double arrow

Законодавча влада в Україні. му депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень

му депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень. Народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований (хоча на всеукраїнському референдумі, проведеному 16 квітня 2000 p., громадяни України висловилися за виключення цієї нор­ми з Конституції України). Обшук, затримання народного депу­тата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допуска­ються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо ін­шими способами одержати інформацію неможливо.

У деяких зарубіжних країнах установлюються певні межі ви­користання депутатського імунітету, наприклад, у вигляді вуж­чих часових меж його тривалості. Так, у США член Конгресу ко­ристується імунітетом під час перебування на сесії відповідної палати і по дорозі на сесію та назад, окрім випадків учинення ним тяжкого злочину, зокрема державної зради або порушення громадського порядку1.

Обмежити імунітет народних депутатів рекомендують і в Україні, зокрема фахівці Комітету Парламентської Асамблеї Ра­ди Європи з питань дотримання обов'язків і зобов'язань країна­ми—членами Ради Європи2.
Поняття «депутатський індемнітет» у теорії конституцій­ного права розглядається у двох значеннях:

1) невідповідальність за висловлювання та інші дії при здійс­ненні мандата. Відповідно до ч. 2 ст. 80 Конституції України на­родні депутати України не несуть юридичної відповідальності М результати голосування або висловлювання у парламенті та ЙОГО органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Частиною 6 ст. 10 Закону України «Про статус народного депу­тата України» визначено, що голосування та позиція, вислов-

1 Рыжов В. А., Страшун Б. А. Зазнач, праця. — С. 513.

2 Співдоповідачі ПАРЄ констатують прогрес // Урядовий кур'єр. — 2006. — 13 жовтня.

ГлаваМІ


Сейчас читают про: