double arrow

Законодавча влада в Україні. під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової ін­формації

під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової ін­формації.

Протилежним принципу вільного мандата є принцип імпе-/штивного мандата, який передбачає, що виборці мають право надавати депутатам обов'язкові для них накази та достроково підкликати своїх обранців, якщо вони ці накази не виконують нбо виконують неналежно. Як правило, закріплення цього прин­ципу є характерним для соціалістичних конституцій1.

Згідно із ст. 79 Конституції України перед вступом на поса­ду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу: «Присягаю на вірність Україні. Зобов'я­зуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського на­роду. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчиз­ників».

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної І 'ади України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатсько­го мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.

Відповідно до ст. 78 Конституції України народні депута­ти України здійснюють свої повноваження на постійній основі. І Іародні депутати України не можуть мати іншого представни­цького мандата, бути на державній службі, обіймати інші опла­чувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприєм­ницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої ді­яльності) (а відповідно до п. 4 ч. 1 ст. З Закону України «Про статус народного депутата України» не є порушенням вимоги щодо несумісності зайняття народним депутатом України також медичною практикою у вільний від виконання обов'язків на­родного депутата час), входити до складу керівного органу чи на-/лядової ради підприємства або організації, що має на меті одер­жання прибутку.

Рыжов В. А., Страшун Б. А. Зазнач, праця. — С 500—502.

Глава VIII


Сейчас читают про: