double arrow

Самостійна робота № 1


Тема. Становлення освіти в Україні

1. Розвиток ідей про навчання і виховання за часів Київської Русі.

2. Роль Братських шкіл в освітньому процесі в Україні.

3. Виникнення Києво-Могилянської академії та її внесок у розвиток науки та освіти.

4. Педагогічні доробки С. Русової, М. Монтесорі, І.Я. Франка, А.С. Макаренка,

М.П. Драгоманова, Г.Ващенка, В.О. Сухомлинського, С.Т. Шацького та їх творче впровадження в сучасності.

Питання для самоперевірки

1. Скласти конспект з першого, другого і третього питань

2. Письмово заповнити таблицю „Напрями досліджень українських педагогів-науковців”.

№ пор. Прізвище, ім’я педагога Напрям дослідження з указанням фундаментальної праці Запровадження в сучасному педагогічному процесі

Література:[1, 4, 9, 11, 12, 13, 19, 20].

Самостійна робота № 2

Тема. Методологія та методи педагогічного дослідження

1. Поняття методології та методу педагогічного дослідження.

2. Класифікація методів педагогічного дослідження.

3. Методика проведення педагогічного дослідження.

Завдання для самоперевірки

1. Знайдіть помилки у визначенні предмета та об’єкта педагогічного дослідження.

1) об’єкт: формування пізнавальної активності молодших школярів;

предмет: використання різнорівневих завдань у процесі пізнавальної діяльності молодших школярів;

2) об’єкт: процес самореалізації особистості під час навчання у ВНЗ

предмет: навчання у ВНЗ.

2. Розташуйте в логічній послідовності завдання дослідження „Проблеми та умови самореалізації студентів ВНЗ”:

1) визначити і перевірити умови самореалізації студентів під час експериментального дослідження;

2) визначити рівень самореалізації студентів;

3) розробити рекомендації щодо створення необхідних умов для самореалізації студентів у ВНЗ;

4) проаналізувати поняття „самореалізація” та основи теорії самореалізації;

5) визначити методологічні засади щодо експериментальної роботи.

3. Виберіть одну із запропонованих тем педагогічного дослідження та розробіть методологічний апарат:

1) „Вплив міжособистісної взаємодії на якість знань учнів 6-7 класів”;

2) „Роль комп’ютерних ігор в розвитку уваги молодших школярів”;

3) „Вплив стилю педагогічного спілкування на пізнавальну активність школярів-підлітків”.

Література:[1, 4, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 20].

Семінарське заняття № 2-3

Тема. Теорія виховання

Мета: усвідомити цілісність виховного поцесу на основі розуміння взаємозв’язків між його складовими: принципи, мета, зміст, методи, прийоми, засоби.

План

1. Цілі виховання та їх еволюція.

2. Принципи виховання.

3. Основні аспекти змісту виховання

4. Методи виховання.

5. Методика самовиховання.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: