double arrow

ВИДИ БІРЖОВИХ ЦІН


На кожних торгах у зв'язку з неповним задоволенням попиту чи надлишком пропозиції рівні цін, за якими можуть бути укладені угоди, відхиляються від рівня рівноважної ціни.

Ціни, за якими потенціально можливе укладення угод на даних торгах, називаються котирувальними.

Ціна пропозиції чи попиту, яка не викликає зацікавленості у конкурентів для укладення біржових угод, називається неко-тирувальною.

Ціни, за якими на торгах були укладені біржові угоди, називаються сплачені: розрізняють сплачені ціни реального товару (ціни-спот), ф'ючерсного контракту (ф'ючерсна ціна), опціонного контракту.

Розділ 3. Дослідження та прогнозування стану біржового ринку

Види біржових цін.

Номінальна ціна - встановлюється під час підготовки до біржових торгів.

Ціна продавця - ціна, за якою продавець готовий продати товар. Обумовлена договором на біржове обслуговування.

Ціна покупця - ціна, за якою покупець погоджується купити товар під час проведення біржових торгів.

Ціна відкриття - ціна першої угоди при відкритті біржової сесії.

Ціна закриття - ціна останньої угоди при закритті біржової сесії.

Ціна біржової угоди - ціна укладеної біржової угоди, що складається з біржової котировки і надбавки чи знижки залежно від якості, відстані, місця поставки та ін.

Типова (довідкова) ціна - ціна, що відображає вартість одиниці товару при типових (середніх) обсягах угод та умовах торгів.

Встановлюючи рівні біржових цін на товари, необхідно кількісно визначити їх мінімальну межу, нижче якої вони не можуть формуватися в умовах нормально функціонуючого біржового ринку. Для цих цілей необхідно знати сутність усіх елементів, що формують рівень біржової ціни в сучасних умовах з урахуванням податкового законодавства України.

Структура елементів біржової ціни на товар:

1. Собівартість виробництва товарів.

2. Витрати, що пов'язані з доставкою товару покупцеві.

3. Цінові знижки, що надаються покупцеві.

4. Прибуток виробника від товару.

5. Акцизний збір.

6. Податок на додану вартість.

7. Комісійна винагорода, що виплачується брокерській конторі.

8. Біржовий збір.

9. Державне мито від суми угоди.

Розглянемо кожний з елементів біржової ціни на товар [32].

1. Собівартість виробництва товару - це найважливіший елемент ціни й переважно займає найбільшу питому вагу порівняно з іншими елементами. Вона відбиває в грошовій формі витрати виробника, що включають вартість спожитих у процесі випуску товарів сировини, матеріалів, засобів виробництва, заробітну плату робітників та інші поточні витрати.

Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі

2. Витрати на доставку товару покупцеві. Ці витрати звичайно заздалегідь передбачаються в ціні товару й залежать від місця передачі товару покупцеві, що позначається в практиці терміном "франко". До цього всі витрати з доставки товару несе продавець, а далі - покупець.

3. Цінові знижки, надані покупцю. Ці знижки встановлюються стосовно базисної ціни пропозиції, -що підлягає "уторгуванню" на біржі в процесі торгів. Вони призначені для додаткового відшкодування витрат покупця й одержання ним більшого прибутку (рис. 28).

4. Прибуток виробника товару. Він є необхідною умовою самофінансування підприємства. До складу прибутку виробника включається й та його частина, що виплачується в бюджет у вигляді податку на прибуток.

5. Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні й монопольні товари, який включається в їх ціну. Акцизний збір поширюється на окремі товари, які вироблені як на підприємствах України, так і завезені з-за її меж.

6. Податок на додану вартість, стягнутий з виробника товару -це частина знову створеної вартості товару. Стягується під час реалізації товару. Для товарів, реалізованих на біржі, ставка податку з доданої вартості складає 20%.

Знижка на закупівлю

великого обсягу товару

(бонусна знижка)

І


Сейчас читают про: