double arrow

Н.К.Крупская, А.В.Луначарский


191. Тәрбиенің теориясы мен практикасының бірлігі, мектептің қоғам мақсат-мүдделері негізінде қызмет етіп, осы мақсат-мүддеге жетудің дұрыс жолдарын табудың үлгісі бола бермек деген ғалымдар:

А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, С.М.Ривест, В.Н.Сорока-Росинский

192. Әдістемелі жұмыстың мазмұны келесі бағыттар бойынша нақтыланады:

-мұғалімнің жалпы мәдени дайындығы

-кәсіби-адамгершілік мәдениеті

-жалпы мәдениеттілігі

-әдістемелік мәдениет

-зерттеушілік мәдениет

-диагностикалық мәдениет

-басқару мәдениеті.

193. Атестация мақсаты –

білім беру қызметкерлерінің кәсіби, мамандығының өсуін, еңбегінің нәтижелі болуына жағдай жасайтын, еңбек ақысын дифференцирлік бағалаудың тиімді жиесін құру.

194. Аттестацияның принциптері –

сараптамалық бағалардың еріктілігі, ашықтығы, жүйелілігі және тұтастығы, ол педагогикалық қызметкерлерге деген объективті, дұрыс, ұқыпты және игі ниетті қатынасты қатамасыз етеді.

Мектептің оқу-тәрбие процесінің диагностикасы-басқару негізі.

195. Психологиялық-педагогиклық зертеулерде құрылым, функция, міндеттер және педагогикалық диагностика бағыттары анықталады деген ғалымдар:

Б.С.Кобзарь, Л.И.Катаева, А.Е.Берулова, Б.П.Макарова, Б.П.Битинас, В.П.Симонов

196. Педагогиклық прцесс жағдайының оңтайлы жинақтаған көрсеткіштерін айқындайтын ғылыми бағыттағы педагогикалық диагностиканың негізгі міндеттерін анықтап берген.


Сейчас читают про: