double arrow
G) сот органдары

H) жергілікті органдар

$$$ 56

Республика заңдарының іске асырылуын, орындалуын қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар:

A) Конституциялық Кеңес.

B) Үкімет.

C) Жоғарғы Сот.

D) Ұлттық қауіпсіздік комитеті.

E) Парламент.

F) Мәслихаттар.

G) Министрліктер.

H) Әкімдіктер.

$$$ 57

Республикада заңдар шығаруды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар:

A) Үкімет

B) Қауіпсіздік Кеңесі

C) Парламент

D) Конституциялық Кеңес

E) Жоғарғы Сот Кеңесі

F) Мәжіліс болмаған кезеңде Сенат

G) мәслихаттар

H) өкілеттік беру негізінде - Президент

$$$ 58

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Республика Президенті:

A) Қарулы Күштердің қызметкері болып табылады

B) Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас Қолбасшысы

C) Қарулы күштерді қаржыландыруға бақылау жасайды

D) Ресупбликаның Қарулы күштерін қолданады

E) Республиканың Қауіпсіздік Кеңесінің құрамына күреді

F) Күзет Қызметін және Республикалық ұланды жасақтайды

G) Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің басшысы

H) жоғары әскери атақтарды белгілейді.

$$$ 59

Республика Президентінің айырым белгілері:

A) байрағы

B) Конституция

C) омырауға тағатын белгісі

D) әнұран

E) резиденциясы

F) "Алтын қыран" ордені

G) мемлекеттік рәміздер

H) республиканың заңдары
$$$ 60

Қазақстан Республикасы Президентінің мәртебесі:

A) Конституцияның мызғымастығының кепілі әрі нышаны болып табылады

B) Сенаттың төрағасы болып табылады

C) атқарушы биліктің басшысы болып табылады

D) мемлекет басшысы болып табылады

E) жергілікті өкілді органның мүшесі болып табылады

F) мемлекет басшысы және бір мезгілде Парламент депутаты болып табылады

G) мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының үйлесімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлға болып табылады

H) сот билігінің өкілі болып табылады

$$$ 61

Президенттің Республика аумағында ҚР Қарулы Күштерін қолдануға негіз болады:

A) мемлекеттің саяси тұрақтылығына тікелей қатер төнуі

B) ҚР Президентіне тікелей қатер төнуі

C) мемлекеттің демократиялық институттарына тікелей қатер төнуіD) табиғи зіл-залалдардың болуы

E) мемлекеттің тәуелсіздігіне, аумақтың тұтастығына тікелей қатер төнуі

F) адамдардың әлеуметтік-экономикалық құқықтарының бұзылуы

G) республиканың өкілді органдарына сайлаулардың өткізілуі

H) Парламенттің таратылуы

$$$ 62

Қазақстан Республикасы Президенті тағайындайды:

A) ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасын

B) Парламент палаталарының төрағаларын

C) Үкімет мүшелерін

D) Мәслихат хатшысын

E) Аумақтық сайлау комиссиясының төрағасын

F) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысын

G) Мәжіліс депуттарын

H) ҚР Жоғарғы Сотының судьяларын

$$$ 63

Қазақстан Ресупбликасы Президенті құқылы:

A) мәслихаттардың кезекті және кезектен тыс сайлауларын тағайындауға

B) Парламент қабылдаған заңды қайталап талқылау мен дауысқа салу үшін кері қайтаруға

C) коммуналдық меншікті басқаруға

D) заң жобаларын қараудың басымдығын белгілеуге

E) Премьер-Министрді тағайындауға және қызметтен босатуға

F) заңдардың конституцияға сәйкестігін тексеруге

G) Республика конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізуге

H) әкімдіктер құрылымын айқындауға

$$$ 64

Қазақстан Республикасы Президентіне тиесілі өкілеттіктер:

A) Қазақстан халқы Ассамблеясын құру

B) республикалық бюджетті бекіту

C) республикалық рефендум өткізу жөнінде шешім қабылдау

D) заңдардың конституциялығын тексеру

E) Конституция нормаларына ресми түсіндірме беру

F) азаматтарға кешірім жасауды жүзеге асыру

G) рақымшылық жасау

H) соғыс және бітім мәселелерін шешу

$$$ 65

ҚР Президентін қызметінен кетіруге негіз болады:

A) мемлекетке опасыздық жасауы

B) ауыр дәрежедегі қылмыс жасауы

C) экономикалық дағдарыстың болуы

D) науқастануға байланысты өзінің міндеттерін жүзеге асыруға қабілетсіздігінің дендеуі

E) шет мемлекеттің Республикаға қарсы дұшпандық әрекетін жүзеге асыруына көмектесуі

F) моральға жат қылықтар жасауы

G) соғыс қарулы қақтығыс кезінде жау жағына шығып кетуі

H) Парламентті таратуы

$$$ 66

Республика Президентінің өкілеттігі тоқтатылады:

A) оның кезекті сайлауы тағайындалған кезде

B) жаңадан сайланған Ресупблика Президенті қызметіне кіріскен кезден бастап

C) Президент сайлауы өткізілген күні

D) ол қызметінен мерзімінен бұрын босатылған немесе кетірілген жағдайда

E) оған мемлекеттік опасызды жасады деп айып тағылған жағдайда

F) ол саяси партияға мүше болып кірсе

G) ол қайтыс болған жағдайда

H) ол науқастанған жағдайда

$$$ 67

Президентті қызметінен кетіру бойынша түпкілікті шешім қабылданады:

A) айып тағудың негізділігі туралы Жоғарғы Сот қорытындысы болған жағдайда

B) айып тағудың негізділігі туралы Үкіметтің қорытындысы негізінде

C) белгіленген конституциялық рәсімдердің сақталғаны туралы Конституциялық Кеңестің қорытындысы болған жағдайда

D) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қорытындысы негізінде

E) Бас Прокурордың айыптау негіздемесіне сүйеніп Жоғарғы Сотпен

F) әр Палата депуттары жалпы санының кемінде төрттен үшінің көпшілік даусымен Парламент Палаталарының бірлескен отырысында

G) медицинаның тиісті саласының мамандарынан тұратын комиссиямен

H) анықтау және алдын-алу тергеуді жүзеге асыратын органның басшысымен

$$$ 68

Президентті қызметінен кетірге негіз болатын мемлекетке опасыздық жасау ретінде ұғынылады:

A) Қазақстанның аумақтық тұтастығына нұқсан келтіру

B) елімізді экономикалық дағдарысқа ұшырату

C) соғыс кезінде жау жағына шығып кету

D) Республика жерін шет елдіктерге жалға беру

E) шет мемлекеттің Республикаға қарсы дұшпандық әрекетін жүзеге асыруына көмектесу

F) еліміздің табиғи байлықтарын пайдалануға шет елдерге рұқсат беру

G) елімізде ірі конституциялық реформалар жүргізу

H) қарулы қақтығыс кезінде жау жағына шығып кету

$$$ 69

Ресупблика Президентінің қызметі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда оның өкілеттігі қалған мерзімге ауысады:

A) Бас Прокурорға

B) Парламент Сенатының Төрағасына

C) Мемлекеттік хатшыға

D) Конституциялық Кеңестің төрағасына

E) Парламент Мәжілісінің Төрағасына

F) Жоғарғы Соттың төрағасына

G) Үлттық қауіпсіздік көмитетінің төрағасына

H) Республика Премьер-Министріне

$$$ 70

Республика Президенті заң күші бар Жарлық шығарады:

A) Президентпен басымдылығы белгіленге заң жобасын Парламент заңмен белгіленген мерзімде қарамаса

B) Парламент Үкіметке сенімсіздік білдірген жағдайда

C) Қазақстан Республикасының Парламенті оған бұл құқықты берген кезде

D) заң жобасын жедел қарау туралы талабын Парламент орындамаған жағдайда

E) Республика Үкіметі өзіне жүктелген міндеттемелерді орындамаған жағдайда

F) Парламент таратылған жағдайда

G) Парламент заң шығарып үлгермей жатқан кезде

H) басымдығы анықталып, жедел қаралу тиістілігі белгіленген заң жобасын Парламент бір ай ішінде қарамаған жағдайда

$$$ 71

Республика Президенті актілерінің нысандары:

A) қаулы

B) жарлық

C) бұйрық

D) шешім

E) өкім

F) нұсқаулық

G) заң, заң күші бар жарлық

H) конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізген заң

$$$ 72

Президентқол қоятын Парламент актілері, Үкімет бастамасымен шығарылған Президент актілері алдын-ала тиянақталады:

A) Парламент Мәжілісінің Төрағасының қолымен

B) Үкімет мүшелерінің қолдарымен

C) Парламент Сенатының Төрағасының қолымен

D) Парламент депуттарының көпшілігінің қолымен

E) Сенат депуттарының қолымен

F) Премьер-Министрдің қолымен

G) Қазақстан халқы Ассамблеясымен сайланған Мәжіліс депуттарының қолымен

H) Президентпен тағайындалған Сенаттың он бес депутатының қолымен

$$$ 73

Республика Президентінің жарлықтары шығарылады:

A) Премьер-Министрдің өкімінің негізінде және оны орындау үшін

B) Үкіметтің қаулыларының негізінде

C) Республика Конституциясының негізінде

D) өзінің өкімдерін орындау үшін

E) Республика заңдарының негізінде

F) Жоғарғы Соттың үкімдерін жүзеге асыру үшін

G) Парламент депуттарының еркіне сәйкес әрі олардың мүддесіне

H) Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін

$$$ 74

Конституциялық құқық реттейтін қоғамдық қатынастыр:

A) конституциялық құрылыстың негізін қалыптастыратын қатынастар

B) азаматтар арасындағы мүліктік қатынастар

C) заңды тұлғалар арасындағы мүліктік қатынастар

D) адам және азаматтардың құқықтық міртебесін анықтауға байланысты туындайтын қатынастыр

E) банкілік қызметті реттеуге байланысты қатынастар

F) ҚР әкімшілік-аумақтық құрылысына байланысты қатынастар

G) тергеу амалдарын жүргізуге байланысты қатынастар

H) меншік құқығын иеленуге байланысты туындайтын қатынастар

$$$ 75

Республика Президентінің жарлықтарымен жүзеге асырылады:

A) мемлекеттік билік тармақтарының келісімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету

B) заңдардың Конституцияға сәйкестігін тексеру

C) республикалық бюджетті бекіту

D) Республика Президентінің актілер шығаруын талап ететін конституциялық өкілеттігін жүзеге асыру

E) халықаралық шарттарға қол қою

F) конституциялық мәртебесі жоқ лауазымды тұлғаларды тағайындау

G) өкімет органдарының Қазақстан халқы алдындағы жауаптылығын қамтамасыз ету

H) жеке сипаттағы мәселелерді шешу

$$$ 76

Республика Президентінің өкімдері шығарылады:

A) Жоғарғы Соттың үкімдерін жүзеге асыру үшін

B) Конституцияның негізінде және оны орындау үшін

C) Үкіметтің қаулыларының негізінде және орындау үшін

D) Премьер-Министрдің өкімінің негізінде және оны орындау үшін

E) заңдардың негізінде және оларды орындау үшін

F) халықаралық шарттардың негізінде және оларды орындау үшін

G) Президент жарлықтарының негізінде және оларды орындау үшін

H) Премьер-Министрдің бастамасымен және оның еркіне сәйкес

$$$ 77

Конституциялық құқық ұғымы келесі аспектілерде қарастырылады:

A) ғылым, оқу пәні және халықаралық құқықтың негізгі институты ретінде

B) тек ғылым, оқу пәні ретінде

C) ғылым, оқу пәні және құқық саласы ретінде

D) тек басқаруға байланысты қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы ретінде

E) оқу пәні және негізгі құқықтық институт ретінде

F) ҚР құқық жүйесінде басқа құқық салаларының орнын анықтайтын арнайы нормалар ретінде

G) қоғам мен мемлекет арасындағы негіз қалаушы қатынастарды реттейтін құқық саласы ретінде

H) жария құқық саласы ретінде

$$$ 78

Республика Президентінің өкімдерімен жүзеге асырылады:

A) әкімшілік-өкімдік сипаттағы мәселелерді шешу

B) Үкімет мүшелерін тағайындау

C) жедел және жеке сипаттағы мәселелерді шешу

D) Парламентті тарату

E) Үкімет мүшелерін қызметтен босату

F) конституциялық мәртебесі жоқ лауазымды тұлғаларды қызметке тағайындау және босату

G) Сенаттың он бес депутатын тағайындау

H) Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдау арнау

$$$ 79

Конституциялық құқық реттейтін қатынастарға:

A) қоғамдық қатынастарды реттегенде міндеттеу, тыйым салу, рұқсат етуші құқықтық реттеу әдісін қолданады

B) қатынастарды реттегенде көп жағдайда шартты (диспозитивті) құқықтық реттеу әдісін қолданады

C) нормалардың ерекше құқықтық табиғатын ашады

D) азаматтар арасындағы меншіктік қатынастарды реттейді

E) ҚР Конституциясының нормаларына сәйкес адам және азамат-қоғам-мемлекет арасындағы туындайтын қатынастарды реттейді

F) ҚР қүұқық жүйесінде басқа құқық салаларының орнын анықтайды

G) қылмыстық жауапқа тарту негіздерін анықтайды

H) Жеке меншікті иелену, басқару негіздерін бекітеді

$$$ 80

Конституциялық құқықтың пәні ретінде танылатын қоғамдық қатынастарды көрсетіңіз:

A) мемлекеттік билікті ұйымдастыруға байланысты туындайтын қатынастар

B) азаматтар арасындағы мүліктік және меншік құқығын жүзеге асыруға байланысты қатынастар

C) мемлекеттің салықтық қызметі кезіндегі туындайтын қатынастар

D) ҚР азаматтарының сайлауға және сайлануға байланысты туындайтын қатынастар

E) жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқаруға байланысты қатынастар

F) салық жүйесі мен салық салуға байланысты туындайтын қатынастар

G) ҚР депуттарының меншік құқығын жүзеге асыру кезінде туындайтын қатынастар

H) әкімшілік құқық бұзушылық бойынша жауапкершілікке тартуға байланысты туындайтын қатынастар

$$$ 81

Республика Президентіне тұрғын үй және көлік қызметін көрсетуді қамтамасыз етеді:

A) Республика Үкіметі

B) өзінің құзіретіне сәйкес Ұлттық қауіпсіздік комитеті

C) Республиканың Қорғаныс министрлігі

D) Қаржы министрлігі

E) өзінің құзіретіне сәйкес Республика Президентінің Күзет қызметі

F) Мемлекеттік хатшы

G) Президенттің өзі

H) Президенттің Іс Басқармасы

$$$ 82

Конституциялық құқықтың пәнін құрайтын қоғамдық қатынастар:

A) адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын реттеуге байланысты қатынастар

B) мемлекеттік билікті ұйымдастыру мен мемлекеттің аумақтық құрылысын реттеудегі қатынастар

C) жергілікті өзін-өзі басқаруға байланысты қатынастар

D) мемлекет және қоғамның арасында туындайтын қатынастар

E) жеке тұлғалар арасында туындайтын қатынастар

F) заңды тұлғалар арасында туындайтын қатынастар

G) мемлекеттер арасында туындайтын қатынастар

H) қоғамдық ұйымдар арасындағы қатынастар

$$$ 83

Президентке қатысты республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылатын шаралар:

A) Республика Президенті мен оның отбасы мүшелерін қамтамасыз ету

B) Президентке және оның кеңесшілеріне тұрмыстық қызмет көрсету

C) тек Президентке ғана қызмет көрсету және оны күзету

D) Республика Президенті мен оның отбасы мүшелеріне қызмет көрсету

E) тек Президенттің жеке басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

F) Республика Президенті мен оның отбасы мүшелерін күзету

G) Президентті, экс-Президентті және оның отбасы мүшелерін қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету және оларды күзету

H) қызмет етіп отырған Президентті және экс-Президентті күзету

$$$ 84

Конституциялық құқықтық реттеу әдісіне жатқызуға болады:

A) зерттеу

B) міндеттеу

C) тыйым салу

D) статистикалық зерттеу

E) рұқсат беру

F) ғылыми талдау жасау

G) тарихи-салыстырмалы талдау

H) конституциялық құқықта арнайы құқықтық реттеу әдісі жоқ

$$$ 85

Республиканың бұрынғы Президентінің мәртебесі:

A) өмір бойы Конституциялық Кеңестің мүшесі болып табылады

B) қызметінен кетірілгендерден басқасы Президенттің кеңесшісі болады

C) өмір бойы Сенат депутаты болады

D) бұрынғы Президенттердің барлығы экс-Президент деген атақты иеленеді

E) қызметінен кетірілгендерден басқасына экс-Президент деген атақ беріледі

F) қызметінен кеткеннен бастап Мемлекеттік хатшы болып табылады

G) Парламент Платаларының бірлескен отырыстарында, Президенттің ант беру рәсіміне қатысуға хақылы болады

H) бес жылға өзінен кейінгі Президенттің көмекшісі болады

$$$ 86

Республика Президенті жанындағы консультативтік-кеңесші органдар, мекемелер мен ұйымдар:

A) Республика Үкіметі

B) министрліктер

C) Қазақстан халқы Ассамблеясы

D) агенттіктер

E) департаменттер

F) Қауіпсіздік Кеңесі

G) мәслихаттар

H) Жоғарғы Сот Кеңесі

$$$ 87

Конституциялық құқықтың әдістері өз алдына:

A) конституциялық-құқықтық қатынастарды білдіреді

B) конституциялық-құқықтық нормаларды білдіреді

C) қоғамдық қатынастарға ықпал ету тәсілдерін білдіреді

D) қоғамдық қатынастарға ықпал ету әдістерінің жиынтығын білдіреді

E) қоғамдық қатынастарға ықпал етудің тәсілдері мен әдістерінің нәтижелерін білдіреді

F) биліктік-императивтік бастауларға негізделеді

G) тарихи бастауларға негізделеді

H) конституциялық құқықта арнайы құқықтық реттеу әдісі болмайды

$$$ 88

Рұқсат беруші нормалар құқықтық табиғаты бойынша:

A) субъективтік құқықтарды қамтымайды

B) міндеттерді анықтайды

C) бостандықтарды анықтайды

D) салыстырмалы-құқықтық нормалар болып табылады

E) субъективтік құқықтарды бекітеді

F) бағдарламалық сипатта болуы

G) белгілі әрекеттерге рұқсат береді

H) субъектілерге бекітілген шектерде және өздерінің қарауына байланысты әрекеттер жасауға рұқсат береді

$$$ 89

Республика Президентінің Әкімшілігіне жүктеледі:

A) Республика Президентінің қызметін қамтамасыз ету

B) Республика Президентін зейнетақымен қамтамасыз ету

C) Республика Президентін елдегі істің жайы туралы уақытылы әрі толық хабардар етіп отыру

D) Президенттің атынан өкілеттік беру негізінде заң шығару

E) Президент шығарған актілерге қол қою

F) Республика Президентінің шешімдерін сөзсіз және тыңғылықты орындау және олардың орындалуын бақылау

G) Президенттің антын қабылдау

H) мемлекетке опасыздық жасағаны үшін Президентті қызметінен кетіру

$$$ 90

Қазақстан Ресупбликасы Президентінің Күзет қызметі атқарады:

A) Республика Президентін күзету

B) Президентті елдегі істің жайы туралы үнемі хабардар етіп отыру

C) Президентке опасыздық жасады деп айып тағу

D) Президенттің атынан жыл сайын халыққа жолдау арнау

E) Президентті арнайы байланыс құралдарымен қамтамасыз ету

F) Президенттің атынан халықаралық қатынастарға түсу

G) Республиканың халықаралық шарттарын бекіту

H) өзінің құзіретіне сәйкес Республика Президенті мен оның отбасы мүшелеріне тұрғын үй және көлік қызметін көрсету

$$$ 91

Конституциялық құқықтық норма өзінің заңды күші бойынша:

A) ең жоғарғы заңды күшке ие

B) таңушы сипатымен

C) тыйым салушы болып табылады

D) диспозитивтік қатынастарды реттейді

E) рұқсат беруші болып табылады

F) басқа құқық салаларына құрылтайшылық сипатта болады

G) белгілі әрекеттерге рұқсат береді

H) негізгі қайнар көзі болып Контитуция саналады

$$$ 92

Конституциялық құқық нормалары негізделеді:

A) Конституциямен

B) Халықаралық актілермен

C) Президент актілерімен

D) Әдет-ғұрып нормаларымен

E) Құқық теориясымен

F) Басқа мемлекеттер Конституцияларымен

G) Діни нормаларымен

H) Салт-дүстүр нормаларымен

$$$ 93

Конституциялық құқықтың қайнар көздеріне жатады:

A) ҚР Конституциясы

B) Конституциялық заңдар

C) ҚР заңдары

D) заңды тұлғалардың жарғысы

E) саяси партиялардың құрылтай құжаттары

F) шет мемлекеттер Конституциялары

G) қоғамдық бірлестіктердің құрылтай құжаттары

H) әдет-ғұрып нормалары

$$$ 94

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне ешкімнің тиіспеушілігі білдіреді:

A) оны Парламенттің келісімінсіз жауапқа тартуға болмайды

B) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне ешкімнің тиісуіне болмайды

C) Тұңғыш Президент мемлекетке опасыздық жасау жағдайларын қоспағанда, өз мәртебесін жүзеге асыруға байланысты іс-әрекеті үшін жауапты болмайды

D) Ол аса ауыр қылмыстар жасау жағдайынан басқа реттерде жауапқа тартылмайды

E) Тиіспеушілік оның үй-жайларына, қол жүгіне, қызметтік көлігіне, жазылатын хат-хабарларына қолданылады.

F) Тиіспеушілік оның жеке басы қауіпсіздігіне қатысты ғана қолданылады

G) Ол президенттіктен босағаннан кейін де жасаған ешбір іс-әрекеті үшін жауап бермейді

H) Ол мемлекеттің құрылысына қарсы жасаған қылмысы үшін жауапты болады

$$$ 95

Конституциялық құқықтағы ерекше заңдылық сипатқа ие қайнар көздерге

A) ҚР Конституциясы

B) Конституциялық заңдар

C) Ратификацияланған халықаралық шарттар мен актілер

D) Заңды тұлғалардың жарғысы

E) Саяси партиялардың құрылтай құжаттары

F) Шет мемлекеттер Конституциялары

G) Қоғамдық бірлестіктердің құрылтай құжаттары

H) Әдет-ғұрып нормалары

$$$ 96

Конституциялық құқық бойынша ерекше сипаттағы қайнар көздерге:

A) Саяси партиялардың жарғылық құжаттары

B) Банктердің ішкі қызметін реттеудегі қабылданатын құжатар

C) Парламент Палаталарының қаулылары

D) Парламент Сенатының Регламенті

E) Орталық сайлау комиссиясының актілері

F) Басқа мемлекет Конституциялары

G) Қоғамдық бірлестіктердің жартылық құжаттары

H) Жарғылармен

$$$ 97

Конституциядық құқық институтына кіреді:

A) Нормалар жүйесі

B) Конституциялық құқықтық нормалар топтары

C) Біртекті Конституциялық қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы

D) Заңды тұлғалар жарғысы

E) Саяси партиялардың құрылтай құжаттары

F) Басқа мемлекеттер Конституциялары

G) Қоғамдық бірлестіктердің құрылтай құжаттары

H) Әдет-ғұрып нормалары

$$$ 98

Конституциялық құқық ғылымы ретінде танылады:

A) ғалымдар көзқарастарының жүйесі

B) конституциялық принциптер жүйесі

C) конституциялық құқықтық нормалар туралы конституциялық білімдер жүйесі

D) құқық саласы

E) әрекет ететін нормалар

F) оқу пәні

G) қоғамдық бірлестіктердің құрылтайшылық құжаттары

H) әдет-ғұрып нормалары

$$$ 99

Конституциялық құқық ғылымының зерттеу әдістері:

A) формальды – логикалық

B) тарихи

C) салыстырмалы

D) рұқсат ету

E) тыйым салу

F) міндеттеу

G) қорғау

H) реттеу

$$$ 100

Конституция деп:

A) қоғам мен мемлекеттің негізгі заңын атаймыз

B) ең жоғарғы заңды кұшіне ие саяси-құқықтық құжатты айтамыз

C) мемлекеттегі құқықтық тәртіпті сипаттайтын негіз қалаушы

D) құқықтық нормаларды атаймыз

E) жалпы ережелер жиынтығын атаймыз

F) мемлекеттік органдардың басқару функцияларын бекітетін нормалар жиынтығын айтамыз

G) экономикалық қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығын айтамыз

H) әлеуметтік қатынастарды реттйтін нормалар жиынтығын айтамыз

$$$ 101

Конституцияның басқа заңдардан ерекшелендіретін негізгі қасиеттері болып саналады:

A) Парламентпен қабылдануы

B) Үкіметтін ұсынысымен өзгерістер енгізу мүмкіндігі

C) Конституциялық Кеңестің бастамасымен толықтырулар енгізу мүмкіндігі

D) Құқық жүйесінің қайнар көзі ретінде ерекешеліктерге ие емес

E) Құқық жүйесінің қайнар көзі ретінде ағымдағы заңдармен тең қолданылады

F) Заңды болуы керек арнайы тәртіппен мемлекеттік орган немесе референдум арқылы халықпен қабылдануы керек

G) Жоғарғы заңды күшке ие болуы

H) Тұрақты болуы

$$$ 102

Конституцияның ең жоғаргы заңды күшке ие болуы келесі жағдайлармен қамтамасыз етіледі:

A) Қабылдау мен өзгерістер енгізудің ерекше тәртібінің болуы

B) Контитуциялық нұсқамаларға жоғарғы заң күшінің берілуі

C) Конституциялық заңдылықтың қорғалуын қамтамасыз ететін ерекше органның құрылуы

D) Құқық жүйесінің қайнар көзі ретінде ерекшеліктерге ие емес

E) Құқық жүйесінің қайнар көзі ретінде ағымдағы заңдармен тең қолданылуы

F) Парламентпен қабылдануы

G) Конституциялық Кеңестің бастамасымен толықтырулар енгізу мүмкіндігі

H) Үкіметтің ұсынысымен өзгерістер енгізу мүмкіндігі

$$$ 103

ҚР Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар келесі тәртіппен енгізіледі:

A) Маслихатпен

B) Референдум өткізу арқылы

C) Президенттің ұсынысына негізделе отырып Парламентпен енгізіледі

D) Әр Палата депутаттары жалпы санының кемінде төрттен үшінің көпшілік даусымен енгізіледі

E) Палата депутаттары жалпы санының төрттен екісінің көпшілік даусымен

F) Палата депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен

G) Үкіметтің бастамасымен референдум өткізу арқылы

H) Палата депутаттарының жалпы санының кемінде үштен бірінің бастамасы бойынша

$$$ 104

ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

A) Республикалық референдумда

B) Үкіметтің бастамасымен референдум өткізу арқылы

C) Жоғарғы Сотпен

D) Конституциялық Кеңеспен

E) Сенатпен

F) Палата депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен

G) ҚР Президентінің өз бастамасымен, қабылданған шешімі бойынша өткізілетін республикалық референдум арқылы

H) Егер олар үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың кемінде үштен екісінде дауыс беруге қатысқан азаматтардың жартысынан астамы жақтап дауыс берсе

$$$ 105

Конституцияны қабылдаудың келесі тәртіптері бар:

A) Президенттің жарлығымен

B) Парламенттің бір палатасының заң түрінде қабылдаған актісімен

C) Конституциялық заңымен

D) Конституциялық бақылауды жүзеге асыратын органның шешімімен

E) Заң шығарушы органның бір палатасының актісімен

F) Референдум актісімен

G) Құрылтай жиналысты шақыру және осы жиналыста қарастыру арқылы

H) Парламент арқылы

$$$ 106

ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар:

A) Конституциялық Кеңестің қаулысымен 2007 ж. 21 мамырда енгізілді

B) Президент Жарлығымен 2007 ж. 21 мамырда енгізілді

C) Ағымдағы заңмен 2007 ж. 21 мамырда енгізілді

D) Конституциялық заңмен 1998 ж. 7 қазан мен 2007 ж. 21 мамырда енгізілді

E) Халықаралық құжатпен 2007 ж. 21 мамырда енгізілді

F) ҚР Парламентімен 2007 ж. 21 мамырда енгізілді

G) 1995 ж. жалпы халықтық референдуммен қабылданды

H) ҚР Парламентімен 1998 ж. 7 қазанында енгізілді

$$$ 107

ҚР 1993 жылғы Конституциясын қабылдауға негіз болды:

A) Қазақ КСР-ң 1990 жылы 25 қазандағы мемлекеттік егемендігі туралы Декларация

B) 1978 жылғы Қазақ КСР-ң Конституциясы

C) 1977 жылғы ССРО-ң Конституциясы

D) 1936 жылғы ССРО-ң Конституциясы

E) 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылданған «ҚР тәуелсіздігі туралы» заң

F) 1937 жылғы Қазақ ССР-ң Конституциясы

G) 1993 жылғы Қазақ ССР-ң Конституциясы

H) 1992 жылғы ТМДодағын құру туралы қол қойылған шарт

$$$ 108

Конституциясына 2007 ж. енгізілген өзгерістер мен толықтырулар:

A) Парламент палаталарының қалыптасу тәртібін өзгертті

B) Саяси Партиялар арқылы Мәжілістің қалыптасуын бекітті

C) Мәжілістің қалыптасуына Қазақстан халықтары Ассамблеясының қатысу мүмкіндігін бекітті

D) Адамның экономикалық құқықтарының жүзеге асыруына өзгерістер енгізді

E) ҚР басқару нысанын өзгертті

F) ҚР Президенттік басқару нысанын парламенттік басқару нысанына өзгертті

G) ҚР Конституциялық Кеңестің құқықтық мәртебесін өзгертті

H) ҚР Парламентінің заң шығармашылық қызметіне елеулі шектеулеренг ізді

$$$ 109

2007 жылғы ҚР Конституциясына енгізген өзгерістерге сәйкес Президент:

A) Заң шығарушы билік басшысы ретінде бекітілді

B) Жоғарғы Кеңес басшысы ретінде бекітілді

C) Заң шығармашылық бастама құқығына ие болды

D) Президенттің өкілеттілік мерзімі 5 жылға өзгерді

E) ҚР Тұңғыш Президентіне президенттікке сайлау құқығына қойылатын шектеу алынып тасталынды

F) ҚР Президентік басқару нысанын парламенттік басқару нысанына өзгертті

G) ҚР Президенті болып республика азаматы болып табылатын қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әрі Қазақстанда 15 жыл бойы тұратын Республика азаматы сайлана алады деп норма енгізілді

H) ҚР Парламентінің заң шығармашылық қызметіне елеулі шектеулер енгізіліп, Президенттің заң шығару құзіреті кеңейтілді

$$$ 110

2007 жылғы ҚР Конституциясына енгізілген толықтырулар:

A) Президенттің құқықтық мәртебесіне байланысты реформалар жүргізді

B) ҚР жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару жүйесіне реформа жүргізуге негіз болды

C) ҚР Парламентінің қалыптасу тәртібі мен құқықтық мәртебесіне реформа жүргізуге негіз болды

D) Тек кейбір депутаттардың өкілеттілік мерзімі ұзартылды

E) Сенат депутаттарының өкілеттілік мерзімі 2 жылдан 3 жылға ұзартылды

F) ҚР Президенттік басқару нысанын парламенттік басқару нысанына өзгертті

G) ҚР Президенті болып республика азаматы болып табылатын қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әрі Қазақстанда 15 жыл бойы тұратын Республика азаматы сайлана алады деген норма енгізілді

H) ҚР Парламентінің заң шығармашылық қызметіне елеулі шектеулер енгізіліп, Президенттің заң шығару құзыреті кеңейтілді

$$$ 111

2007 жылғы жүргізілген конституциялық реформаға сәйкес:

A) ҚР Конституциялық бақылауды жүзеге асыру принциптерін өз гертті

B) ҚР Прокуратурасының құқықтық мәртебесіне байланысты өз герістер енгізілді

C) Жергілікті өзін-өзі басқару органдары ретінде мәслихаттар айқындалды

D) Қазақстан халқы Ассамблеясы Мәжілістің 9 депутатын сайлайды

E) Партиялардың сайлауға қатысу мүмкіндіктері байынша жаңа нормалар енгізілді

F) ҚР Президенттік басқару санын парламенттік басқару ны санына өз гертті

G) ҚР Президенті болып республика азаматы болып табылатын қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әрі Қазақстанда 15 жыл бойы тұратын Республика азаматы сайлана алады деген норма енгізілді

H) ҚР Парламентінің заң шығармашылық қызметіне елеулі шектеулер енгізіліп, Президенттің заң шығару құзыреті кеңейтілді

$$$ 112

Соңғы конституциялық реформалар негізінде:

A) Мәжілістің құрамына байланысты өзгертулер енгізіп, депутаттар санын 107 депутат ретінде бекітті

B) Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі – 6 жыл, Мәжіліс депутаттарының өкілеттік мерзімі – 5 жыл деген нормамен алмастырды

C) Мәжілістің 98 депутатын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру апқылы жүзеге асыратын жаңа норма енгізілді

D) Сенатқа қатысты өкілеттік мерзімдер өзгертілді

E) Мәжілістің өкілеттілік мерзімі 4 жыл 6 ай мерзімге өзгертілді

F) ҚР президенттік басқару нысанын парламенттік басқару нысанына өзгертті

G) ҚР Президенті болып республика азаматы болып табылатын қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әрі Қазақстанда 15 жыл бойы тұратын Республика азаматы сайлана алады деген норма енгізілді

H) ҚР Парламентінің заң шығармашылық қызметіне елеулі шектеулер енгізіліп, Президенттің заң шығару құзыреті кеңейтілді

$$$ 113

2007 жылы 21 мамырдағы Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес ҚР Парламентін қалыптастыруға қатысады:

A) Халықаралық ұйымдар

B) БҰҰ

C) Конституциялық Кеңес

D) Қазақстан халқы Ассамблеясы

E) Конституциялық Сот

F) Саяси партиялар

G) ҚР Президенті

H) ҚР кәсіподақтар

$$$ 114

Қазіргі Республика Парламентінің мәні:

A) Парламент өкілдік сипатқа ие, яғни ол Қазақстан халықтарының мүддесін көздейді, оның атынан өкілдік етеді

B) Парламент республиканың барлық мәселесін шешуге құқылы

C) Парламенттің мемлекеттік билік жүйесіндегі қызмет мақсаты заң шығаруды жүзеге асыру болып табылады

D) Парламент саяси партиялардың мүддесін көздейтін партиялық орган

E) Парламент Үкіметтің заңдарды жүзеге асыруына қадағалау жасайды

F) Парламент Президенттің, Үкіметтің мүддесін көздейтін өкілдерден тұрады.

G) Парламент тұрақты жұмыс істеу нәтижесінде заң шығару қызметінің үздіксіз жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді

H) Парламент заңдар шығару арқылы сот әділдігін жүзеге асырады

$$$ 115

Парламент Сенаты құрылады:

A) әр облыстан екі адамнан өкілдік ететін депутаттардан

B) Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайтын депутаттардан

C) Үкімет мүшелерінен және Сенат төрағасынан

D) Республиканың әр ауданынан сайланатын депутаттардан

E) Мәслихаттардың депутаттарынан

F) Республикалық маңызы бар қаладан және Республика астанасынан 2 адамнан өкілдік ететін депутаттардан

G) Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелерінен

H) Республика Президенті тағайындайтын 15 депутаттан

$$$ 116

Мәжілістің 98 депутатын сайлау жүзеге асырылады:

A) Жанама сайлау құқығы негізінде

B) Көпсатылы сайлау құқығы негізінде

C) Ашық дауыс беру арқылы

D) Жалпыға бірдей сайлау құқығы негізінде

E) Тең және төте сайлау құқығы негізінде

F) Қол көтеру жолымен

G) Ішінара сайлау негізінде

H) Жасырын дауыс беру арқылы

$$$ 117

Сенат депутаттарын құру өзгешелігі:

A) Сенат депутаттары жанама сайлау құқығы негізінде сайланады

B) Сенат депутаттарының жартысы 4, жартысы 6 жылға сайланады

C) Сенат депутаттарының жартысы әрбір 3 жыл сайын қайта сайланып отырады

D) Сенат депутаттары тең сайлау құқығы негізінде сайланады

E) Сенат депутаттары төте сайлау құқығы негізінде сайланады

F) Сенаттың 15 депутатын Президент тағайындайды

G) Сенат депутаттары 5 жылға сайланады

H) Сенат депутаттары сайлаушылармен сайланады

$$$ 118

Парламент Мәжілісінің құрамы:

A) Жалпы саны 107 депутаттан турады

B) Әр облыстан екі-екіден сайланатын 30 депутаттан тұрады

C) 10 депутатын Президент тағайындайды

D) 98 депутаты партиялық тізім негізінде сайланады

E) 98 депутаттан тұрады, тоғызын Президент тағайындайды

F) Республика азаматтарымен сайланатын 100 депутаттан тұрады

G) 9 депутатын Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайды

H) 3 жыл сайын қайта сайланып тұратын 60 депуттаттан тұрады

$$$ 119

Палата төрағалары сайланғанға дейін Парламенттің бірінші сессиясында төрағалық етеді:

A) Бірлескен отырыста Республика Президенті

B) Сенат отырыстарында Республика Президенті

C) Мәжіліс отырыстарында Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы

D) Палаталардың бөлек отырыстарында бұрыңғы төрағалары

E) Республиканың Бас прокуроры

F) Бірлескен отырыстарда – Президент, бөлек отырыстарда- Премьер-Министр

G) Барлық отырыстарда Президент

H) Республиканың Премьер-Министрі

$$$ 120

Республика Президенті Парламенттің кезектен тыс сессиясын щақырады:

A) Бас прокурордың ұсынысымен

B) Үкімет мүшелерінің ұсынысымен

C) Өз бастамасымен

D) Сайлаушылардың бастамасы бойынша

E) Палаталар төрағаларының ұсынысымен

F) Таңдаушылардың ұсынысы негізінде

G) Конституциялық кеңес мүшелерінің ұсынысымен

H) Парламент депутаттары жалпы санының кемінде үштен бірінің ұсынысымен

$$$ 121

Парламентінің жұмыс органдары болып есептеледі:

A) Палата аппараты

B) Сенат Бюросы

C) Сенаттың тұрақты комитеттері

D) Мәжілістің тұрақты комитеттері

E) Палата төрағаларының орынбасарлары

F) Палаталардың бірлескен комиссиялары

G) Палата төрағалары

H) Мәжіліс Бюросы

$$$ 122

Паламент Сенаты мен Мәжілісінің тиісті тұрақты комитеттері құрылады:

A) Заң жобалары жұмысын жүргізу үшін

B) Президентке қарсы айып тағы үшін

C) Комиссиялардың жұмысын үйлестіру үшін

D) Заңдарды шығару үшін

E) Президенттің қарсылақтарын қарау үшін

F) Палаталардың құзырына қатысты мәселелердің алдын-ала қарау үшін

G) Палаталардың құзырына қатысты мәселелердің алдын-ала қарап, дайындау үшін

H) Үкіметке сенімсіздік білдіру үшін

$$$ 123

Парламент Палаталарды арнаулы уақытша комиссиялар құрады:

A) Өз құзыретіндегі мәселелері бойынша парламенттік тыңдаулар өткізуде

B) Палата төрағаларын сайлауда

C) Президенттің заңға білдірген қарсылығын қарауда

D) Үкімет мүшелерінің есептерін тыңдауда

E) Заң шығару бастамашылығын жүзеге асыруда

F) Республика Президенті науқастануына байланысты қызметінен мерзімінен бұрын босату кезінде

G) Президенттің Премьер-Министрді тағайындауына келісім беруде

H) Президентке заң шығару өкілеттілігін беруде

$$$ 124

Мәжіліс Бюросының құрамына кіреді:

A) Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлаған 9 депутаты

B) Партиялық тізім негізінде сайланған барлық депутаттар

C) Мәжіліс төрағасының орынбасарлары

D) Сенат төрағасы

E) Сенат төрағасының орынбасарлары

F) Мәжілістің тұрақты комитеттерінің төрағалары

G) Экс-Президент

H) Мәжілісте өкілдік ететін саяси партиялар функцияларының жетекшілері

$$$ 125

Парламент Палаталарының төрағаларының өкілеттіліктері:

A) Заңдар қабылдайды

B) Палаталардың отырыстарын шақырып, оларға төрағалық етеді

C) Депутаттарды мандатынан айырады

D) Депутаттарды қылмыстық жауапқа тартуға келісім береді

E) Палаталардың үйлестіру органдарының қызметіне басшылық жасайды

F) Үкіметке сенімсіздік білдіреді

G) Конституцияға өзгертулер енгізу туралы бастамашылық білдіреді

H) Палаталар шығаратын актілергі қол қояды

$$$ 126

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының ерекше қарауына жатады:

A) Кешірім жасауды жүзеге асыру

B) Заңдардың конституциялығын тексеру

C) Соғыс және бітім мәселесін шешу

D) Бас Прокурорды ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру

E) Республика Президентін қызметінен кетіру

F) Президенттің ұсынуымен Жоғарғы Сот Төрағасын және судьяларын сайлау мен қызметтен босату

G) Республикалық бюджетті бекіту

H) Президенттің Ұлттық Банкінің Төрағасын, Бас Прокурорын және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасын тағайындауына келісім беру

$$$ 127

ҚР Парламент Мәжілісінің ерекше құзырына жатады:

A) Парламентке енгізілген заңдардың жобаларын қарауға қабылдау

B) Бас Прокурор лауазымына кандидатураны ұсыну

C) Республика Конституциясын қабылдау

D) Республикалық бюджетті бекіту

E) Республика Президентінің кезекті cайлауын хабарлау

F) Жоғарғы Сот Кеңесінің құрамына 2 депутатты жібері

G) Президенттің Республика Премьер-Министрін тағайындауына келісім беру

H) Жоғарғы Сот Төрағасының лауащзымына кандидатураны ұсыну

$$$ 128

Конституциялық құрылыс –

A) Мемлекеттің конституциясымен немесе конституциялық құқық актілерімен бекітілген және қорғалатын әлеуметтік, экономикалық және саяси-құқықтық қатынастар жүйесі

B) Тек қана саяси-құқықтық қатынастар жүйесі

C) Белгілі бір құқықтық қатынастар жүйесі

D) Конституциямен анықталған, бірақ құқықтық тұрғыда қорғауды талап етпейтін қоғамдық қоғамдық қатынастар жүйесі

E) Мемлекетті құқықтық тұрғыда басқарумен байланысты қатынастар жүйесі

F) ҚР Конституциясында бекітіліген норма-принциптер мен оның саяси, әлеуметтік, экономикалық, рухани негізін қалыптастыратын конституциялық ережелер

G) Мемлекеттегі әлеуметтік қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы

H) Мемлекеттің конституциясында бектіліген, нысаны мен ұйымдастырылуы конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын қатаң белгілерге ие мемлекетті ұйымдастыру нысаны

$$$ 129

Заң жобасы Парламент Сенатында қабылданады:

A) Мәжіліс депутаттары қарап, жалпы санының көпшілік даусымен мақұлданғаннан кейін

B) Заң жобасы Парламентке енгізілгеннен бастап 1 ай ішінде

C) Отырысқа қатысып отырған депутаттардың 85 пайызымен

D) Заң жобасы Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін болса

E) Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен

F) Заң жобасы Мәжіліске енгізілген күннен бастап 1 жыл ішішнде

G) Заң жобасы Сенатқа түскен мезгілден бастап 60 күн ішінде

H) Заң жобасы қайтара енгізілген жағдайда

$$$ 130

Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет болғандықтан:

A) Жоғарғы моральдық-этикалық қағиданы ұстайтын мемлекет

B) Мемлекеттік билік діни бірлестікке тиесілі мемлекет

C) Діни бірлестіктер мемлекетпен құрылған

D) Заң мемлекеттен жоғары тұруды мойындаған мемлекет

E) Мемлекет діни-наным бостандығына байланысты араласпау саясатын қолданатын мемлекет

F) ҚР Конституциясында бекітілген норма-принциптер мен оның саяси, әлеуметтік, экономикалық, рухани негізін қалыптастыратын конституциялық ережелер

G) Нақты діни ағымдар ресми түрде танылмаған мемлекет

H) Мемлекеттің Конституциясында бекітілген, нысаны мен ұйымдастырылуы конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын қатаң белгілерге ие мемлекетті ұйымдастыру нысаны

$$$ 131

Діни институттардың мемлекеттік институттардан бөлінуі қандай мемлекеттерге тән?

A) Зайырлы мемлекеттерге

B) Демократиялық мемлекеттерге

C) Құқықтық мемлекеттерге

D) Діни-наным бостандығын таныған, бірақ қандай да дін үстемдігін бекітпеген мемлекеттерге

E) Діни ұйымдардың теңдігін бекіткен мемлекеттер

F) ҚР Конституциясында бектіліген норма—принциптер мен оның саяси, экономикалық, рухани негізін қалыптастыратын конституциялық ережелер

G) Нақты діни ағымдар ресми түрде танылмаған мемлекет

H) Мемлекеттің Конституциясында бекітілген, нысаны мен ұйымдастырылуы конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын қатаң белгілерге ие мемлекетті ұйымдастыру нысаны

$$$ 132

Заң шығару бастамасы құқығы тиесілі:

A) Республика Президентіне

B) Мәслихат депутаттарына

C) Парламент депутаттарына

D) Бас прокурорға

E) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына

F) Республика Үкіметіне

G)Қазақстан халқына

H) Сайлаушыларға

$$$ 133

Құқықтық мемлекет ретінде қандай мемлекет танылады:

A) Құқықтық үстемдігі қамтамасыз етілген мемлекет

B) Теократиялық мемлекет

C) Жеке тұлғаның мүдделерін жүзеге асыруды қамтамасыз мемлекет

D) ҚР саяси және идеологиялық саналуандылық танылатын мемлекет

E) Конституцияларда құқықтық мемлеке ретінде сипаттайтын норма жоқ

F) Мемлекеттік органдары қоғамның нақты бөлігінде қызмет жасайтын мемлекет

G) Нақты діни ағымдар ресми түрде танылмаған мемлекет

H) Мемлекеттің конституциясында бекітілген, нысаны мен үйымдастырылуы конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын қатаң белгілерге ие мемлекет

$$$ 134

ҚР демократиялық мемлекет ретінде белгілері:

A) Халық мемлекеттік биліктің қайнар көзі ретінде бекітілуі

B) Саяси және идеологиялық бір жақтылықтың бекітілуі

C) Мемлекеттік биліктің үш тармаққа бөлінуі

D) ҚР саяси және идеологиялық саналуандылық бекітілуі

E) ҚР Конституциясында демократиялық мемлекет ретінде сипаттайтын норма жоқ

F) Мемлекеттік органдары қоғамның нақты бөлігінде қызмет жасау құзіреттерінің бекітілуі

G) Нақты діни ағымдар ресми түрде танылуы

H) Саяси жүйесі мемлекеттің конституциясында бекітілген, нысаны мен қйымдастырылуы қатаң реттелетін, нақты саяси партияның үстемдігінің бекітілуі

$$$ 135

Парламент заңдар шығаруға хақылы:

A) Мемлекеттік билік органдарының мүшелерін тағайындауға қатысты

B) Президенттің құзырына жататын мәселелерді шешуге қатысты

C) Республиканың әкімшілік-аумақтық құрылысына қатысты

D) Әкімшілік-әкімдік


Сейчас читают про: