double arrow

Головні розділи фізичної хімії.


1) Агрегатні стани речовин.

2) Основи хімічної термодинаміки(тут вивчають перетворення одного виду енергії в інші).

3) Хімічна кінетика (цей розділ вивчає швидкість хімічних реакцій, фактори, від яких вона залежить, а також різні види каталізу).

4) Розчини (вивчають здатності розчинів - неелектролітів та фактори, від яких вони залежать).

5) Електрохімія (вивчає властивості розчинів - електролітів, електропровідність цих розчинів гальванічні процеси в них).

В основі багатьох технологічних процесів добування металів та їх сплавів пластмас, хімічних волокон, добрив, лікарських препаратів, неорганічних речовин харчових продуктів полягають закони фізичної хімії. Поширені у різних галузях харчової промисловості процеси як випарювання, сепарація, дистиляція сушіння, екстрагування, кристалізація і розчинення можуть бути зрозумілі і здійснювані на основі законів фізичної хімії. Усі біохімічні процеси, які лежать в основі багатьох харчових виробництв, також підпорядковуються законам фізичної хімії. На методах фізичної хімії засновано і технологічний контроль харчових виробництв: визначення кислотності, вологості, вміст цукру, жиру, білку і вітамінів.
 

Завдання для виконання самостійної роботи.

1. Що вивчає фізична хімія?

2. Назвати розділи, які вивчає фізична хімія.

3. Які технологічні процеси пояснює фізична хімія?

4. Основні відкриття М.М. Бекетова.

5. Які закони лежать в основі заходів по охороні навколишнього середовища?

6. Виникнення фізичної хімії, основні вчені, які її розвили.

7. Праця вчених: М.В.Ломоносова, Т.Грем, І.Г.Борщов.

8. Назвіть дві групи основних запитаннь, які розлядає фізична хімія.

9. Основі напрямки розвитку фізичної хімії.

10. Значення фізичної хімії для технологічного процесу х/п.

Самостійна робота № 2

Тема: Розподіл швидкості при ламінарному потоці, турбулентний потік, скло, вода.

Стислі теоретичні відомостіСейчас читают про: