double arrow

Висновки та пропозиції


 

Проаналізувавши діяльність компанії “Автоюкс” можна зробити висновок, що загроз значно більше, ніж можливостей, компанії потрібно направляти максимум зусиль на подолання цих загроз. Проте сильних сторін більше ніж слабких, основною причиною є те, що автоперевезення зростають, особливо у розрізі зростання пасажиропотоків внаслідок проведення в Україні Євро 2012. Проте слабких сторін не набагато менше, оскільки існує досить багато конкурентів з аналогічними послугами, не реалізовуються основні стратегії співпраці з клієнтами. Підприємству “Автолюкс” потрібно покращувати якісь обслуговування, котра буде відповідати вартості перевезення. Для збільшення рентабельності підприємства необхідно збільшувати кількість вантажних перевезень спеціалізованих вантажів, а для цього необхідно придбати спеціалізовані автомобілі, ввести нові схеми та налагодити процеси організації перевезень пасажирів та вантажів.

Відповідно до проведеного аналізу основних п'яти сил мікросередовища, можна зробити такі висновки:

§ Інтенсивність конкуренції не є високою, так як на ринку мало представлені вітчизняні перевізники, які б займалися і пасажирськими, і вантажними перевезенням. Навіть міжнародні компанії на території України в основному займаються імпортом-експортом або кур'єрськими доставками. Саме така невелика конкуренція та малий розвиток ринку зумовлює невисоку якість послуг та обслуговування взагалі. Тому якщо б компанія серйозно зайнялася розвитком та організацією основних бізнес-процесів та технологій, вона б могла зайняти свою нішу, як представник даних послуг.
§ Бар'єри на вхід до ринку є досить низькими, немає жорстких обмежень щодо доступності ресурсів або монопольного становища якоїсь компанії, тому поява новачків на ринку є цілком можливо. Єдину більш значну перешкоду становить неоднозначна політика уряду України, яка під гаслом допомоги малому та середньому бізнесу підвищує податки та перешкоджає веденню підприємницької діяльності.

§ Основними постачальниками для компанії з автоперевезень є постачальники автомобілів та постачальники палива. Щодо першого виду, немає жодних суттєвих проблем зі співпраці, досить великий вибір як по якості продукції, так і по цінових характеристикам. Щодо другого виду знову ж таки нестабільна ситуація і в Україні, і у світі призводить до постійного підвищення вартості палива, а також до утворення тіньових об'єднань постачальників, що таким чином створюють приховану олігополію.

§ Різновид товарів-субститутів з однієї сторони обмежений можливостями і різновидом видів транспорту (залізничний, авіаційний, морський), з іншої сторони розгалужений через велику кількість перевізників по кожній сфері окремо.§ Споживачі в основному є чутливими до ціни, чим зазвичай і визначають свій вибір. Важливим також є місцезнаходження філіалів компанії. Інформормованість є дуже високою, але рівень обслуговування клієнтів дуже низький, велика частота затримок, втрати або пошкодження вантажу, що формує недовіру та незадоволеність.

 В цілому динаміка балансу підприємства прямує до зниження, що означає неефективну діяльність підприємства. Після розрахунків побачили невідповідність коефіцієнтів рекомендованому значенню. А загроза банкрутства знаходиться на досить високому рівні.

Для ефективного функціонування підприємству “Автолюкс” необхідно намагатись ліквідувати «вузькі місця». Показники намагатись зрівноважити з рекомендованими значеннями. Покращити діяльність підприємства можна за рахунок залучення інвестицій. Тому потрібно проводити політику для сприятливого клімату інвестицій.

Для досягнення фінансової стійкості підприємства слід здійснювати ефективне управління внутрішніми факторами його діяльності, яке полягає в:

реалізації найефективніших шляхів розширення обсягів активів,

підтриманні ефективності використаній необоротних активів,

оптимізації складу і структури поточних активів, раціоналізації їх обороту.

мобілізації залученого капіталу,

забезпеченні самофінансування за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної політики.Сейчас читают про: