double arrow

ЗМ1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Поняття фінансів та фінансової діяльності підприємства. Форми державного регулювання фінансової діяльності підприємства. Сутність, ціль та завдання фінансового менеджменту. Функції та механізм фінансового менеджменту.

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Поняття фінансової звітності та її значення в ринковій економіці. Вимоги до фінансової звітності. Класифікація та склад фінансової звітності

Системи та методи фінансового аналізу. Системи та методи фінансового планування. Системи та методи внутрішнього фінансового контролю.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32

ЗМ2. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Поняття вартості грошей. Теперішня та майбутня вартість. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі: нарощування та дисконтування. Прості та складні проценти. Дискретний та безперервний грошові потоки. Вартість ануїтету.

Методичний інструментарій врахування інфляції у фінансових розрахунках. Темп інфляції. Інфляційна премія. Реальна процентна ставка.

Рекомендована література: 7, 8, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29,32

ЗМ3. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Сутність та класифікація фінансових ризиків підприємства. Властивості фінансових ризиків. Формування політики управління фінансовими ризиками на підприємстві. Основні фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків підприємства.

Методи управління фінансовими ризиками. Форми та види страхування фінансових ризиків підприємства.

Методичний інструментарій оцінки рівня ризику: економіко-статистичні методи, методи експертних оцінок, аналогові методи.

Оцінка ринкового ризику: бета-коефіцієнт, премія за ризик, безризикова норма доходності, необхідна норма доходності.

Рекомендована література: 7, 8,9,11,12,13, 14,15,16,17,18,21,23,27,31,32

МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ ТА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

2.2.1. Зміст змістових модулів та перелік літературних джерел, що рекомендуються для самостійної роботи


Сейчас читают про: