double arrow

В НАШІЙ КРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ


Література:

1. Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Психологія: вступ до спеціальності: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 288 с.

2. Дубровина И.В. Предмет и задачи школьной психологической служби // Вопроси психологии. — 1988. — № 5. — С. 47—54.

3. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопроси теории и практики. — М.: Педагогика, 1991.

4. Кала У.В., Раудик В.В. Психологическая служба в школе. — М.: Знание, 1986.

5. Косарова Л.В. / Роль служби психологічної підтримки в гуманізації освіти (з досвіду роботи практичного психолога ВНТУ)

6. Романова Н.Ф. Інноваційні форми підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери у вищій школі // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 2, 2007. - С. 42-48

7. Практическая психология образования: Учеб. для студентов висших и средних специальних учебних заведений / Под ред. И.В. Дубровиной. — М.: ТЦ «Сфера», 1997.

8. Социальная педагогика: проблемы и перспективы: Межвуз. сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. – Калининград, 2000. – 105 с.

9. Кембріджський університет [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.cam.ac.uk

10. Державний університет Моргана [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.morgan.edu

11. Нотр Дам університет [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nd.edu, University of Notre Dame

12. Університет Левена[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.kuleuven.ac.be