double arrow

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

4

 

1. Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Мельник. Проблеми формування і управління нематеріальними активами на підприємствах АПК //Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №1. - с. 98-101.

.   Б. Мильнер. Нематериальные активы компании // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - №3. - с. 109-118.

.   Трофимова Н.А. Нематериальные активы как часть интеллектуального капитала // Финансовый менеджмент. - 2008. - №3. - с. 34-39.

.   Сутність нематеріальних активів та основні критерії їх визнання з метою бухгалтерського обліку // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №9. - с. 177-179.

.   М. Матвіїв. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань // Світ фінансів. - №2. - с. 178-183.

.   Т. Банасько. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні // Економіст. - 2010. - №2. - с. 30-33.

.   І.М. Боярко, Я.В. Самусевич. Роль нематериальных активов компании в создании ценности компании // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №3. - с. 86-94.

.   Н. Литвин. Нематеріальні активи банків України: розкритті інформації у фінансовій звітності // Вісник Національного банку України. - №5. - с. 42-45.

.   Г.Є. Ямненко. Нематеріальні активи компанії як один із ключових чинників вартості підприємства //Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №8. - с. 80-86.
.   Г.В. Єршова. Нематеріальні активи промислових підприємств України // Фінанси України. - 2011. - №11. - с. 104-112.

.   Л. Пожарська. Визнання та оцінка нематеріальних активів // Школа професійного бухгалтера. - 2011. - №4. - с. 14-21.

.   Т. Лісіца. Нематеріальні активи: надходження та амортизація // Баланс. - 2012. - 20 серпня. - №67. - с. 34-39.

.   О. Водоп’янова. Нематеріальні активи в обліку підприємства // Дебет-Кредит: додаток до газ. «Контракти». - 2012. - №8. - с. 40-49.

.   О. Сизоненко. Види нематеріальних активів, шляхи їх надходження та методи оцінки // Державний Інформаційний Бюлетень про приватизацію - 2009. - №5. - с. 13-14.

.   Лігоненко Л.О. Економічне управління підприємством: предметна царина та суб'єкти здійснення // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8 (6). - С.112-120.

.   Инвестиции в нематериальные активы как элемент внешней среды знаний зарубежных ТНК [Текст] / Д.А. Лобань // Международная экономика. - 2011. - № 8. - С. 26-31.

.   Особливості визначення, визнання та оцінки нематеріальних активів на сучасному етапі формування їх ринку [Текст] / С.В. Ушеренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. - 2011. - № 4. - С. 9-12.

.   Методологічні підходи до визначення вартості нематеріальних активів та знаннєвого ресурсу в умовах постіндустріальної економіки [Текст] / Н.А. Мамонтова // Проблеми науки. - 2010. - № 8. - С. 22-29.

.   Измерение и оценка нематериальных активов промышленных предприятий [Текст] / С.В. Дудников, В.Г. Литвин // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - № 1. - С. 261-267..   Роль нематериальных активов в обеспечении конкурентоспособности международных фирм [Текст] / Н.Ю. Конина // Экономические науки. - 2009. - № 3. - С. 377-380.

.   Особливості визначення, визнання та оцінки нематеріальних активів на сучасному етапі формування їх ринку [Текст] / С.В. Ушеренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. - 2011. - № 4. - С. 9-12.

.   Нематеріальні активи - нерозглянуті аспекти [Текст] / Г. Шеіна // Фінансовий контроль. - 2012. - № 4. - С. 18-20.

.   Класифікація нематеріальних активів [Текст] / І.І. Криштопа // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 3. - С. 76-82. Класифікація нематеріальних активів [Текст] / І.І. Криштопа // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 3. - С. 76-82.4
Сейчас читают про: