double arrow

Практичне заняття 12.1.


1. Користуючись КЗпП України, визначити способи закріплення відповідальності та законодавчі наслідки порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

2.Укласти трудовий договір між працівником і підприємством, передбачивши санкції за порушення вимог законодавства.

3.Оформити наказ про притягнення до адміністративної відповідальності працівника підприємства.

СРС

Питання для закріплення та повторення вивченого

1. Дайте визначення відповідальності в управлінні.

2. Охарактеризуйте юридичну відповідальність; її межі та прикладне значення

3. Соціальна відповідальність як джерело етичної поведінки.

4. Фактори, які обумовлюють неетичну поведінку.

5.Етичний кодекс організації.

Література з теми [15, 16, 17]


Розділ 5. Умови праці та організація робочих місць в апараті управління

Лекція 13.1.

1. Особливості управлінської праці. Склад управлінського персоналу.

2. Організація робочого місця в апараті управління.

1. Особливості управлінської праці:

1) є розумовою працею – припускає розробку і прийняття рішень, забезпечує координацію діяльності окремих робітників і трудових колективів, пов'язана з інформаційно-технічною роботою, переробкою інформації і діловодством.

2) має особливу виробничу форму – зайняті управлінською працею не створюють матеріальних цінностей. В той же час без управлінських робітників неможливе сучасне виробництво.

3) предметом управлінської праці є інформація.

4) результат управлінської праці важко оцінити кількісно.

Управлінський персонал ділиться на три групи:

1. Керівники (керівники підприємств і структурних підрозділів) – визначають цілі організації, здійснюють підбір кадрів, координують роботу виконавців і структурних підрозділів.

2. Спеціалісти (інженери, техніки, економісти, бухгалтера, програмісти і т.п.) – зайняті розробкою і впровадженням у виробництво тех. процесів, нових видів продукції, форм і методів праці, забезпеченням виробництва інформацією.

3. Службовці (секретарі, касири, лаборанти, друкарки) – займаються збором, передачею інформації, оформленням документів і т.п.

Організація управлінської праці – це сукупність правил службової поведінки робітників апарату управління відповідно до посадових інструкцій і положень про структурні підрозділи.

Посадові інструкції регламентують обов'язки робітника, що займає конкретну посаду відповідно до кваліфікації.

Положення про структурні підрозділи включають: напрямок діяльності підрозділу, його підпорядкованість, права, структуру, штатний розклад, дисциплінарну і матеріальну відповідальність, матеріальне стимулювання.

Умови роботи апарату управління визначає режим його праці. Режим праці – встановлений в організація розпорядок роботи, що визначає тривалість робочого дня, початок і закінчення роботи, час перерв.

Режим праці фіксується в правилах внутрішнього розпорядку, які включають:

а) порядок прийому на роботу;

б) робочий час і його використання;

в) методи впливу при порушенні трудової дисципліни.

2. Організація робочих місць в апараті управління включає:

I. Планування службових приміщень і розміщення робочих місць:

а) структурні підрозділи і окремі робітники, що найбільш часто вступають у ділові контакти необхідно розташовувати близько один від одного.

б) офісне устаткування колективного користування розташовують у доступних місцях.

в) площа окремих робочих місць повинна відповідати санітарним нормам:

Рекомендовані розміри робочої площі (м2):

- керівник: 25-55;

- заступник: 12-35;

- керівник відділу: 8-24;

- спеціаліст: 4-8;

- конструктор: 5-6;

- друкарка: 3-4.

г) підрозділи, пов'язані з прийомом відвідувачів розташовуються поблизу входів на першому поверсі;

д) робочі місця співробітників, що ведуть прийом відвідувачів розташовуються біля входу в приміщення;

е) робочі столи розташовуються перпендикулярно лінії вікон;

світло повинно падати зліва (справа менш раціонально). Розміщення робітника обличчям до вікна – нераціонально, спиною – недопустимо.

є) робочі столи не можна розміщати поблизу опалювальних приладів.

При плануванні службових приміщень може бути використана кабінетна або зальна системи.

Кабінетна система – припускає розміщення груп робітників в окремих кімнатах із розрахунку 1-2 чол. із виходом у кімнату секретаря; 3-10 чол. із розміщенням усього відділу; великі службові кімнати понад 10 чол. прямокутної форми висотою 3,25 м і по ширині 2,5-3 м.

Недоліки кабінетної системи: знижується коефіцієнт використання корисної площі, подовжує маршрути переміщення співробітників і документації, ускладнює систему освітлення, опалення, вентиляції.

Зальна система – припускає розміщення робітників апарату управління в одному великому залі, розрахованому до 1000 чол. у ньому виділяють за допомогою пересувних перегородок ділянки автоматизованого опрацювання інформації, місця для нарад і прийому відвідувачів (у нас поки широко не використовується). Мінімальні розміри проходів у службовому приміщенні:

- для однієї особи: 60 см;

- для двох осіб: 80 см;

- між столами: 55 см;

- між столами, що стоять в ряд: 70 см;

- між стіною і столом: 65 см.

Можливе розміщення робочих місць:

а) „поруч” – заощаджує площу, але заважає роботі, бо сприяє зайвим розмовам;

 
 


б) „віч-на-віч” – психологічно втомлює;

 
 


в) „паралельне” – ефективне для зосередженої роботи, але дає програш у використанні площі;

 
 


г) „комбіноване” – ефективна;

 
 


II. Планування робочого місця – визначає раціональне розміщення засобів і предметів праці в робочій зоні.

Робоча зона – простір на стаціонарному робочому місці в горизонтальній або вертикальній площинах, у межах яких робітник, не переміщуючись може виконати роботу. Необхідне устаткування на робочому столі повинно розташовуватися, враховуючи довжину руки – до 70 см., а в ширину – до 160 см.

Правила планування робочого місця:

- кожен предмет і засіб праці повинен мати своє місце;

- канцелярські засоби зберігаються в ящику столу у відповідних місцях;

- засоби комунікаційної техніки розташовуються зліва;

- документи розташовують у визначеній послідовності.

III. Оснащення робочих місць і службові меблі:

Види технічних засобів для виконання управлінських робіт:

1) засоби упорядкування документів (друк. маш., засоби копіювання, ручки, олівці);

2) засоби опрацювання і оформлення документів (різальне, що скраплює, що склеює);

3) засоби збереження й групування документів (папки, картотеки, стелажі);

4) засоби використання обчислювальних операцій (калькулятори, ПК);

5) засоби оперативного зв'язку (телефон, факс, селектор, автовідповідач).

(доцільність – витрати)

Службові меблі включають:

- робочий стіл;

- допоміжний стіл і тумбочки для збереження довідкового матеріалу;

- робочий стілець або крісло;

- спеціальні шафи, полки, стелажі.

Вимоги до робочих столів:

- поверхня повинна бути твердою, гладкою, світлою;

- розміри для керівника – 150 х 90 см; для спеціаліста – 135 х 80 см; для друкарки – 130 х 75 см; стіл для нарад – 100 х 200см.

- висота столу до 75 см.

IV. Вимоги до умов праці:

а) санітарно-гігієнічні включають температуру, вологість, освітлення, шум, фарбування службових приміщень. Оптимальна температура 18-20оС, вологість не більше 60%, освітлення бажано природне, люмінесцентне потужністю до 70 Вт, рівень шуму до 75 Дб, фарбування стін в світлі тони, зелений, блакитний кольори.

Яскраві кольори викликають почуття бадьорості;

Блакитний, зелений – заспокоюють;

Синій, фіолетовий – відчуття прохолоди;

Жовтий, жовтогарячий, червоний – відчуття тепла.

б) психофізіологічні припускають правила при виконанні робіт апаратом управління:

- в роботу необхідно входити поступово (15-20 хв);

- необхідно дотримуватись розміреності і ритму в роботі;

- повинно бути чергування праці і відпочинку: для спеціалістів до 10 хв. перерва через кожні 2 год. роботи; при роботі з ПК 5 хв. через кожні 45 хв роботи; відпочинок може бути пасивним на робочому місці, а може бути і активним (фіз. вправи).Сейчас читают про: