double arrow

Вибір виду середньої


Середня арифметична і середня гармонічна визначаються як частка від ділення обсягу значень ознаки на число одиниць сукупності, тобто за допомогою логічної формули, яка являє собою дріб.

Якщо є ряд даних з двох взаємозв’язаних показників, і по одному з них потрібно розрахувати середню величину, то можливі такі варіанти:

а) відомі чисельні значення знаменника логічної формули, а значення чисельника невідоме, однак може бути визначене як сума добутків заданих величин, - середня в такому випадку визначається як середня зважена арифметична;

б) відомі чисельні значення чисельника логічної формули, а значення знаменника не відоме, однак може бути визначене як сума частки від ділення одного показника на інший, - середня в такому випадку визначається як середня зважена гармонічна;

в) в умові задачі відомі чисельні значення як чисельника, так і знаменника – середня в такому випадку визначається за логічною формулою, тобто діленням першого на другий.

Перед вибором формули для обчислення середньої потрібно спочатку визначити, які показники потрібні для обчислення певної середньої, тобто уявити собі необхідну логічну формулу.

На підставі даних, які представлені в таблиці 5.2, розглянемо принципи вибору виду середньої для обчислення середньої заробітної плати по підприємству при наявності різних комбінацій даних.

Таблиця 5.2 - Показники оплати праці і чисельності робітників по

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: