double arrow
Характерні порушення в роботі КВУ і рекомендації по їх усуненню

Порушення режимів роботи Причини порушень Рекомендації з усунення
У закритому положенні стулки клапана нещільно прилягають одна до одної Ослаблені кріплення ричагів на валах лопаток В положенні «зачинено» виставити стулки, забезпечивши їх щільне прилягання одна до одної, і затягнути болти ричагів на валах лопаток
Люфт лопаток в опорах Розрегульовані цапфи лопаток Відрегульовані цапфи лопаток
Тертя лопатки о стійку клапана Зазори між торцями лопаток и стійками клапану мають різну величину Відрегулювати зазори
Електронагрівник не нагріває лопатку Вийшов з ладу електронагрівник Замінити електронагрівник

 

 

При установці шківів перевіряють паралельність валів. Перекіс більше 1º шківа під клинові ремні призводить до прискореного однобічного зносу ременів і канавок шківів.

Перед надяганням клинових ременів контролюють відповідність їх профілів профілям канавок шківів. При роботі ременів комплектами у випадку виходу з ладу одних з ременів замінюють весь комплект. Комплектація нових ременів з вживаними не допускається.

Не рідше за один раз в місяць перевіряють натягнення ременів. Контроль їх натягнення виконується пружинним динамометром або вантажем по величині прогибу ременя. Для цього визначають зусилля О (рис. 19), необхідне для відтягування гілки ременя па величину 1,55 мм на кожних 100 мм межцентрової відстані.
Якщо після ремонту збільшується вібрація шківів, їх балансують. Пристосування для статичного балансування коліс і шківів показано па рис. 20.

Направляючі апарати служать для зміни подачі вентиля­тора і створюваного ним тиску, а також для зменшення пускового навантаження на електродвигун. Направляючі апарати в регулювальному режимі повинні переміщати повітряний потік у бік обертання робочого колеса венти­лятора.

Основні операції по обслуговуванню направляючих апаратів наступні:

очищення у міру забруднення внутрішньої поверхні кожухів і лопаток робочих коліс;

не рідше за один раз в місяць — підтягування болтових з'єднань; перевірка справності лопаток, міцності їх кріплення до осей і паралельності руху лопаток, регулювання їх в положенні «закрито», перевірка кріплення спиць до корпусу апарату і кріплення вильчатих важелів, змащення вузлів тертя консистентним мастилом (для апаратів вентиляторів з номерами до 12);не менше одного разу в 6 мес —у вентиляторах № 12 і вище змазка консистентним мастилом черв'ячної пари редуктора ручного привода і підшипникових вузлів направляючого апарату;

не рідше за один раз в рік—перевірка справності осей лопаток і усунення виявлених дефектів.

Муфти ковзання (ІМС) призначені для
забезпечення плавного пуску, безступінчатого регулювання подачі вентилятора
і зменшення пускового навантаження на електродвигун. Для ІМС не рідше одного
раза в місяць потрібні підтягування болтів кріпильних з'єднань, кріплень
агрегата до фундаменту і вимір термопарою або термометром опору
температури нагріву підшипників, яка не повинна перевищувати 70 °С. Термо-
пару (термометр опору) встановлюють в отвори для рим-болтів в
верхніх кришках (рим-болти вигвинчують, а отвори заповнюють густим підшипниковим мастилом). З тією ж періодичністю слідує перевіряти щільність посадки шківа вихідного валу муфти, сполучених полумуфт
на кінцях валів двигуна і ІМС, вимірювати температуру нагріву обмотки збудження, яка не повинна перевищувати 140 °С.

Через 3000 год роботи ІМС роблять заміну мастила підшипників. Змащення робиться шприц-насосом через масельнички муфти. Підшипникові камери мають бути заповнені мастилом на 2/3 їх об'єму. Надлишок мастила витісняється з камери під час роботи ІМС, тому через 1—2 год після заповнення камери муфту зупиняють і витиснене мастило видаляють.

Не рідше двох раз на рік контролюють рівень вібрації муфти. Виміри робляться віброметром і вібрографом, що встановлюється на верхніх кри­шках підшипників з боку провідного і веденого валів, у вертикальному, повздовжньому і поперечному напрямах. Для виміру поперечної вібрації штифт віброметра упирають в корпус верхньої кришки підшипника поблизу лінії разйому. Вісь штифта має бути перпендикулярна до осі валу.

При виміру подовжньої вібрації штифт віброметра упирають в торець кришки підшипника, а вісь штифта встановлюють паралельно осі валу. Фак­тична величина вібрації (подвоєна амплітуда коливань) не повинна перевищувати значень, приведених нижче:

Частота обертання, об/хв 500—750 1000 1500 3000

Амплітуда коливань, мм 0,16 0,13 0,1 0,05

Величину биття валів вимірюють посередині посадочних частин за допомогою індикатора. Стійку з індикатором встановлюють так, щоб його стержень упи­рався в середину кінця валу. Оптимальні значення величини биття для валів діаметром до 48 мм складають не більше 0,05, діаметром до 70 мм — не більше 0,06 і діаметром до 90 мм — не більше 0,08 мм.

Не рідше за раз на рік контролюють частоту обертання вихідного валу муфти ковзання при різних значеннях сили струму збудження і коррек­тують графік цієї залежності. Температура якоря не нормується (вона .мо­жет збільшуватися до меж, що викликають підвищення температури нагріву підшипників або обмотки збудження, тобто понад допустимих). Щоб уникнути наднормативного нагріву обмотки збудження і підшипників при довгій роботі муфти перед її зупинкою слід охолодити якір. Для цього після зняття струму збудження з ІМС приводний двигун повинен деякий час працювати вхолосту.

Гідроустановки призначені для зменшення пускового навантаження і безступінчатого регулювання продуктивності агрегатів вентиляторів і двостороннього всмоктування кондиціонерів. Гідроустановки експлуатуються при температурі довкілля в межах +5 .. . +35 ºС.

Основні операції по обслуговуванню гідромуфт наступні:

перед пуском установки — вимір температури води, що поступає в маслоохолоджувач;

щодня після 30 хв роботи—вимір температури масла;

не рідше за один раз в місяць — перевірка герметичності з'єднань масло­провода і рівня масла в баку, підтягування болтів кріплення електродвигуна і опори, прочищення жиклерів гідромуфт;

не рідше трьох раз на рік —заміна масла в гідроустановці, очищення від забруднень фільтру заливної горловини;

не рідше двох раз в рік — перевірка працездатності запобіжного
клапана, частоти обертання шківа гідроустановки і тарировка графіка залежності частоти обертання від тиску масла, змащення підшипників валів гідромуфт;

не рідше за один раз в рік — контроль роботи клапан­ної коробки і очищення водяного тракту маслоохолоджувача від солей жорсткості.

Способи усунення несправностей в роботі гідро­установок вказані в табл. 8.

Режим роботи аераційних пристроїв вста­новлюється робочою інструкцією по кожному окремому приміщенню. Інструкція повинна містити відомості про порядку: сезонного регулювання (на теплий, перехідний і холодний періоди року), а також регулювання пристроїв залежно від напряму вітру; вказівки по управ­лінню стулковими палітурками; зведення по технічному обслуговуванню механізмів управління пристроями, а також терміни їх планових оглядів і ремонту; заходи на випадок виникнення пожежі.

У теплий період року приплив повітря здійснюється через нижні аераційні отвори в стінних обгороджуваннях, а також через две­ри і ворота, в холодний і перехідний періоди — через отвори в стінних огорожах (на відстані не менше 4 м від рівня підлоги до низу отвору). У багатопрольотних будівлях приплив повітря може відбуватися також через ліхтарі суміжного «холодного» прольоту, якщо середня концентрація газів або пилу в повітрі, що поступає через цей проліт, не перевищує 30 % їх ГДК.

Таблиця 8

Основні несправності в роботі гідроустановок і рекомендації по їх уникненню

Порушення режимів роботи Причини порушень Рекомендації з усунення
Насос шестерні не подає масло до гідромуфти Засмічення фільтра клапанної коробки Промити фільтр клапанної коробки
Манометр не показує тиск Засмічення жиклерів   Несправний манометр Відвернути пробки на кожуху гідромуфти, прочистити жиклери, завернути пробки Перевірити манометр та при необхідності замінити
Знижується частота обертання гідроустановки Нещільна посадка кульок в сідлах клапанної коробки Протерти кульки в сідлах клапанної коробки
Перегрів гідроустановки Недостача або висока температура охолоджуючої води Відкладання солей жорсткості в масло охолоджувачі Засмічення жиклерів Довга робота гідроустановки на нижній межі регулювання Збільшити кількість води для охолодження   Видалити солі жорсткості   Прочистити жиклери Збільшити кількість води для охолодження, замінити режим регулювання

 

 

Витяжка повітря у всі періоди року повинна виконуватися через фраму­ги ліхтарів, шахти і дефлектори, які в холодний період року слідує відчиняти на ділянках, розташованих над джерелами тепловиділень або поблизу від їх.

Стулки припливних отворів в зовнішніх стінах з навітряного боку треба відкривати під кутом, приблизно удвічі меншим, ніж на підвітряній стороні.

Регулювання фрамуг витяжних ліхтарів, що задуваються, здійснюється в залежності від напряму вітру: при напрямі вітру уздовж ліхтаря (з можливим відхиленням на 15°) вони можуть бути відкриті з обох боків; при інших напрямах вітру вони мають бути відкриті лише з підвітряного боку.

За наявності ліхтарів їх стулки, що не задуваються, незалежно від напряму вітру, можуть бути відкриті з обох боків ліхтаря.

 


Сейчас читают про: