double arrow

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ GENITIV

В родительном падеже единственного числа имеются следующие окончания:

а) у существительных мужского рода с твёрдой основой, у суще-ствительных женского рода на и среднего рода на

M obchod do obchodu chleba

autobus do autobusu syra

hotel do hotelu lesa

F Praha do Prahy

koupelna do koupelny

škola do školy

Evropa do Evropy

N město do města

kino do kina

Bělorusko do Běloruska

б) у неодушевлённых существительных мужского рода и суще-ствительных женского рода с мягкой основой, а также у существи-тельных женского и среднего рода с окончанием -е.

M pokoj do pokoje

konec do konce

nůž bez nože

F nemocnice do nemocnice

Azie do Azie

postel do postele

skříň do skříně

N moře do moře

slunce bez slunce

Вопросы: U koho? U čeho? Odkud? Bez čeho? či to je auto?

У одушевлённых существительных мужского рода твёрдого ти-па всегда имеется окончание , а у существительных мягкого типа имеется окончание :

bez studenta, bez pána, u muže, u přítele, u lékaře, od dědečka, od otce

Прочитайте, раскрыв скобки:

Jdeme do kina bez: (kamarád, soused, bratr, svetr, Eva, Tomáš, čepice)

My jsme z : (Praha, nemocnice, fakulta, dům, Liberec, divadlo)

Peníze jsou u: (Petr, Honza, strýc, student, babička, neteř, tchan)

Bydlime u : (kino, Plzeň, most, nemocnice, škola, divadlo, matka)

Dům je okolo: (park, banka, pomník, univerzita, věž, metro, moře)

Jedeme do : (Praha, Londyn, Grodno, strýc, bratr, tchyně, sestra)

Местоимения и прилагательные склоняются следующим образом:

M ten náš dobrý bratr bez toho našeho dobrého bratra ten mladý soused od tvého mladého souseda

své moderní auto do svého moderního auta můj mílý otec do mého milého otce
F ta nová dobrá studentka bez nové dobré studentky tvá stará babička od tvé starébabičky

vaše moderní nemocnice do vaší modernínemocnice

N své velké divadlo do svéhovelkéhodivadla naše moderní metro od našého moderního metra

Запомните:

kousek (čeho?) - cukru, másla, čokolády, jablka, papíru,

mnoho, málo - vody, mléka, piva, kávy, času, limonády, soli, oleje,

litr, část, kilo, metr, trochu, hodně, dost + Genitiv


Сейчас читают про: