double arrow

E) 0 Вб. Магнит өрiсiнде, тогы бар өткiзгiш орын ауыстырғанда Ампер күшiнің атқаратын жұмысы қай формуламен


$$$ 12

Магнит өрiсiнде, тогы бар өткiзгiш орын ауыстырғанда Ампер күшiнің атқаратын жұмысы қай формуламен анықталады?

E) dA=I×dФ

$$$ 13

Магнит өрiсiнiң энергиясы қай өрнекпен анықталады?

D)

$$$ 14

Магнит өрiсiнiң энергиясының тығыздығы қай өрнекпен анықталады?

E)

$$$ 15

Тогы бар орамның магнит моментi қандай формуламен өрнектеледi?

А) P=IS

$$$ 16

7 А тогы бар өткiзгiш магнит өрiсiнде орын ауыстырғанда магнит ағыны 0,2 Вб-ге өзгерген. Мұнда қанша жұмыс орындалады?

D) 1,4 Дж

$$$ 17

Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?

С) шеңбер бойымен

$$$ 18

Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарымен сүйiр бұрыш жасап ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?Сейчас читают про: