double arrow

Личные местоимения


můj , tvůj, svůj мой, твой, свой

moje (má), tvoje (tvá), svoje (svá) моя, твоя, своя

moje (mé), tvoje (tvé), svoje (své) моё, твоё, своё

jeho, jeji, moji, jejích его, её, мои, их

náš, váš, naše, vaše, naše, vaše наш, ваш, наша, ваша, наше, ваше

Ten můž je můj otec. Tenhle kluk není tvůj syn. Ten kluk je jeho syn. Tato žena je matka. Tahle dívka je tvá sestra. Ta žena je její sousedka. Toto dítě je jejích syn. Ta kniha jejeji. To je jeho pes. To není kino. Kdo jste?

To nejsou naše knihy.

Вставьте нужные по смыслу слова:

Já jsem ..................... Nejsem..................... Vy jste.........................

Já jsem...................... Nejsi.......................... Kdo............................

To je......................... To není...................... Kde............................

To jsou...................... To nejsou.................. Co..............................

Tento pes je můj. Tato žena je má matka. Můj otec a má matka jsou moji rodiče. Tento chlapec je můj bratr. Tahle dívka je jeho sestra. To je má sou-sedka. To je můj kamarád.

Как правило, в данной конструкции употребляется именитель-ный падеж существительных.

3. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ - NOMINATIV

M Ten můj dobrý soused Этот мой хороший сосед

Ten tvůj starý otec Этот твой старый отец

Ten náš nový učitel Этот наш новый учитель

Ten náš starý předseda Этот наш старый председатель
Ten letní den Этот летний день

Ten moderní pokoj Эта современная комната

F Ta má dobrá sestra Эта моя хорошая сестра

Ta tvá nová kniha Эта твоя новая книга

Ta vaše moderní restaurace Этот ваш современный ресторан

Ta veselá píseň Эта весёлая песня

Ta jeho lidová moudrost Эта его народная мудрость

N To moje hezké auto Эта моя красивая машина

Toto tvoje velké hřiště Эта твоя большая игровая площадка

To naše nové cvičení Это наше новое упражнение

Переведите:

Это собака? Нет, это не собака, это кошка. .....................................................................................................................

Это машина? Да, это моя машина.

....................................................................................................................

Та девушка -- ваша сестра? Она не ваша соседка?

.....................................................................................................................

Тот мужчина -- мой брат. Это не мой отец.

.....................................................................................................................

Тот ребёнок -- их сын? Эта книга - ваша?

.....................................................................................................................

Вы дома? Их нет дома. Я-- женщина.

.....................................................................................................................

Это не девушка, это мальчик. Вы - моя мать?

.....................................................................................................................

Кто твоя сестра?.........................................................................................

Твоя мать дома?........................................................................................

.

4. Jak se jmenuješ? Как тебя зовут?

jmenovat se зваться, именоваться

1. jmenuji se 1. my jmenujeme se

2. ty jmenuješ se 2. vy jmenujete se

3. on, ona jmenuje se 3. oni, ony jmenují se

Má sestra jmenuje se Dana. Tvá matka jmenuje se Zlata?

Jak se jmenuje tvůj bratr? Jak se jmenuje tvůj otec? Jak se jmenujete?Прилагательные в чешском языке также имеют категорию рода. Прилагательные с твёрдой основой имеют следующие окончания:

Jakýкакой jaká какая jaké какое

dobrý добрый, zlý плохой, dobrý хороший, špatný плохой, velký большой, malý маленький, hezký красивый , ošklivý ужасный, starý старый,

mladý молодой, veselý весёлый, smutný грустный, nový новый,

zdravý здоровый, nemocný больной, štíhlý стройный, tlustý толстый, svobodný холостой, ženatý женатый, sympatický симпатичный, vysoký высокий, nizký низкий,

Прилагательные с мягкой основой имеют следующие формы:

moderní - современный, moderní- современная, moderní - современное

Cvičení:

1. Образуйте от указанных на предыдущей странице прилагательных формы женского и среднего рода, прибавляя нужные окончания.Составьте предложения с данными прилагательными. Например : Ta mladá dívka je nemocná. Ten inteligentní muž je svobodný.

2. Ответьте:

Jaká je tvá dívka? Jaké je tohle dítě? Jaké je pole? Jake je tvoje auto? Jaká je tvá sestra? Jaký je tvůj nový soused? Jaký je jeho bratr? Jak se jmenuješ?

Jak se jmenuje tvá sousedka? Jak se jmenuje toto město?Текст 1. Прочитайте текст, переведите на русский язык.Сейчас читают про: