double arrow

Оцінювання зв’язного мовлення


Клас Рівень Ба-ли Характеристика зв’язних висловлювань
1-2     3-4   Початковий -     1-3 Учень будує лише окремі речення або переказує окремі фрагменти змісту, що не утворюють зв’язного тексту; припускається 9-11 помилок (орфографічних, пунктуаційних, у будові речень і вживанні слів)
1-2   3-4     Середній -   4-6 Школяр будує текст, який відзначається певною зв’язністю, але збіднений змістом; у роботі наявні відхилення від авторського тексту (переказ) або від теми (твір); неповно розкрито головну думку, є недоліки в структурі тексту (відхилення від плану, відсутні зачин або кінцівка); допущено 6-8 помилок (орфографічних, пунктуаційних, у будові речень, у зв’язках між ними або вживанні слів)
1-2     3-4   Достатній -     7-9 Учень досить вправно будує текст, розкриває його головну думку і загальний зміст; у тексті наявні всі складові частини, але допущено 3-5 помилок (орфографічних, пунктуа-ційних, у будові речень і вживання слів).
1-2   Високий - Учень вправно будує текст, зміст якого відповідає темі, заголовку; у тексті розкрито головну думку, наявні зачин, основна частина і кінцівка; твір написано за планом, складові частини тексту виділено абзацами; будова речень граматично правильна, між реченнями є логічні зв’язки; слова дібрано залежно від мети висловлювання; допущено 1-2 помилки у побудові речень або вживанні слів; немає орфографічних і пунктуаційних помилок на вивчені правила.

Тема: Перекази та методика їх проведення

План лекції

1. Види переказів, їх дидактичні можливості:

- детальний переказ;

- вибірковий;

- стислий;

- творчий переказ.

2. Організація та прийоми навчання усним та письмовим переказам.

3. Вимоги Програми початкової школи до уроків написання навчальних переказів.

4. Вимоги до відбору текстів для переказів різних видів.


Сейчас читают про: