double arrow

Показники ліквідності


Показники ліквідності показують наскільки ліквідним є дане підприємство.

Коефіцієнт поточної ліквідності – показує в якій мірі оборотні активи, що є в наявності, достатні для задоволення поточних зобов’язань (форма №1, рядки 100-250, окрім 161,162, рядок 270; рядки 380,430,480,530,620,630,640):

 

 (1.3.14)

 

де Л1 – найбільш ліквідні активи (Л1=ряд.220+ряд.230+ряд.240)

Л2 – активи, що швидко реалізуються

(Л2= ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210)

Л3 – активи, що реалізуються повільно

(Л3=ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.250+ряд.270)

П1 – найбільш строкові зобов’язання (П1= ряд.530)

П2 – короткострокові пасиви (П2=4рП-ряд.530+2рП+5рП)

 

 

На задоволення кожної гривні поточних потреб в 2006 році наявні 0,95 грн. оборотних активів, що на 0,15 грн. більше, ніж в 2007 році. Тобто бачимо, що підприємство у 2007 році почало гірше працювати.

Коефіцієнт строкової (проміжної) ліквідності - є більш жорстким тестом на ліквідність, оскільки при його розрахунку не враховують активи, що повільно реалізуються(форма №1, рядки 130-240, окрім рядків 161,162; рядки 380,430,480,530,620,630,640):

 

 (1.3.15)

 

 

При неврахуванні активів, що повільно реалізуються (Л3) на задоволення кожної гривні поточних потреб в 2006 році наявні 0,5 грн. оборотних активів, що на 0,04 грн. більше, ніж в 2007 році.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності – характеризує ліквідність за показниками грошових коштів та фінансових інвестицій.

 

 (1.3.16)

 

Отже, по всіх розрахованих показниках видно, що ліквідність підприємства зменшилась. Ліквідність підприємства зменшилась за рахунок таких показників:

- зменшення ліквідних активів;

- збільшення зобов’язань підприємства.

Сейчас читают про: