double arrow

Поняття для складання глосарію

2

1. Натуральне господарство -

2. Електр -

3. Лігатура -

4. Трієрархія -

5. Узуфрукт -

6. Антихреза -

7. Білонова (білонна) монета -

8. Трапезити -

9. Аргентарії -

10.  Нумуларії –

 

Питання для модульного контролю знань студентів

1. Назвіть основні причини, які стимулювали перехід до карбування монет в античній Греції.

2. Обоснуйте думку, що в античній Греції вперше в історії людства виникла розвинута грошова система, побудована на основі карбованої монети.

3. Які монетні системи були розповсюджені в Древній Греції в елліністичний період?

4. Приведіть характеристику видів застави, під яку надавався кредит в Древній Греції (Афінах).

5.  Назвіть і дайте характеристику реформеним законам Солона 594 р. до н.е.

6. Визначте характерні риси діяльності трапезитів у Древній Греції , що дають підставу вважати трапези банками в сучасному розумінні.

7. Які специфічні риси кредитної діяльності античних храмів і давньогрецької держави?

8. Дайте характеристику умов надання безпроцентних позик у давньогрецьких полісах.

9.  Висвітліть зміст та наслідки грошових реформ пізньої римської імперії, проведених імператорами Діоклетіаном і Константином.

10. Як поступово у Стародавньому Римі було скасовано боргове рабство?

11. Дайте характеристику основних елементів кредитних відносин у   Стародавньому Римі.

12. Які риси були притаманні грошовому обігу в українських землях в епоху античності?

Тести

1.  В період панування в Греції і Римі натурального господарства (1 тис. до н.е.) вартість предметів визначалася переважно:

а) шляхетними металами – золотом та сріблом;

  б) більш дешевими металами – міддю та залізом;

в) грошовими товарами – худобою та зерном;

г) повноцінними та білонними монетами.

2.  Поліси - це:

а) міста-держави античної Греції;

б) давньогрецькі повноцінні монети;

 в) давньогрецькі колонії на узбережжі Чорного моря;

г) перші банківські установи Стародавнього Риму.

3.  Перші монети розпочали карбувати у:

 а) Римі в VIII ст. до н.е.;

б) Ольвії в IX ст. до н.е.;

в) Лідії в VII ст. до н.е.;

г) Карфагені в ІІІ ст. до н.е.

 

4. Аттична монетна система (срібний монометалізм) сформувалася у 594 р. у:

 а) Персидській імперії;

б) державах Північного Причорномор’я;
 в) столиці Східно-Римської імперії - Константинополі;

 г) полісі Стародавньої Греції - Афінах.

5. Мілетська і Фокейська древньогрецькі монетні системи були засновані на:

 а) грецькій срібній драхмі;

  б) грецькому золотому чи електровому статтері;

 в) персидському дарику;

 г) римському лібральному асі.

6. Егінська, Коринфська і Евбейська древньогрецькі монетні системи були засновані на:

  а) грецькому золотому чи електровому статтері;

б) грецькій срібній драхмі;

 в) персидському дарику;

 г) римському лібральному асі.

7. Роль світового золота в V-IV ст. до н.е. відігравали монети:

 а) персидські дарики;

  б) афінські драхми;

 в) лідійські гігади;

 г) римські аси.

8. В більшості античних грецьких полісів податки сплачували:

   а)  лише бідніші прошарки населення;

  б) лише іноземці, які торгували на території полісу;

        в) лише найбільш заможні громадяни;

 г) податки у ті часи не сплачувалися ніким.

9.  У відповідності із реформами Солона 594 р. до н.е. в Древній Греції:

  а) були введені прямі податки;

  б) було введено заборону на купівлю-продаж землі;

 в) була введена орендна плата за користування землею;

 г) було скасоване боргове рабство.

10. Якщо у Древній Греції позика укладалася на умовах іпотеки, то кредитор у якості плати за користування грішми отримував:

  а) прибуток з володіння переданого у якості застави майна - узуфрукт; б) обумовлений в угоді процент;

 в) орендну плату за користування боржником заставленого майна;

        г) особисто самого боржника у рабство.

11. Карбування золотої монети у Древньому Римі дозволили розпочати надходження золотих зливків в ерарій (державну скарбницю) в якості:

  а) здобичі полководців після воєнних перемог;

        б) дані колонізованих держав;

  в) подарунків сусідніх держав-союзниць;

        г) податку на ціну раба, якого відпускали на волю. 

 

12. Наслідком грошової реформи 314 р. римського імператора Константина  стало:

        а) встановлення системи золото-срібного біметалізму;

    б) встановлення системи золото монометалізму;

  в) встановлення системи срібного монометалізму;

         г) повернення до натурального обміну.

13. У Стародавньому Римі боргове рабство у 326 р. до н.е. було скасоване назавжди відповідно до:

   а) Закону Сервілія;

    б) Законам 12 таблиць;

  в) закону Петелія;

         г) Закону Ліцинія-Секстія.

 14. До особливостей виникнення і розвитку грошового обігу|звертання| і банківської справи|речі| на українських землях|грунтах| в епоху античності не відноситься:

 а) виникнення перших грошей відносять до міст-колоній в       

     Північному Причорномор’ї;

б) існували значні відмінності|відзнаки| в розвитку південних і північних

      територій українських земель|грунтів|;

в) на українських землях|грунтах| була сформована стабільна

      грошова система;

г) на українських землях|грунтах| не було єдиного державного

     формування.

15. Племена, що заселяли південноукраїнські землі|грунти| в епоху античності більшою мірою здійснювали торгівлю з|із|:

а) римськими містами-полісами;

б) грецькими містами-полісами;

в) німецькими|германськими| поселеннями;

г) ні з|із| ким|КТО| не вели торгівельних|торгових| стосунків.

 

Тема 3. Розвиток грошей, кредиту і фінансів в середньовічному суспільстві (V-XV сторіччя - початок XVI сторіччя)

Поняття для складання глосарію

1. Сеньйораж -

2. Каролінзький фунт -

3. Денарій -

4. Асигнації -

5. Золотий солід -

6. Пенні -

7. Талер -

8. Грош -

9. Вексель -

10. Федерати імперії -

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: