double arrow

В.Е. Чудновский, В.С.Юркевич


А.Дистерверг, К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская

2. Педагогика ол организмнің материалды-энергиялық түрлілігін ашып көрсететін физиологияға , соның ішінде жоғарғы нерв қызметінің заңдылықтарына жүгінеді деген ғалымдар:

И.П.Павлов, П.К.Анохин

3. Педагогикадағы дүниетанымдық пен методологиялық принциптерінің ерекшеліктерін, ұғымдар жүйесімен, ұғымдар қатарын және т.б. зерттегендер:

В.Е. Гмурман, Г.В. Воробьев, В.И. Журавлев

4.К.Попер - әдіснамалық тұжырымында,

Т.Кун- ғылыми революциялар теориясына,

Ст.Тулмин – ғылыми білім дамуының тарихи мақсатына,

И.Лакатос – ғылыми зерттеу бағдарламаларының концепциясына көп көңіл бөлді,

ғылымның неопозитивистік мақсатын сынға алды.

Жеке тұлғаның дамуы, тәрбиесі және қалыптасуы.

5.Жеке тұлғаның қалыптасуының факторлары туралы идеялар келесі дәуірлердің прогрессивті философиялық және психологиялық-педагогикалық пікірлерінде өз жалғасын тапқан

Э.Роттердамский, Я.А.Коменский, К.А.Гельвеций, Д.Дидро, А.Дистерверг, К.Маркс, Ф.Энгельс, З. Фрейд, Д.Дьюи, Э.Торндайк, Н.К.Крупская,П.П.Блонский, А.С.Макаренко, Л.С.Выготский, Э.И.Моносзон, Л.И. Божович, С.Л.Рубинштейн, В.В.Давыдов т.б.

6. Адамдардың қоғамдық міндеттерін олардың табиғаты анықтайды деп санаған

Платон, Аристотель

7. Жеке тұлғаның барлық қасиеттерін (соның ішінде сана-сезімін, қабілеттілігін) тек тектілік, тұқымқуалаушылық анықтайды деген ғалым

Э.Трондайк

8. Прагматизм (грекше - прагма) дегеніміз – іс-әрекет, тәжірибе. Бұл бағыттың негізін салушы – Дж.Дьюи.

9. 16 ғасырда пайда болған преформизм (латынша-қайта құру,өзгерту) деген философиялық бағыт төмендегідей ойды ұстанған:

- адамның ұрығында –ақ болашақ жеке тұлғаның барлық қасиеттері бар;

- даму олардың тек сандық жағынан артуын ғана білдіреді.

10. Жеке тұлға туралы ,оның қалыптасуы туралы бағыттар :

- жеке тұлға қалыптасуының философиялық-әдіснамалық негіздері;

- бихевиоризм;

- прагматизм.

11. Баланың дамуы тәрбие мен білім беруі тәуелсіз, яғни тез түрде жүзеге асады деген ғалымдар:

Э.Мейман, А.Ф.Лазурский, Ж.Пиаже.

12. Оқыту мен тәрбие баланың дамуының қол жеткізген деңгейінде ғана тоқтап қоймай, сонымен қатар алағы міндетін шешу деген ғалымдар:

К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, Л.С.Выготский.

13. Жеке тұлғаның өзінің белсенділігіне, оның шығармашылық-қайта құру іс-әрекетіне үлкен мән берген демократиялық педагогиканың классиктері:

И.Г.Песталоцици, Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Ы.Алтынсарин, т.б.

14. Қабілеттіліктің дамуы үшін өз барысында баланың бойында жағымды сезімдер туғызатын іс-әрекет қажет деп таныған ғалымдар:

В.Е. Чудновский, В.С.Юркевич.

15. Тәрбие жүйесі бірнеше кезеңнен тұрады:

1. Жүйенің қалыптасуы.

2. Ұжым іс-әрекетінің жүйесімен мазмұн жасау.

3. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру,жүйені дәстүрлі сақтау, жаңалықтарды енгізу.

Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі мен дамуы.

16. М.Князеваның ойынша:

адамның өзін өзі дамыту күштері жеке тұлғаның дамуының ең маңыздысы болып табылады

17. 20ғ.60-шы жылдарында мұғалім іс-әрекеті оқушылармен өзара әрекет ретінде қарастырылды. Оқушы ертерек мұғалімнің арқасында іс-әркеттің нақтылы субъектісі ретінде қалыптасса, оқу-тәрбие жұмысының тиімділігі арта түсетіндігіне куә етеді.


Сейчас читают про: