double arrow

Тема7. Інвестиційні властивості цінних паперів та оцінка їх ефективності


Мета заняття– з’ясувати особливості оцінки ефективності фінансових інвестицій.

Завдання заняття – здобути практичні навички проведення економічних розрахунків показників ефективності фінансових інвестицій.

Програмні питання для обговорення на практичному занятті:

1. Інвестиційні властивості цінних паперів.

2. Особливості оцінки ефективності вкладення коштів в цінні папери.

3. Оцінка ефективності вкладення коштів в облігації.

4. Оцінка ефективності вкладення коштів в акції.

Проблемні запитання:

1. В чому відмінність номінальної, балансової й ринкової ціни акції?

2. В чому відмінність номінальної, викупної й ринкової ціни облігації?

3. Фактори зниження ефективності цінних паперів.

Практичні завдання:

1. Обговорення проблемних запитань за темою.

2. Розв’язання задач з їх аналізом в аудиторії.

3. Розгляд результатів самостійного розв’язання задач.

4. Проведення аудиторного тестування.

Задачі:

1. Якою повинна бути номінальна ціна облігації з нульовим купоном строком обігу 5 років, якщо вона розміщується за ціною 20 грн., забезпечуючи при цьому інвесторові одержання доходу по ринковій ставці 20% ?

2. По державній облігації номіналом 110 грн., випущеній строком на 5 років, передбачений такий порядок нарахування відсотків:

— за перший рік — 10%;

— за два наступні роки — 20%;

— за два роки, що залишилися, — 25%. Ринкова норма доходу, визначена інвестором виходячи зі сформованих умов на фінансовому ринку, становить 15%. Розрахуйте поточну ринкову вартість цієї облігації.

3. Інвестор придбав корпоративну облігацію за курсом 114% з купонною ставкою 25% річних. Через 2,5 роки облігація була їм продана за курсом 110%. Визначте кінцеву прибутковість цієї операції для інвестора без обліку оподатковування.

4. Щорічні дивіденди, виплачувані по акції, становлять 100 грн. Ринкова ставка доходу оцінюється власником акції в 24% річних. Поточна ринкова вартість кожної акції становить 500 грн.

Чи має інвестор сенс придбати додатково ці акції або, навпаки, продати наявні?

5. Розрахуйте поточну ринкову вартість акції, яку інвестор планує використовувати протягом 5 років, якщо номінал акції — 100 грн, величина дивіденду — 9% річних, норма поточної прибутковості акцій даного типу — 12%. Прогнозована ринкова ціна реалізації акції наприкінці періоду її використання — 110 грн.

6. Акція, що має ставку дивіденду 25%, придбана за ціною, що дорівнює 1,5 номіналу, забезпечивши при цьому кінцеву прибутковість інвесторові 47%. Визначте курс акції на момент продажу.

7. Інвестор купив акцію за 120 грн. з метою її перепродажу. Через два місяці він продав її другому інвесторові за 135 грн. Визначте прибутковість цієї операції.

8. Інвестиційна компанія здійснює котирування акцій компанії А та компанії Б. Передбачуване зростання курсової ціни протягом місяця для акцій компанії А становить 22%, а для акцій компанії Б — 29%. Різниця між ціною купівлі й ціною продажу (спред) для акцій компанії А становить 11%.

Визначте величину спреду для акцій компанії Б, при якому прибутковість від продажу акцій компанії А і компанії Б через місяць після їхньої купівлі була однаковою. При розрахунку спреду за базову необхідно прийняти ціну покупки.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7