Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

B) жеке меншік
C) қоғамдық меншік

D) тұлғаның меншігі

E) мемлекеттік және жеке меншік

F) жартылай меншік

G) ішінара меншік

H) шектелген меншік

$$$ 36

ҚР қызметінің түбегейлі қағидалары:

A) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, халық игілігін көздейтін экономикалық даму және ұлтаралық татулық

B) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, ұлтаралық татулық және қазақстандық патриотизм

C) қоғамдық татулық және саяси әралуандылық

D) нарықтық экономиканы жетілдіру және қазақстандық патриотизм

E) қоғамдық татулық, саяси тұрақтылық, халық игілігін көздейтін экономикалық даму және қазақстандық патриотизм, мемлекеттегі маңызды мәселелерді демократиялық әдістермен шешу

F) мемлекеттегі маңызды мәселелерді демократиялық әдістермен шешу

G) қазақстандық патриотизм, мемлекеттегі маңызды мәселелерді демократиялық әдістермен шешу

H) діни татулық

$$$ 37

ҚР-да билік тармақтарының қызмет етуі:

A) тежемелік және тепе-теңдік сақтау жүйесіне сәйкес

B) өзара құрметтеу қағидасына сәйкес

C) әділдік қағидасына сәйкес

D) бірін-бірі бақылау арқылы

E) өзара шектеу арқылы

F) татулық жүйесіне сәйкес

G) тежемелік жүйесіне сәйкес

H) тепе-теңдік сақтау жүйесіне сәйкес

$$$ 38

ҚР конституциялық құрылысында бекітілген демократия нысандары:

A) өкілетті демократия

B) тікелей демократия

C) өкілетті және тікелей демократия

D) конституциялық құрылыс негіздерінде демократия нысандары бекітілмеген

E) жергілікті референдум демократия принципы ретінде бекітілген

F) ішінара демократия

G) шектелген демократия

H) дәстүрлі демократия

$$$ 39

ҚР Конституциясына сай тепе – теңдік тежемелі жүйеге:

A) Парламенттік импичмент кіреді

B) ҚР Президентінің «Вето» құқығы, парламент импичменті, Үкіметке сенімсіздік білдіру

C) ҚР Президентінің «Вето» құқығы
D) ҚР Конституциясында тепе – теңдік тежемелі жүйе бекітілмеген

E) Парламент Сенатына сенімсіздік білдіру

F) Прокурорға сенімсіздік білдіру

G) Соттарға сенімсіздік білдіу

H) Партияларға сенімсіздік білдіру

$$$ 40

Әлеуметтік-экономикалық құқықтар тобына жататын құқықты көрсетіңіз

A) өмір сүру құқығы

B) ар-ождан бостандығы құқығы

C) ақпаратты алу және сөз бостандығы құқығы

D) енбек ету, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдау құқығы

E) жеке өмірге қол сұқпаушылық құқығы

F) енбек ету құқығы

G) қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдау құқығы

H) кәсіпкерлікпен айналысу құқығы

$$$ 41

Адам құқықтары өз мазмұны бойынша қалай жіктеледі?

A) адам және азаматтарға қатысты құқықтар

B) жалпы және жалқы құқықтар

C) жеке, саяси және әлеуметтік-мәдени құқықтар

D) негізгі және қосалқы құқықтар

E) ажырамас құқықтар

F) жеке және әлеуметтік-мәдени құқықтарG) бірінші, екінші және үшінші топтың құқықтары

H) саяси және әлеуметтік-мәдени құқықтар

$$$ 42

Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін қандай элементтер құрайды?

A) борыштары

B) шарт бойынша міндеттері

C) құқықтар, бостандықтар және міндеттер

D) құқықтары мен міндеттер

E) азаматтық ұстанымы

F) парыздары

G) міндеттер және азаматтылығы

H) құқықтары мен бостандықтары

$$$ 43

Азаматтық беруден бас тартуға негіз болып табылмайды:

A) егер тұлға адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса

B) ҚР-ның егемендігі мен тәуелсіздігіне саналы түрде қарсы шықса

C) ҚР-сы аумағының бірлігі мен тұтастығын бұзуға шақырса

D) басқа мемлекеттің қауіпсіздік, полиция және өзге де мемлекеттік органдарына қызметке тұрса

E) Мемлекеттік нышандарды дұрыс қолданбаса

F) Әкімшілік құқық бұзушылық жасаса

G) ҚР азаматымен некеде тұрмаса

H) ҚР мемлекеттік тіліне саналы түрде қарсы шықса

$$$ 44

Жеке тұлғаның саяси құқықтарына жатпайды:

A) сайлау құқығы

B) сайлану құқығы

C) Республикалық референдумға қатысу құқығы

D) мемлекет ісін басқаруға тікелей және өз өкілдері арқылы қатысу құқығы

E) еркін жүріп-тұру және тұрғылықты мекенді өз қалауы бойынша таңдап алу құқығы

F) еркін жүріп-тұру құқығы

G) тұрғылықты мекенді өз қалауы бойынша таңдап алу құқығы

H) сайлау және сайлану құқығы

$$$ 45

ҚР азаматтығынан шығуға рұқсат беруден бас тартуға негіз болып табылмайды:

A) ҚР-сы алдында өтелмеген міндеттемелері болса

B) кәмілет жасқа толмаған азамат болса

C) ҰҚК-нің қызметкері болса

D) сот үкімі бойынша жазаны өтеп жүрсе

E) азаматтықтан шығу ҚР-ның мемлекеттік қауіпсіздігі мүдделеріне қайшы келсе

F) мемлекеттік қызметте тұрса

G) кәмілет жасқа толмаған балалары болса

H) ҰҚК-органдарында қызметте болып, зейнетке шыққанына бір жылдан аспайтын уақыт өткен болса

$$$ 46

Әскери қызметкерлерге тыйым салынады:

A) шығармашылықпен айналысуға

B) шет мемлекеттерге баруға

C) коммерциялық ұйымдардың қызметін пайдалануға

D) кәсіптік одақтарда мүшелікте болуға

E) діни орталықтарға баруға

F) саяси партияны қолдап сөйлеуге

G) саяси партияны қолдап сөйлеуге және кәсіптік одақтарда мүшелікте болуға

H) шет елде дем алуға және емделуге

$$$ 47

Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерінің келесі түрлері болады:

A) әлеуметтік, экономикалық және заңдық

B) мәдени, экономикалық және заңдық

C) әлеуметтік, ұлттық және заңдық

D) мемлекеттік және заңдық

E) демократиялық және заңдық

F) әлеуметтік және заңдық

G) экономикалық

H) құқықтық және құқықтық емес

$$$ 48

Саяси партияға мүшелікте болуына жол берілмейді:

A) ғылыми қайраткерлерге

B) азаматтығы жоқ адамдарға

C) зейнеткерлерге

D) оқытушыларға

E) студенттерге

F) әскери қызметкерлерге

G) құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне

H) кәсіпкерлерге

$$$ 49

Республикалық референдумда келесі мәселелер қарастырылады:

A) Конституцияны қабылдау

B) рақымшылық жасау актісі

C) мемлекеттік органдардың арасындағы қатынастарды шешу

D) бюджет және салық жүйесі

E) азаматтық мәселесі

F) Конституцияны қабылдау және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселелерін

G) Конституцияға толықтырулар енгізу мәселелерін

H) жеке меншік мәселелерін

$$$ 50

Республикалық референдумды тағайындау жөніндегі бастамашылықты қандай субъект білдіре алмайды?

A) ҚР-сының Президенті

B) ҚР-сының Парламенті

C) ҚР-сының Үкіметі

D) ҚР-сының Конституциялық Кеңесі

E) Республикалық референдумға қатысу құқығы бар, екі жүз мыңнан кем емес Республика азаматтары

F) ҚР тұрып жатқан шет ел азаматтары

G) Кәмелетке толмаған ҚР азаматтары

H) ҚР Президентінің ұсынысы бойынша Үкімет

$$$ 51

Өз өкілеттігі шегінде мемлекет атынан билік жүргізуге уәкілетті мемлекеттік органдар:

A) Сенаттың тұрақты комитеттері.

B) Үкімет.

C) Мәжіліс Бюросы.

D) Республика Премьер-Министрінің Кеңесі.

Дата добавления: 2015-04-06; просмотров: 640; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома - страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8870 - | 7203 - или читать все...

Читайте также:

 

3.94.129.211 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.009 сек.