double arrow

Тема 1. Методологічні основи інвестування


ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

Кафедра економіки та управління

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення та виконання курсової роботи з дисципліни

«Інвестування»

для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050107 «Економіка підприємства»

заочної форм навчання

Дніпропетровськ 2011


Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050107 «Економіка підприємства», заочної форм навчання / Укладач:
Спірідонова К.О. – Дніпропетровськ: ІБФО ПДАБА. – 2011.

Методичні вказівки складено з метою засвоєння теоретичних аспектів дисципліни «Інвестування» та набуття навичок їх практичного використання при виконанні курсової роботи.

Укладач: Спірідонова К.О., ст. викладач кафедри економіки та управління ІБФО ПДАБА.

Відповідальний за випуск: Поповиченко І.В., кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри економіки та управління ІБФО ПДАБА.

Рецензент:Лантух О.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ПДАБА.

Затверджено на засіданні

кафедри економіки та управління

Протокол від 02.09.2010 р. № 11

Зав. кафедри Поповиченко І. В.


ЗМІСТ

1. Програма дисципліни «Інвестування». 4

2. Методичні вказівки до виконання завдання. 6

3. Оформлення контрольної роботи. 16

4. Рекомендована література. 18

Додаток А Галузь діяльності підприємства. 19

Додаток Б Звіт про фінансові результати (Форма №2) 21

Додаток В Вихідні дані для інвестиційного проекту, грн. 22


1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»

Тема 1. Методологічні основи інвестування

Розглянуто основні напрями інвестиційної політики в Україні. Інвестиційний ринок та його інфраструктура. Форми інвестування.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7