double arrow
СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

Загальна частина

Містобудівний кадастр створюється по кожному з населених пунктів і містить систему даних про належність території до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, іженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерне забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності.

В даних методичних вказівках розглядається нижчий рівень місто-будівного кадастру – базовий і все, що стосується інженерної інфраструктури населеного пункту – системи тепло-, газо-, електро-, водопостачання і водо-відведення.

Основні вимоги щодо створення і ведення містобудівних кадастрів на-селених пунктів викладені в [ 16].

Одиницею обліку та зберігання даних у містобудівному кадастрі є об’єкт. Відповідно до інженерних мереж об’єктом вважається ділянка та вузол інженерної мережі. Сукупність даних по об’єкту містобудівного кадастру, що занесені у спеціальні форми, складає паспорт об’єкту.

Паспорт будь-якої інженерної мережі з перерахованих вище має однотипний характер і містить наступні форми документів:

1) відомості про мережу;

2) відомості про ділянку мережі;

3) відомості про вузол мережі;

4) схема мережі;

5) каталог координат вузлів мережі;

6) опис документів паспорту мережі.

Паспорт об’єкту може містити при необхідності і інші документи, які заносяться в опис.

Вихідними даними при створенні системи містобудівного кадастру є існуючі матеріали різних відомств і служб, що відають питаннями управління, експлуатації, проектування населеного пункту та його об’єктів, у т.ч. інже-нерних мереж. У випадку відсутності потрібних даних по об’єкту виконуються натурні дослідження (інвентаризація) об’єкту.
В курсовій роботі в якості вихідних даних для заповнення форм паспорту об’єкту необхідно використовувати дані, що отримані в результаті роз-робки інженерних мереж населеного пункту. При заповненні відомостей про вузол будь-якої мережі необхідно розглядати тільки головну магістраль.

Форми документів, які містять узагальнені дані про будь-яку інженерну мережу, наведені у додатках ДБН Б.1-1-93 [ 16].

Дані, які містяться у містобудівному кадастрі, оновлюються відповід-ними службами по мірі виникнення змін в об’єктах, але не рідше 1 разу на рік.

 

Приклад

Як приклад розглянуто систему внутрішньоквартальних (дворових) га-зопроводів низького тиску (див. приклад розрахунку системи газопостачання житлової групи).Форма 4.23

Дата реєстрації інформації 23.04.1998 р.

Відомості про газову мережу

Власник (користувач) – Державне комунальне підприємство газового господарства “Київгаз”

Міністерство (відомство), концерн, асоціація – Державна акціонерна холдінгова

компанія “Укргаз”

Найменування галузі – Держжитлокомунгосп України

Юридична адреса власника –

Форма власності – державна, комунальна, колективна, приватна

Тип газопроводу – внутрішньоквартальний, низького тиску, підземний.

 

Форма 4.24

Код ділянки мережі 1-2
Дата реєстрації інформації 23.04.1998 р.

Відомості про ділянку газової мережі

Місцезнаходження ділянки – пров. Виноградний

Довжина, м – 28.0

Діаметр, мм – 89х3.0

Матеріал – сталь Ст2сп ГОСТ 380-88

Глибина закладення, м – 1.1

Схил – паралельно рельєфу місцевості

Технічний стан:

процент зносу, % - 38.5;

знаходится в аварійному стані – ні

Режим роботи – на протязі року, цілодобово

Шляховий відбір газу, м3/год – відсутній

 

Форма 4.25

Код ділянки мережі 1-2
Дата реєстрації інформації 23.04.1998 р.

Сейчас читают про: