double arrow

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА


Складовою частиною курсової роботи є графічний матеріал: схеми, діаграми, графіки. Всі ілюстрації, які зустрічаються в тексті, називаються рисунками.

До числа обов'язкових ілюстрацій курсової роботи відносяться:

1) схема структури та взаємозв'язку часткових і синтетичних бюджетів;

2) графік надходження і видатків грошових коштів;

3) зведена таблиця фінансових коефіцієнтів.

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ

Пояснювальна записка до виконання курсової роботи повинна містити: титульний аркуш установленого зразка, науково-економічний огляд інструментів і методів короткострокового фінансового планування, розрахунково-аналітичну частину з необхідними поясненнями, висновки й рекомендації, а також список використаних джерел.

Оформлення пояснювальної записки курсової роботи здійснюється відповідно до вимог СТВУЗ. ХПІ – 3.01– 2002 ССОУП. Текстові документи. Загальні вимоги до виконання.

Структурні частини пояснювальної записки: реферат, зміст, вступ тощо – варто розташовувати на окремих сторінках і давати заголовки, які виконують прописними буквами по центру, симетрично тексту.

Титульний аркуш вважається першою сторінкою пояснювальної записки. Типова форма титульного аркуша представлена в додатку А.

Зміст включає перелік структурних елементів пояснювальної записки із вказівкою номера сторінки, з якого починається виклад матеріалу структурного елемента тексту.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИСейчас читают про: