double arrow

МІКОТИЧНІ УРАЖЕННЯ


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Мікози СОПР — захворювання, які викликають гриби — сапрофіти ротової порожнини (Candida albicans, c.pseudo-tropicalis, c.tropicalis, c.crusei, c.quilliermondi, aspergillus, акти­номіцети). У разі зниження захисних сил організму та бар'єрної функції СОПР і розвитку дисбактеріозу ці гриби стають патогенними.

Стан зниженої імунологічної реактивності організму може бути спричинений дією антибіотиків, кортикостероїдів та цито-статичних засобів, опроміненням, розвитком злоякісних пух­лин, захворюваннями крові, патологією травної системи, пору­шенням обміну речовин (цукровий діабет, гіповітамінози), СНІДом тощо.

Важливою передумовою виникнення кандидозу СОПР є та­кож певний стан ротової порожнини: зволоженість, температу­ра, аерація, а особливо зрушення рН у бік підвищення кислот­ності — негігієнічне утримання ротової порожнини, смоктання цукристих продуктів, переважно вуглеводний характер харчу­вання, порушення правил користування знімними пластинко­вими протезами, несанована ротова порожнина, наявність ка­ріозних порожнин, пародонтальних кишень та хронічних захворювань СОПР (катаральний стоматит, ЧПЛ, туберкульоз, рецидивний афтозний стоматит та ін.).

За клінічними проявами кандидози поділяють таким чином:

1) ураження зовнішніх покриттів (шкіра та CO), серед яких ви­окремлюють поверхневі (подразнення) й глибокі (некроз і скле­роз) ураження та лишаї; 2) ураження внутрішніх органів; 3) алергози; 4) отруєння; 5) інтоксикації.

А.М.Арієвич, З.Г.Степанищева (1965) виділяють три фор­ми захворювання: 1) кандидоз слизових оболонок; 2) канди-доз шкіри та її придатків; 3) вісцеральний (системний) кан­дидоз.

За перебігом кандидоз СОПР поділяють на гострий (псевдо-мембранозний і атрофічний) та хронічний (гіперпластичний і атрофічний).

О.І.Марченко, М.М.Руденко (1972) кандидоз СОПР по­діляють на: 1) кандидозний хейліт; 2) кандидозні заїди; 3) кандидозний глосит (ерозивна, інфільтративна, дескваматив-на, еритематозна, гіпертрофічна форми); 4) поширене ура­ження CO у вигляді кандидозного стоматиту. Перебіг: гос­трий, хронічний.


Мал. 73 Гострий псев-домембранозний канди-доз


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: