double arrow
Результати гідравлічного розрахунку теплової мережі

№№ ділянок QО,maх кВт Qh,max кВт GО,max т/год Gh,max т/год Gd, т/год d×S, мм V, м/с R, Па/м L, м lпр, м , Па
Основна магістраль: 1-2-3
1-2 561,5 769,7 6,04 16,6 22,64 89х3,5 1,25
2-3 2,19 7,91 10,1 76х3,5 0,8
                     
Відгалуження: 2-4-5
2-4 247,5 401,7 2,66 8,64 11,3 57х3,5 1,7
4-5 357,5 529,3 3,84 11,38 15,2 89х3,5 0,84
                     

Потім, використовуючи значення Gd і по номограмі (додаток 9) підбирають dxS, знаходять Vв, дійсне Rв та на кожній ділянці від-галудження. Умовою правильності вибору діаметру є близькі значення і (похибка не повинна перевищувати 10%). Результати гідравлічного роз-рахунку наведені у табл.4.3.

Похибка при ув’язці відгалудження

.

В курсовій роботі гідравлічний тиск в вузлових точках теплової мережі визначають в залежності від прийнятого тиску в подавальному Рп і зворотному Рзв теплопроводах на вході теплової мережі у самий віддалений від вуличної мережі будинок №3 та розрахункових втратах тиску на ділянках.

Наприклад, якщо прийняти на вході тепломережі в будинок №3 Рп= =0,5МПа, а Рзв=0,4 МПа, то в вузлі ТК-3 гідравлічний тиск буде

МПа,

а МПа.

В вузлі ТК-6 відгалудження гідравлічний тиск становить

МПа,

а МПа.

 

РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ БУДИНКІВ ЖИТЛОВОЇ ГРУПИ
5.1. Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальних (дворових)


Сейчас читают про: