double arrow

А) инерция бойынша


Модуль-20

Магнит өрісі

$$$ 1

Ампер заңының математикалық өрнегiн көрсетiңiз.

В) F=IBl sin a

$$$ 2

Ток жүріп тұрған түзу шексіз ұзын өткiзгiштен а қашықтықтағы нүктенің магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай формуламен анықталады?

С)

$$$ 3

Тогы бар дөңгелек орамның центрiнде магнит өрiсiнiң индукциясы қандай формуламен анықталады?

А)

$$$ 4

Соленоидтың осiндегі магнит өрiсiнiң кернеулiгi қай формуламен анықталады.

D) H=nI

$$$ 5

Лоренц күшiнің формуласын көрсет.

А)

$$$ 6

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрiсiне бойынша ұшып келген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгередi?

E) өзгермейдi

$$$ 7

Электрон магнит өрiсiнің магнит индукциясы векторына параллель ұшып келеді. Магнит өрiсiнде электрон қалай қозғалады?

А) инерция бойынша

$$$ 8

Магнит өрiсiн не туғызады?

А) кез келген қозғалыстағы зарядтар

$$$ 9

Толық ток заңының өрнегiн көрсетiңiз.

В)

$$$ 10

Остроградский-Гаусс теоремасының магнит өрiсi үшiн математикалық өрнегiн көрсетiңiз.
А)

$$$ 11

Магнит индукциясы векторының бағытына паралллель орналасқан, ауданы 20 см2 рамка ауданын қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қандай болады? Магнит өрiсiнiң индукциясы 0,5 Тл.Сейчас читают про: