double arrow

ННННННН


Негізгі жұмыс орындары бойынша өтелетін қылмыстық жазаның түрі қалай аталады:түзеу жұмыстары;

Некеге тұратын тұлғаларды медициналық тексеруден өткізу:некеге тұратын тұлғалардың өзара келісімімен болуы мүмкін.

Нормативті-құқықтық актілерді мазмұнын өзгертпестен және өзіндік дербес заңи мәнін сақтай отырып жүйелеп, біріктіру қалай аталады:инкорпорация;

Нотариалдық куәландыруға мынадай құрылтай құжаттары жатады:жарғы және құрылтай келісім-шарты;

Нотариус міндетті:кәсіби этиканы сақтауға.

Нотариустың әрекетіне шағымды соттың қарауға құқығы бар ма:нотариус әрекетіне шағым сотта қаралуы мүмкін, егер бұл іс ерекше өндіріске жататын болса;

ООООООО

Объективті құқық деген:қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы;

Орнатылған талап бойынша өнімнің, қызмет атқарудың сәйкестігін сәйкестікті растайтын орган арқылы жазбаша куәландыратын процедура қалай аталады:сертификациялау;
Отбасы қатынастарына азаматтық заңнама қолданыла ма:бұл отбасы қатынастарының мәніне қайшы келмегендіктен, отбасы заңнамасымен реттелмеген отбасылық қатынастарға қолданылады.

ӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өкіл арқылы өсиеттің орындалуына жол беріле ме:жол берілмейді;

Өмір бойына бас бостандығынан айырылған адам жазадан босатыла ма:босатылады, мерзімнен тыс жағдайға байланысты, егер ол 25 жыл бас бостандығынан айыруды нақты өтесе;

Өмір сүру құқығы төменде көрсетілген құқықтар тобының қай түрі жатады:табиғи құқықтарға;

Өнімнің, қызмет көрсетудің нормативтік – құқықтық актілермен белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын құжат қалай аталады:сәйкестік сертификаты;

Өсиет нысаны қандай нысанда жасалуы керек:нотариалды жазбаша,

ППППППП

Парламент Мәжілісі қанша депутаттан тұрады:107;

РРРРРРРР

Республикалық бюджетті кім бекітеді:Парламент;

Республиканың Бас Прокуроры кімнің алдында есеп береді:Республика Президентінің;Сейчас читают про: