double arrow

Кондитерських, макароннихМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівки та завдання

для виконання самостійної роботи

з предмету: “Фізколоїдна хімія”

для підготовки студентів денного відділення

за спеціальністю: 5.05170104 "Виробництво хліба,

Кондитерських, макаронних

виробів та харчоконцентратів"

 

 

М. Одеса - 2012


1. РОЗРОБЛЕНО:

Циклова комісія хімічних дисциплін Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій.

2. ВИКОНАВЕЦЬ:

викладач фізколоїдної хімії, голова облметодоб’єднання

викладачів хімії Девятьярова Л.І.

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НР

___________В.І.Уманська

“____“___________2012 р.

 

 

Методичні вказівки та завдання

для виконання самостійної роботи

з предмету: “Фізколоїдна хімія”

для підготовки студентів денного відділення

за спеціальністю: 5.05170104 "Виробництво хліба,
кондитерських, макаронних

виробів та харчоконцентратів"

 

 

Автор: Девятьярова Л.І.

 

 

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Предметною комісією хімічних дисциплін

Протокол №_________________________

Від “___“_____________________20__ р.

Голова комісії _____________ Швець Л.І.

 

Одеса – 2012

ЗМІСТ

 

1. Самостійна робота №1:«Виникнення фізичної хімії, основні етапи розвитку, праці вчених.».................................................................................................................................................5

2. Самостійна робота №2:«Розподіл швидкості при ламінарному потоці, турбулентний потік, скло, вода.»………………………………………. ………………..........................................6

3.Самостійна робота №3: « Другий закон термодинаміки, можливість і напрямки самовільного напрямку процесу» ……………………......................................................................9

4. Самостійна робота №4: «Теплота утворення та розкладання»…………………………......10

5. Самостійна робота №5: «Фазові рівноваги, правило фаз, багатоваріантна система, фазові переходи»………………………………............................................................................................12

6. Самостійна робота №6:«Процеси сольватації та гідратації, енергетика утворення розчинів»…………………………………………………………………………………………….14

7. Самостійна робота №7:«Перший та другий Закон Коновалова, визначення молекулярної ваги»…………………………………………………………………………………………………15

8. Самостійна робота №8:«Розчини дійсні та недійсні, електролітична дисоціація, ізотонічний коефіцієнт»…………………………………………………………………………....179. Самостійна робота №9:« Радіаційно – хімічні реакції»…………………………………….19

10. Самостійна робота №10:«Мультиплетна теорія гетерогенна каталізу»………………….20

11. Самостійна робота №11:«Вплив розбавлених розчинів на електропровідність»……….22

12. Самостійна робота №12:«Різноманітні типи електродів, концентраційний, дифузійний, окислювально-відновні ланцюги»……………….. ……………………………………………….23

13. Самостійна робота №13:«Електрохімічна корозія металів, засоби захисту металу від корозії»………………………………………………………………………………………………25

14. Самостійна робота №14:« Колоїдна хімія, вступ, основоположники предмета, основні етапи розвитку, праці вчених»…………………………………………………………………….26

15. Самостійна робота №15:«Ізотерма адсорбції, теорія мономолекулярної адсорбції, рівняння Гібсса»…………………………………………………………………………………….28

16. Самостійна робота №16:«Молекулярна адсорбція із розчинів»…………………………29

17. Самостійна робота №17:«Процеси змочування, хроматографія»………………………...31

18. Самостійна робота №18:«Практичне використання електрофорезу та електроосмосу»……………………………………………………………………………………...32

19. Самостійна робота №19:«Рівняння Ейнштейна для коефіцієнта дифузії, явище світлорозпилення у рідинах і газах.»…….. ………………………………………………………34

20. Самостійна робота №20:«Кінетична, агрегативна, седиментаційна стійкість»………...35

21. Самостійна робота №21:«Практичне використання коагуляції, теорія Дерюгіна, залежність коагуляції від стабілізатора»………………………………………………………….37

22. Самостійна робота №22:«Структуроутворення, вільно– та зв’язанодисперсні системи. Практичне значення ПАР, миюча дія мила»………………….......................................................39

23. Самостійна робота №23:«Закон Ейнштейна, рівняння Шведова - Бінгама, висолювання та застуднення»……………………………………………………………………………………..41

24. Самостійна робота №24:«Дисперсні системи з газоутворенням чи твердим середовищем»……………………………………………………………………………………….43

25. Самостійна робота №25:« Стійкість в аерозолях»………………………………………....44

26. Самостійна робота №26:«Фазові та фізичні стани полімерів, аморфні, еластичні та пластичні»…………………………………………………………………………………………..46

27. Самостійна робота №27:«Білки, властивість розчинів, ізоелектрична точка. Досліди кінетики набрякання»………………………………………………………………………………47

Перелік літератури.........................................................................................................................51Сейчас читают про: