double arrow

Призначення й умови роботи деталі

2

В цьому пункті вказується призначення деталі, розташування деталі у вузлі машини, конструктивні особливості деталі, умови роботи, навантаження на деталь, можливе спрацювання окремих елементів, технічні вимоги до відремонтованої деталі, частота повторення окремих дефектів.

При описі поверхонь слід привласнити їм цифрове позначення, яке наноситься на кресленні. Вказуються основні й допоміжні конструкторські бази, виконавчі конструкторські бази, виконавчі поверхні.

З опису повинно бути ясно, які поверхні й розміри мають основне, вирішальне значення для службового призначення деталі і які - другорядні.

У цьому пункты також приводяться відомості про матеріал деталі: хімічний склад, механічні властивості до й посля термічної обробки.

Дефекти деталі, коефіцієнти повторності дефектів, способи відновлення деталі, основні її можливості приводяться у вигляді таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Дефекти деталі

Назва дефекту Основні способи відновлення Можливі способи відновлення
1.    
2.    
     

Аналіз робочого креслення деталі проводиться з метою встановлення факту відповідності його діючим стандартам ЕСКД.Робоче креслення деталі повинне містити всі необхідні відомості, що дають уяву про деталь, тобто всі проекції, розрізи, перетини, необхідні для повного розуміння конструктивних особливостей і конфігурації деталі.На кресленні повинні бути зазначені всі розміри із граничними відхиленнями, припустимі відхилення від правильних геометричних форм, взаємного розташування й шорсткість поверхонь. Креслення повинне містити всі необхідні відомості про матеріал деталі, термічну обробку, застосовувані захисні покриття, масу деталі, масштаб й т.п. Якщо на кресленні деталі є які-небудь невідповідності діючим стандартам, то проектант вносить у креслення відповідні зміни, відбиваючи ці внесення в пояснювальній записці.

Робоче або ремонтне креслення деталі робиться на окремому аркуші (формат А4-А3) і прикладається до розрахунково-пояснювальної записки у вигляді додатка.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  


2

Сейчас читают про: