double arrow

Теоретическая и практическая значимость исследования


Уровни значимости исследования

           
   
   
 
 

Общепедагогический Общепроблемный Частнопроблемный

Фундаментальные результаты иссле- Результат исследований

исследования, дования, ряд проблем изменяющие теоретическое

общие вопросы с области педагогики представление отдельным

дидактики школоведения, дидактики вопросам в общей проблеме

Теоретическая Практическая

8. Методы исследования.

Методи соціально-педагогічного дослідження

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЕМПІРИЧНІ Методи обробки даних ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ

Порівняльний Спостереження кількісні та якісні генетичний метод

метод реалізується самоспостереже- методи аналізу данних

зіставленням груп ння,експеримен- у процесі розвитку

піддослідних тальні методи

відрізняються психодіагнос-

за віком, за видом тичні

діяльності

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ

           
   
   
 
 


Метод емпіричного Метод теоретичного Методи, засновані на емпіричного

дослідження дослідження та теоретичного досліджень

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: