double arrow

ЗМ4. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА


Економічна сутність та класифікація активів підприємства. Принципи формування активів підприємства. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу.

Політика управління оборотними активами підприємства. Управління запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими активами. Управління фінансуванням оборотних активів.

Політика управління необоротними активами. Управління оновленням необоротних активів. Управління фінансуванням оборотних активів.

Рекомендована література: 7,9,12, 14,15,16,19, 21,23,24,25,27,28,29,31,32

ЗМ5. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства. Принципи формування капіталу підприємства. Вартість капіталу та принципи її оцінки. Фінансовий леверидж. Оптимізація структури капіталу.

Політика формування власних фінансових ресурсів. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу. Фінансові механізми управління операційним прибутком підприємства. Дивідендна політика підприємства. емісійна політика підприємства.

Політика залучення позикових коштів. Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу. Управління залученням банківського кредиту. Управління фінансовим лізингом. Управління облігаційною позикою. Управління залученням товарного (комерційного) кредиту. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю.

Рекомендована література: 7,9,12, 14,15,16,19, 21,23,24,25,27,28,29,31,32

ЗМ6. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Економічна сутність та класифікація інвестицій. Механізм формування інвестиційного прибутку підприємства. Інвестиційна політика підприємства.

Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Види інвестиційних проектів та вимоги щодо їхньої розробки. Принципи та методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Управління реалізацією інвестиційних проектів.

Форми фінансових інвестицій та особливості управління Фактори, що впливають на інвестиційні властивості фінансових інструментів. Принципи та методи оцінки інвестицій в окремі фінансові інструменти. Формування портфеля фінансових інвестицій. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.

Рекомендована література: 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32


Сейчас читают про: