Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Розрахунок електричних мереж
Визначають місце розміщення трансформаторної підстанції (ТП). При ви-борі місця ТП необхідно приймати до уваги наступне:

1. ТП повинна знаходитись у центрі навантаження.

2. До ТП повинен бути забезпечений вільний доступ обслуговуючого пер-соналу, вона не повинна піддаватися впливу механічних, термічних, хімічних та інших шкідливих для її нормальної експлуатації факторів.

Мережі можуть бути радіальними та магістральними, розімкнутими та за-мкнутими в залежності від категорії надійності.

Радіальні високовольтні та низьковольтні (до 0,4 кВ) мережі розраховують за наступною схемою: D

ТП
l, км , кВ×А

U, кВ

Площу перерізу кабелю приймають, виходячи з економічної густини стру-му

, мм2 ( 6.4)

де Sек - площа перерізу проводів, мм2; IР - розрахунковий струм, А; jек – еконо-мічна густина струму (див. додаток 16), А/мм2.

, А ( 6.5)

де - розрахункова активна потужність на шинах ТП, кВт; U - напруга в розподільній мережі, кВ; cos - середньозважений коефіцієнт потужності (ви-значається нижче);

З додатку 17 в залежності від струмового навантаження вибирають пере-різ кабелю і перевіряють на допустиму втрату напруги

×103, кВ ( 6.6)

де RК = Ro l та XК = Xo l, Ом; l - довжина кабелю від джерела до споживача, км; Ro, Xo - відповідно активний та індуктивний питомі опори кабелю (див. додаток 18), Ом/км; соs = PР/S; sin = QР/S, де S= , кВ×А.

Втрата напруги визначається в процентах від номінального значення

Uв = DU/U× 100, % ( 6.7)

В залежності від виду мережі ця втрата не повинна перевищувати: 1) в силових мережах - 5%; 2) в освітлювальних мережах - 3...5%; 3) в живильних лі-ніях високої напруги - 5...8%; 4) в живильних лініях аварійних мереж - 10...12%.

 

 


Таблиця 6.1

Електричні навантаження на вводі в будинок

№ п/п № бу-динку за ген-пла- Кіль-кість Секцій   Назва споживачів електроенергії SРі, кВт КПі   cosj   tgj   Розрахункова електрична потужність на вводі, кВт
  ном             активна,p реактивна, Qр
n 2-секційний 16-поверховий будинок на150 квартир з електроплитами n ІТП (2 насоси Р2=4,5 кВт і 2 насоси Р3=2,2 кВт) n Ліфт n Освітлення внутр.сход.кліток, технічний поверх 0,99´150=148,5   13,4   5,5´2=11 0,3´16´2+3= 9,6 0,37   0,7   1,0 0,37 1,0   0,8   0,7 1,0   0,75   1,02 40,1   9,38   11,0 2,6     7,03   11,22
Всього 171,5       63,08 18,25
                     

* - освітлення технічного поверху (148,5+13,4)× 0,02»3,0
Аналогічно виконують розрахунки для інших будинків житлової групи.


Приклад

Вихідні дані:Підібрати переріз кабелю і визначити втрати напруги низь-ковольтної електричної мережі від трансформаторної підстанції (ТП) до будин-ку № 5 довжиною l=0,08 км. Електричні навантаження наведені у табл.6.1.

Вирішення:

Розрахунок виконують за наступною схемою. D №5

ТП
l=0,08 км , кВ×А

U=0,4кВ

1. Струм навантаження визначають за формулою (6.5)

А,

де .

2. Економічна густина струму для кабелю з гумовою ізоляцією та алюмі-нієвими жилами вибирають з додатку 16 з тривалістю використання максимуму навантаження 5000...8760 год/рік та jек = 1,6 А/мм2.

3. Площа перерізу кабелю з економічною густиною струму

мм2

З додатку 17 вибирають переріз кабелю S=70 мм2 для трифазної лінії еле-ктропередачі з алюмінієвими жилами та гумовою ізоляцією (I=210 А> Ір= =94,86 А).

Для цього кабелю з додатку 18 визначають значення активного та реак-тивного питомих опорів для перевірки його на допустиму втрату напруги.

R0 = 0,420 Ом/км, де Rк=0,42× 0,08=0,0336 Ом.

Х0=0,07 Ом/км, де Хк= 0,07×0,08=0,0056 Ом.

 

Визначають

Згідно формули (6.6) визначають втрату напруги від ТП до будинку №5.кВ

Звідки

DUв=0,0056/0,4×100%=1,39% <5%.

Оскільки втрати напруги на ділянці від ТП до будинку менше допустимої втрати напруги, необхідний переріз кабелю вибрано правильно.

 

Дата добавления: 2017-12-14; просмотров: 299; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8349 - | 7282 - или читать все...

 

18.206.194.83 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.004 сек.