Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Знахарство и лечение неврозов и психических расстройств. Народный психоанализ
ЗНАХАРСТВА, вядомыя са старажыт- ных часоў прымітыўныя спосабы лячэн- ня, якія сугіраваджаліся рознымі ры- туаламі. Спачатку 3. не аддзялялася ад народнай медыцьіны, назней адасобіла- ся як лячэбная магія і выкарыстоўвала- ся ў інтарэсах рэлігійнага культу. 3. паступова ператваралася ў сродак узбагачэння саміх знахароў. 3 развіц- цём грамадства змест, формы і віды 3. істотна мяняліся. Знахар для лячэн- ня розных хвароб выкарыстоўваў замовы, магічныя дзеянні, травы. Да знахара звярталіся з такімі хваробамі, як «пярэпалахі», ці «спуджанне», «порча», «суроцы» (хваробы ад ліхога вока), «падвей» (ад скразняка), «пры- стрэк», «крыкса-плакса» і інш. Звычай- на знахары спецыялізаваліся на якой- небудзь адной хваробе: адны з іх лячылі «рожу» (рожыстае запаленне скуры), другія — «вогнік» (высыпка, лішаі на скуры), трэція — «крыксу- плаксу» і г. д. Некаторыя знахары валодалі пэўнымі ведамі ў галіне нар. медыцыны, ведалі мясцовую флору, збіралі зёлкі і рыхтавалі з іх настоі, адвары, розныя мазі. У аснове лячэб- най магіі ляжала вера ў звышнату- ральныя сілы, у тое, што чалавек пры пэўных абставінах можа паўздзейні- чаць на гэтыя сілы. Пэўную падтрым- ку містыка-рэлігійных уяўленняў на прычыны хваробы і спосабы лячэння з дапамогай «святой» вады і малітваў зрабіла царква са сваім культам святых, малебнамі, хрэснымі ходамі да «святых мясцін», прошчаў і інш. Распаўсюджан- не 3. было выклікана адсутнасцю медыцынскай дапамогі, невуцтвам і за- бабонамі.

У наш час з ростам культуры і даб- рабыту народа, з шырокай сеткай бясплатнага медыцынскага абслугоў- вання і пашырэннем санітарнай асветы 3. хутка знікае. 3. ў СССР караецца законам.

Дата добавления: 2015-05-26; просмотров: 304; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8290 - | 7246 - или читать все...

Читайте также:

 

18.206.13.39 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.001 сек.