double arrow
Що означає термін «культура»?

Який зміст вкладають соціологи в поняття «культура»?

Які елементи виділяють в структурі культури?

Як Ви розумієте слова Б.Пастернака про те, що культура першому стрічному в обійми не падає?

Чим є матеріальна і духовна культура?

Які функції виконує культура?

Які сфери прояву культури?

Чи згодні Ви з П.Флоренськім, який вважав, що тільки культура є тим грунтом, тим середовищем, яке ростить і живить особу, тобто робить з живої істоти натхненне створення?

По яких каналах йде дія культури на суспільне життя?

Чим є соціальні норми і цінності?

Що означають символічні і знакові системи в культурі?

Яка роль мови в розвитку національної культури?

Що є культурною спадщиною?

Як, на Ваш погляд, співвідносяться в культурі загальне і унікальне?

Що розуміється в соціології під культурними универсалиями?

Які обставини обумовлюють історичну спадкоємність в культурі?

Культурний плюралізм або національна самобутність: як вони співвідносяться?

Як Ви розумієте вираз «діалог культур»? Який його зміст?

Як Ви собі уявляєте діалог культур в умовах глобалізації?

Що таке домінуюча культура?

Що означає поняття «субкультура»?

Через які причини виникають субкультури?

Яке співвідношення понять «цивілізація» і «культура»?

Культурна людина і інтелігентний: чи тотожні ці поняття?
Який взаємозв'язок культури і національного характеру народу?

Сучасна комерціалізація культури: добре або погано?

Що таке «масова культура»?

Які соціальні функції вона виконує?

Яку дію вона надає на психіку людини?

Чи потрібні нам «залітні» телесеріали?

Чому «мильні опери» користуються такою популярністю біля значної частини населення нашої країни?

Що таке елітарна культура?

Як Ви розумієте слова Сократа, звернені до одного з своїх співбесідників: «Заговори, щоб я тебе побачив»?

 

 


[1] Вспомним эллинского бога природы Пана, что по-гречески означает «Всё». С известной картины Врубеля смотрят на нас пронзительно голубые глаза Пана. В этом взгляде мудрость веков и чистота всех родников Земли, глубина земных океанов и голубизна небесных просторов. Такой, наверное, видится из Космоса наша родная планета.


Сейчас читают про: