double arrow

Показники роботи різних видів транспорту


Найменування показника З/Тб З/Тпл А/Тб А/Тпл П/Тб П/Тпл
Вантажообіг, млн.т.км 748,8 551,2 124,8
Доходи, млн.грн. 53,76 59,9 62,4 66,14 17,16 27,46
Витрати, млн.грн. 27,78 30,22 11,7 17,31
Найменування показника З/Тб З/Тпл А/Тб А/Тпл П/Тб П/Тпл
Фондовіддача 0,09 0,1 0,07 0,073 0,005 0,008
Рентабельність 0,039 0,038 0,032 0,03 0,001 0,003
Прибуток, млн.грн. 27,76 32,12 33,4 35,92 5,46 10,15
Продуктивність праці, грн./чол. 0,036 0,4 0,069 0,071 0,029 0,031
Продуктивність праці, млн.т.км/чол. 0,45 0,5 0,58 0,59 0,13 0,14
Чисельність працівників, чол.
Собівартість, грн./т.км 0,039 0,037 0,056 0,055 0,155 0,14
Кзбільш, %   11,43    

Розрахуємо показники роботи всього ЛК після інвестування.

Таблиця 3

Показники роботи всього ЛК в базовому періоді і після проведення інвестицій в різні напрямки транспорту

Найменування показника ЛК ЛКпл в З/Т ЛКпл в А/Т ЛКпл в П/Т
Вантажообіг, млн.т.км
Доходи, млн.грн. 212,8 204,8 204,8
Витрати, млн.грн. 66,7 69,47 67,74 67,8
Фондовіддача 0,041 0,043 0,041 0,041
Рентабельність 0,024 0,025 0,024 0,024
Прибуток, млн.грн. 133,3 143,3
Продуктивність праці, грн./чол. 0,067 0,068 0,067 0,067
Продуктивність праці, млн.т.км/чол. 0,417 0,423 0,419 0,419
Чисельність працівників, чол.
Собівартість, грн./т.км 0,0534 0,0522 0,0529 0,0529
Кзбільш, %   6,4 2,4 2,4

Ми обрали за ефективний напрямок інвестування залізничний транспорт по мінімальних наведених витратах. А тепер розрахуємо загальну ефективність даного проекту:

де DП – приріст прибутку;

DК – капітальні вкладення, які викликали приріст прибутку.

Эеф = (32,12 – 27,76) / 128 = 0,0341.

Тепер зіставимо цю величину з коефіцієнтом ефективності:

Ен = 0,2, тобто Эеф < Ен.

Звідси видно, що даний логістичний проект не можна назвати ефективним, хоча наведені витрати мінімальні, так як, якщо ефективність менша коефіцієнта приведення, то логістичний проект в запланований строк не окупиться.

Для наглядності розрахуємо фактичний час окупності даного проекту

Тфак = 128 / (32,12 – 27,76) = 128 / 4,36 = 29,36 років.

Висновок. Інвестиції в логістичному комплексі “Альянс” за напрямком залізничний транспорт забезпечує найменші наведені витрати по ЛК в запланованому періоді, отже, це напрямок інвестицій найбільш ефективний із всіх наведених варіантів, що підтверджується також іншими показниками в вищенаведених таблицях.

Але є недолік – це відсутність ефективності даного проекту по фактичній окупності, так як реальний строк окупності – 29 років і 2 місяці. Отже, в даному випадку слід відмовитись від інвестування засобів в даний проект і знайти інші методи підвищення ефективності логістичної системи, або якщо прийняти, що керівництво комплексу намагається не тільки отримати максимальний прибуток за мінімальний інвестиційний період (швидку окупність), але й переслідує іншу мету, як, наприклад, збільшення вантажообігу підприємства за рахунок вкладення фінансових засобів в розвиток залізничного транспорту або зниження собівартості продукції тощо.


Сейчас читают про: