double arrow

РОЗДІЛ 1 Аналітичний огляд літератури «Аналіз ринку меду та факторів, що формують його якість»

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………...6

РОЗДІЛ 1 Аналітичний огляд літератури «Аналіз ринку меду

та факторів, що формують його якість»………………………………….8

1.1 Стан ринку меду в Україні і за кордоном…………………………….8

1.2 Характеристика асортименту меду…………………………………..13

1.3 Фактори, що впливають на якість меду…………………………......21

РОЗДІЛ 2 Експериментальна частина «Товарознавча

характеристика меду»………………...………..………………………….22

2.1 Аналіз асортименту меду, який реалізується в торговельній

мережі м. Одеси…………………………………………………...…………22

2.2 Об'єкти та методи дослідження………………………………………...29

2.3 Проведення перевірки стану пакування та маркування

транспортної та споживчої тари…………………………………..…….….30

2.4 Оцінка якості меду за органолептичними та

фізико-хімічними показниками…………………………………………......37

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……………………………………………...42

РОЗДІЛ 3 Охорона праці та безпека в надзвичайних

ситуаціях ……..…………………………………………………………….43

3.1 Ідентифікація потенційно небезпечних та шкідливих

виробничих факторів, які мають найбільший вплив на

працюючих, на заводі з обробки меду "Медові ріки"…………………….43

3.2 Виділення та нормування чинників, які впливають

на комфортні та безпечні умови праці……………………………………..44

3.2.1 Визначення і нормування показників мікроклімату

і чистоти повітря робочої зони………………………………….……..…...44
3.2.2 Виділення і нормування показників освітлення

робочої зони……………………………………………………………..…...46

3.2.3 Електробезпека на робочому місці експерта – товарознавця............46

3.2.4 Розробка заходів із забезпечення безпечних умов праці……………48

3.3 Засоби пожежогасіння………………………………………………......49

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗІЦІЇ……………………………………….......50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...51

ДОДАТКИ……………………………………………………………….…..53

ВСТУП

Мед — густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. За походженням розрізняють квітковий (нектарний) і падевий мед.

Квітковий мед бджоли виробляють з нектару квіток багатьох видів рослин. У більшості це суміш, яка утворюється при збиранні краплинок з кількох рівних медоносів, що одночасно цвітуть поблизу пасіки. Такий змішаний бджолами продукт називають збірним, або поліфлорним, медом, а коли у вулик надходить нектар майже з однієї медоносної рослини, його називають монофлорним. В Україні поширені сорти монофлорного меду з гречки, липи, соняшника, еспарцету, конюшини, буркуну, білої акації, ріпака та інших рослин. Кожний має своєрідний смак, колір, відрізняється вмістом цілого ряду речовин, проте за хімічним складом всі сорти квіткового меду дуже близькі.В складі меду виявлено близько 300 речовин і зольних елементів [1]. В ньому концентрується весь склад нектару, збагачений виділеннями спеціальних залоз бджіл. Деякі компоненти утворюються в результаті хімічних реакцій у комірках стільників. Основною складовою частиною є цукри. Разом з іншими речовинами та елементами вони становлять в середньому 80 % загальної маси, решта припадає на воду. Водність більшості сортів, зібраних у різних місцевостях нашої країни, становить близько 18 %. Вміст води змінюється від 15 до 21 %. Суміш глюкози і фруктози називають інвертним цукром. У більшості сортів меду глюкоза і фруктоза потрапляють з нектару переважно в готовому вигляді. Певна частина їх при переробці нектару утворюється із сахарози під впливом ферментів і кислот. З підвищенням вмісту інвертного цукру поліпшується якість меду і його зрілість.

Хімічний склад і харчова цінність вітчизняного меду різноманітні і залежать від джерела нектару, регіону виростання нектароносних рослин, часу одержання, зрілості меду, породи бджіл, погодних і кліматичних умов, сонячної активності й інших факторів. Однак основні групи речовин у складі меду є постійними для нього.

Актуальністю теми є якість такого виду продукції, як мед. Так як це достатньо розповсюджений продукт на українському ринку, то ж держава не може в повній мірі контролювати його якість.

Метою дипломної роботи є вивчення товарознавчої характеристики якості меду вітчизняного виробництва, який реалізуються в торговельній мережі м. Одеси.

У відповідності з поставленою метою в роботі сформульовані наступні задачі:

1. провести аналіз ринку меду;

2. ознайомитися з факторами, що впливають на якість меду;

3. провести аналіз асортименту меду, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. Одеси;

4. провести перевірку стану пакування та маркування транспортної та споживчої тари меду;

5. визначити якість меду за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

Об’єктами дослідження для товарознавчої характеристики було обрано три зразки меду вітчизняного виробництва, які користується найбільшим попитом у споживачів.

Предметом дослідження дипломної роботи є вивчення споживних властивостей меду трьох торгових марок, а саме «Нектар», «Українська зірка» та «Семерка».

 

 

РОЗДІЛ 1 Аналітичний огляд літератури «Аналіз ринку меду та факторів, що формують його якість»


Сейчас читают про: