Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

G) Конституция
H) шет ел заңнамасы

$$$ 9

Әрекет ететін аумақтық шегі бойынша конституциялық құқықтың қайнар көздері қалай жіктеледі?

A) Конституциялық заңдар және органикалық заңдар

B) конституциялық әдет-ғұрып және конституциялық келісімдер

C) мемлекеттік органдар мен референдумда қабылданған заңдар

D) жалпы ұлттық және аймақтық

E) заң шығарушы билікпен және атқару билігімен шығарылған заңдар

F) жалпы ұлттық

G) аймақтық

H) аралас

$$$ 10

Конституциялық құқық ғылымындағы зерттеу әдісіне қандай әдіс жатпайды?

A) тиым салу әдісі

B) статистикалық әдіс

C) салыстырмалы-құқықтық әдіс

D) социологиялық әдіс

E) жүйелі талдау әдіс

F) рұқсат беру әдісі

G) міндеттеу әдісі

H) тарихи зерттеу әдісі

$$$ 11

Конституциялық құқық ғылымының пәнін не құрайды?

A) адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі

B) мемлекеттік органдардың жүйесі мен өкілеттіліктері

C) конституциялық-құқықтық нормалар

D) конституциялық құқықтың қалыптасуы, дамуы және қызмет етуінің заңдылықтары

E) конституциялық құқықтың реттеу әдістері

F) конституциялық құқықтың дамуы

G) конституциялық институттардың дамуы заңдылықтары

H) конституциялық қатынастарды реттейтін нормалар

$$$ 12

Конституциялық құқықтың қайнар көздеріне төменде көрсетілгендердің қайсысы жатпайды?

A) Президент жарлықтары

B) Үкімет қаулылары

C) Сот үкімі

D) Парламент заңдары

E) Мәжіліс және Сенаттың регламенті

F) Сенаттың регламенті

G) Конституция

H) конституциялық заңдар

$$$ 13

Конституциялық құқық ғылымы:

A) конституциялық-құқықтық нормалар мен институттарды зерттейді

B) конституциялық қадағалауды жүзеге асырады
C) конституциялық міндеттердің орындалуына бақылауды жүзеге асырады

D) ұлттық құқық жүйесіндегі негізгі құқық саласының рөлін атқарады

E) оқу пәні ретіндегі негізгі қызметті жүзеге асырады

F) конституциялық-құқықтық нормаларды зерттейді

G) конституциялық-құқықтық институттарды зерттейді

H) конституциялық бақылауды жүзеге асырады

$$$ 14

Конституциялық құқық оқу пәні ретінде:

A) конституциялық қадағалауды жүзеге асырады

B) ұлттық құқық жүйесіндегі негізгі құқық саласының рөлін атқарады

C) конституциялық міндеттердің орындалуына бақылауды жүзеге асырады

D) заңгерлерді дайындау барысында оқытылатын кешенді курс болып табылады

E) ҚР Конституциясы нормаларына ресми талдау жасайды

F) оқу пәні болып табылады

G) оқу бағдарламасының пәні

H) конституциялық құқықтырдың орындалуына бақылауды жүзеге асырады

$$$ 15

Конституциялық құқық ұғымы келесі аспектілерде қарастырылады:

A) ғылым, оқу пәні және халықаралық құқықтың негізгі бағыты ретіндеB) ғылым, оқу пәні және халықаралық құқықтың негізгі институты ретінде

C) ғылым, оқу пәні және құқық саласы ретінде

D) құқық саласы және нормалар жиынтығы ретінде

E) оқу пәні және негізгі құқықтық институт ретінде

F) ғылым, оқу пәні ретінде

G) ғылым ретінде

H) халықаралық құқықтың негізгі институты ретінде

$$$ 16

Конституциялық құқық саласы қандай нормалардан қалыптасады:

A) конституциялық заң нормаларынан

B) Конституция және конституциялық заң нормаларынан

C) халықаралық құқық нормаларынан

D) Конституция нормаларынан

E) құқық теориясынан

F) салт дәстүрден

G) зерттеу әдістерінен

H) тарихи нормалардан

$$$ 17

ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

A) Республикалық референдумда

B) Үкіметпен

C) Жоғарғы Сотпен

D) Конституциялық Кеңеспен

E) Сенатпен

F) Маслихаттармен

G) ҚР Парламентімен

H) Республикалық референдумда және ҚР Парламентімен

$$$ 18

Конституцияның мызғымастығының кепілі болып табылады:

A) Президент

B) Конституциялық Кеңес

C) Жоғарғы Кеңес

D) БҰҰ

E) Парламент

F) Мемлекет Басшысы

G) Ұлт Көшбасшысы

H) Үкімет

$$$ 19

ҚР нормативтік-құқықтық актілер қайшы келмеуі тиіс:

A) Конституциялық заңдарға

B) ҚР Президентінің Жарлықтарына

C) ҚР Конституциясына

D) Сот прецеденттерінен

E) ҚР Үкіметінің қаулыларына

F) ҚР Конституциясына және конституциялық заңдарға

G) Нұсқауларға

H) сот шешімдеріне

$$$ 20

1993 жылғы ҚР Конституциясына сәйкес Президент:

A) заң шығарушы билік басшысы

B) Жоғарғы Кеңес басшысы

C) мемлекет және атқарушы билік басшысы

D) заң шығарушы және атқарушы билік басшысы

E) сот билігінің басшысы

F) мемлекет басшысы

G) атқарушы билік басшысы

H) өкілетті билік басшысы

$$$ 21

Конституция өзге актілерден ерекшеленеді:

A) қабылдану және өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі бойынша

B) реттеу әдістерінің кеңдігі бойынша

C) мемлекеттің барлық территориясына бірдей тарайтындығы бойынша

D) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін реттеуге байланысты

E) нормаларының құрылысы бойынша ерекшеленеді

F) өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі бойынша

G) мемлекеттің барлық территориясына әркелкі тарайтындығы бойынша

H) қабылдану тәртібі бойынша

$$$ 22

Конституция мазмұны бойынша өзге актілерден ерекшеленеді:

A) қамту пәнінің кеңдігімен

B) қамту пәнінің кеңдігімен және санкциясы көрсетілмейді

C) қамту пәнінің тарлығымен

D) санкциясы көрсетілмейді

E) Конституция мазмұнында міндеттер көрсетілмеген

F) Конституция мазмұнында құқықтар көрсетілмеген

G) елеулі ерекшеліктерге ие емес

H) кейбір қоғамдық қатынастарды реттемейді

$$$ 23

ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

A) 1995 жылы 30 тамызда

B) 1990 жылы 25 қарашада

C) 1998 жылы 7 қарашада

D) 1998 жылы 7 қазанда

E) 1998 жылы 17 желтоқсанда

F) 1998 жылы 7 қазанда және 2007 жылы 21 мамырда

Дата добавления: 2015-04-06; просмотров: 804; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 11020 - | 7448 - или читать все...

Читайте также:

 1. A) Конституция Российской Федерации
 2. Die Verfassung - конституция - конституциясы
 3. Ая Конституция РСФСР
 4. Б) Нормативно-правовые акты и другие официальные документы. 35. Конституция Российской Федерации
 5. Б) Нормативно-правовые акты и другие официальные документы. 48. Конституция Российской Федерации
 6. Б) Нормативно-правовые акты и другие официальные документы. 67. Конституция Российской Федерации
 7. Б) Нормативно-правовые акты и другие официальные документы. 74. Конституция Российской Федерации
 8. Библиографический список. 1. Конституция Российской Федерации.– М.:Юридическая литература, 1993.- 96 с
 9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 1. Конституция Российской Федерации: офиц
 10. ВВЕДЕНИЕ. Действующая Конституция РФ 1993 г., как отправной документ нового этапа политико-правового развития страны в условиях глобализации определила ведущие ценности
 11. Вопрос. КОНСТИТУЦИЯ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, СВОЙСТВА И ВИДЫ


 

3.233.215.231 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.065 сек.