double arrow

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


1. Інвестиційна діяльність як елемент розвитку економіки України.

2. Основні напрями активізації інвестиційної діяльності в Україні.

3. Характеристика чинників, за якими визначається інвестиційна привабливість країни, регіону, сфери діяльності, підприємства.

4. Напрямки інвестиційної політики держави.

5. Стан кон‘юнктури інвестиційного ринку в Україні.

6. Основні функції страхової компанії на інвестиційному ринку.

7. Роль галузевих та територіальних угруповань, асоціацій та концернів, промислово-фінансових груп та холдингів на інвестиційному ринку України.

8. Формування методичного інструментарію інвестиційного менеджменту.

9. Вплив інфляції на прийняття інвестиційних рішень.

10. Концепція управління ризиком у спектрі економічних проблем.

11. Теоретичні аспекти вибору інвестиційних проектів в умовах ризику та невизначеності.

12. Перспективні тенденції інвестиційної стратегії вітчизняних підприємств.

13. Перспективні напрями розвитку капіталовкладень вітчизняних підприємств.

14. Досвід класифікації капіталовкладень в економічно розвинених країнах.

15. Удосконалення методів оцінки інвестиційної діяльності в умовах ринкових відносин.

16. Основні чинники підвищення ефективності формування і використання виробничих інвестицій.

17. Критерії оцінки інвестиційної привабливості проектів.

18. Джерела фінансування інноваційних інвестицій, удосконалення структури фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств.

19. Порівняльна характеристика інвестиційних властивостей окремих фондових інструментів.

20. Пріоритети розвитку вторинного ринку цінних паперів.

21. Інваріантні способи зниження ступеня ризику.

22. Сутність диверсифікації у широкому спектрі економічних проблем.

23. Перспективи портфельного інвестування в Україні.

24. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну.

25. Характеристика факторів стримування приватних іноземних інвестицій в Україну та шляхи його подолання.

26. Шляхи активізації іноземних інвестицій в Україну.

27. досвід ефективного використання інвестицій у розвинутих країнах.

28. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку.

29. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення.

30. Інвестиційний менеджмент і системність.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7