double arrow

F) Песталоцци.


G) Ж.Ж.Руссо.

H) Демокрит.

$$$ 15

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарттың бөліктерінің бірі:

A) Жалпы қоғамдық.

B) Жалпы адамзаттық.

C) Мемлекеттік.

D) Бүкіл әлемдік.

E) Мазмұндық.

F) Ұлттық мемлекеттік

G) Тұлғалық.

H) Аудандық-қалалық.

$$$ 16

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжат:

A) Оқу мазмұны.

B) Оқу формасы.

C) Мектептің төлқұжаты(паспорты).

D) Мектептің уставы.

E) Оқу тәсілі.

F) Оқулықтар.

G) Оқытушының журналы.

H) Оқушылардың күнделігі.

$$$ 17

Оқытуды үйымдастыру формасына жатады:

A) Сабақ.

B) Жаттығу.

C) Дәріс.

D) Ата-аналармен жұмыс.

E) Қоғамдық жұмыс.

F) Ынталандыру.

G) Түсіндіру.

H) Сендіру.

$$$ 18

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типі:

A) Өткен материалды қарастыру.

B) Жаңа білім материалын бекіту.

C) Білімді дамыту.

D) Біліктілікті қалыптастыру.

E) Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.

F) Оқу саяхаттары.

G) Факультативтер.

H) Бақылау жургізу.

$$$ 19

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрі:

A) Жаппай дәрісбаян.

B) Ақпараттық дәрісбаян.

C) Болжамдық дәрісбаян.

D) Мазмұндық дәрісбаян.

E) Јдістемелік дәрісбаян.

F) Қосалқы дәрісбаян.

G) Ғылымдық дәрісбаян.

H) Мазмұнды дәрісбаян.

$$$ 20

Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты:

A) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне.

B) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне.

C) Оқушылардың Тјрбиелік деңгейіне.

D) Мұғалімнің шығармашылық деңгейіне.

E) Оқушылардың өзара қарым-қатынасына.

F) Мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына.

G) Оқушылардың дайындық деңгейіне.

H) Оқу іс-јрекетін нәтижесін болжай алуына.

$$$ 21

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі,соның бірі:

A) Практикалық және оқыту-өндірістік еңбек јдістері.

B) Көрнекілік және оны практикада қолдану јдістері.

C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс јрекетін іске асыру јдістері.

D) Оқыту процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау јдістері.

E) Оқыту процесінде оқушылармен қарым-қатынас жасау јдістері.

F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-јрекетін бақылау әдісі.

G) Оқытуда өзіндік бақылау және ынталандыру јдістері.

H) Оқытуда өзін-өзі басқару јдістері.

$$$ 22

И.П. Подласый бойынша оқыту јдістері тобы:

A) Теориялық.

B) Диагностикалық.

C) Технологилық.

D) Мазмұндық.
E) Практикалық.

F) Сөздік.

G) Педагогикалық.

H) Психологиялық.

$$$ 23

Баяндау әдісінде әнгіме түрі мынадай:

A) Әнгімелеп жеткізу.

B) Әнгімелеп айту.

C) Әнгімелеп мазмұндау.

D) Баяндап айту.

E) Пікір-талас.

F) Әнгімелеп бағыттау.

G) Бақылау.

H) Баяндап оқып беру.

$$$ 24

Оқыту јдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалым:

A) М.А.Щуркова.

B) В.С. Никитин.

C) М.Д.Анищенко.

D) И.Я.Копытов.

E) К.С. Щитова.

F) М.Л. Кочеткова.

G) М.Н. Скаткин.

H) А.И.Пономарев.

$$$ 25

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу јдістемесін жасаған:

A) П.П. Демьянов.

B) И.В. Смирнов.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: