double arrow
Що дає управління часом?

· Ви навчитесь розуміти що єважливим для досягнення поставлених цілей.

· Ви досягнете своїх цілей швидше ваше життя наповниться новим змістом і задоволенням.

· Ви досягнете успіху як в обраній професії так і в особистому житті.

· Ви начитеся уникати стресових ситуацій а потрапивши в них зазнаватимите мінімальних утрат.

· Ви досягатимите більшого за менший час а заощаджений час використовуватимите для досягнення інших цілей.

· Оскільки ви самі будите добре організовані вам буде простіше і приємніше працювати з вашим начальником та підлеглими.

· У вас з’явиться більше простору для творчості оскільки ви вивільните для цього досить часу.

У вас просто з’явиться більше вільного часу для себе

 

Завдання 50

Зробіть порівняння двох текстів (російського та тексту, перекладеного за допомогою комп’ютера), випишіть неточності та помилки, припущені при перекладі за допомогою комп’ютера.

Варіант № 1

Компания Microsoft выпустила в свет русскоязычную версию сервис-пака для Win­dows ХР. Полная версия пакета обновле­ний доступна на сайте Microsoft. Объем дистрибутива руссокого сервиса-пака немного меньше, чем англоязычного. Но скачивать все равно придется немало: полный вариант русского сервис-пака весит 266 375 Кб против 272 391 Кб у английской версии. В любом случае в Microsoft не рекомендуют загружать полную версию сервис-пака обыч­ным пользователям, которым нужно уста­новить обновление на единственный ком­пьютер. Им рекомендуется дождаться появ­ления сервис-пака в системе автоматиче­ских обновлений и службе Windows Update, которое произойдет несколько позднее — в середине сентября. Полная версия сер­вис-пака предназначена для специалистов в области информационных технологий и разработчиков.
Комп’ютерний переклад

Компанія Microsoft випустила в світло російськомовну версію паку сервісу для Windows ХР|. Повна|цілковита| версія пакету оновлень доступна на сайті Microsoft. Об'єм|обсяг| дистрибутива руссокого| паку сервісу трохи менше, чим англомовного. Але|та| викачувати все одно доведеться|припаде,прийдеться| немало: повний|цілковитий| варіант російського паку сервісу важить 266 375 Кб проти|супроти| 272 391 Кб у|в,біля| англійської версії. У будь-якому випадку|в будь-якому разі| в Microsoft не рекомендують завантажувати повну|цілковиту| версію паку сервісу звичайним|звичним| користувачам, яким потрібно встановити оновлення на єдиний комп'ютер. Їм рекомендується дочекатися|діждатися| появи паку сервісу в системі автоматичних оновлень і службі Windows Update, яке відбудеться дещо пізніше — у середині вересня. Повна|цілковита| версія паку сервісу призначена для фахівців|спеціалістів| у області інформаційних технологій і розробників.Варіант № 2

Она содержит все без ис­ключения обновления, тогда как при авто­матической установке сервис-пака будут за­гружаться только нужные компоненты, что позволит заметно сократить объем скачи­ваемой информации. Напом­ним, что для англоязычной вер­сии сервис-пака задержка ме­жду выпуском полной версии и варианта для автоматического обновления была довольно-таки значительной. Версия для про­фессионалов появилась на сайте Microsoft 9 августа, а автоматическое обновление Windows XP Home началось спустя десять дней. 25 августа началось ав­томатическое обновление Windows XP Pro­fessional. В тот же день английская версия сервис-пака появилась и в онлайновой служ­бе Windows Update. Сервис-пак привносит в Windows XP ряд нововведений, связанных с безопасностью: усовершенствованный брандмауэр, блокировщик всплывающих окон в Internet Explorer и другие элементы. Пользователи легальных копий Windows XP смогут заказать полную версию на компакт-диске.


Сейчас читают про: