивання аркуша над графами 20-22.ДОДАТОК Е

(довідковий)

Розташування основного напису, додаткових граф до нього та розмірних рамок на аркушах

Приклад: “Ó Іванов О.І., 2011" або “Ó Іванов О.І., ÓКиївЗНДІЕП Україна, 2011”


(довідковий)Сейчас читают про: