double arrow
A) Президенттік

B) федеративтік

C) конфедерация мүшесі

D) монархиялық

E) азаматтық қауымдастық

F) құқықтық мемлекет

G) демократиялық мемлекет

H) дәстүрлі мемлекет

$$$ 30

Халық билігін жүзеге асыру нысандары:

A) референдум және сайлау

B) отырыстар

C) мемлекеттік органдарға өз билігін жүзеге асыруды беру

D) дөңгелек столдар

E) дебаттар

F) референдум

G) сайлау

H) сайлау және дебаттар

$$$ 31

ҚР мемлекеттік рәміздері қатарына не жатады?

A) Әнұраны

B) ҚР территориясы

C) ҚР картасы

D) ҚР қолданатын мөрлері

E) ҚР мемлекеттік елтаңбасы, Туы, Әнұраны

F) ҚР мемлекеттік елтаңбасы

G) ҚР Конституциясы

H) Әр түрлі мөртаңбалар

$$$ 32

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар азаматтардың өтініштері мен басқа да құжаттарға жауаптарды қандай тілде береді?

A) ыңғайлы тілде

B) мемлекеттік тілде немесе өтініш жасалған тілде

C) ағылшын тілінде

D) орыс тілінде

E) ауызша береді

F) мемлекеттік тілде

G) өтініш жасалған тілде

H) шет тілінде

$$$ 33

ҚР демократияның келесі түрлері бекітілген:

A) ашық демократия

B) шектелген демократия

C) өркениетті демократия

D) президенттік демократия

E) өкілетті және тікелей демократия

F) тікелей демократия

G) өкілетті демократия

H) шектелген демократия

$$$ 34

Саяси жүйенің қағидасын көрсетіңіз:

A) саяси плюрализм және идеологиялық саналуандылық

B) жерге жеке меншік

C) кәсіпкерліктің заңмен қорғалуы

D) мемлекеттік тілдің үстемдігі

E) бәсекенің болуы

F) саяси плюрализм

G) идеологиялық саналуандылық

H) экономикалық үстемдік

$$$ 35

ҚР меншіктің келесі түрлері танылады:

A) мемлекеттік меншік


Сейчас читают про: