double arrow

Тестові завдання до теми 51. Який ковалентний зв’язок називають p-зв’язком?

а) коли область перекривання орбіталей знаходиться на лінії зв’язку;

б) коли область перекривання орбіталей знаходиться по обидва боки від лінії зв’язку;

в) коли різниця електронегативностей становить більше двох оди-ниць.

 

2. Який ковалентний зв’язок називають s-зв’язком?

а) коли область перекривання орбіталей знаходиться на лінії зв’язку;

б) коли область перекривання орбіталей знаходиться по обидва боки від лінії зв’язку;

в) коли різниця електронегативностей становить більше двох одиниць.

 

3. В яких речовинах реалізується ковалентний полярний зв’язок?

а) Cl2; б) NaCl; в) CO2; г) H2S; д) MgO.

 

4. В яких речовинах реалізується ковалентний неполярний зв’язок?

а) F2; б) NaOH; в) CO; г) H2; д) СаO.

 

5. В яких речовинах реалізується йонний зв’язок?

а) I2; б) LiOH; в) PH3; г) H2O; д) MgF2.

 

6. В яких речовинах реалізується металевий зв’язок?

а) Na; б) LiOH; в) NaCl; г) Cr; д) MgSO4.

 

7. Вкажіть тип хімічного зв’язку в молекулі SO3:

а) ковалентний полярний; б) ковалентний неполярний;

в) іонний; г) металевий; д) водневий.

 

8. Вкажіть тип хімічного зв’язку в молекулі O2:
а) ковалентний полярний; б) ковалентний неполярний;

в) іонний; г) металевий; д) водневий.

 

9. Вкажіть тип хімічного зв’язку в молекулі Na2S:

а) ковалентний полярний; б) ковалентний неполярний;

в) іонний; г) металевий; д) водневий.

 

10. Вкажіть число гібридних орбіталей і кут між ними у випадку
sp2-гібридизації:

а) дві гібридні орбіталі, кут між ними становить 180о;

б) три гібридні орбіталі, кут між ними становить 120о;

в) три гібридні орбіталі, кут між ними становить 180о;

г) чотири гібридні орбіталі, кут між ними становить 109,5о.

11. Вкажіть число гібридних орбіталей і кут між ними у випадку
sp-гібридизації:

а) дві гібридні орбіталі, кут між ними становить 180о;

б) три гібридні орбіталі, кут між ними становить 120о;

в) три гібридні орбіталі, кут між ними становить 180о;

г) чотири гібридні орбіталі, кут між ними становить 109,5о.

 

12. Вкажіть число гібридних орбіталей і кут між ними у випадку
sp3-гібридизації:

а) дві гібридні орбіталі, кут між ними становить 180о;

б) три гібридні орбіталі, кут між ними становить 120о;

в) три гібридні орбіталі, кут між ними становить 180о;

г) чотири гібридні орбіталі, кут між ними становить 109,5о.

 

13. Встановіть відповідність між типом зв’язку і його характеристикою:… зв’язок утворюється між атомами ...
1) Ковалентний а) із значною різницею електронегативностей
2) Іонний б) металів
3) Водневий в) однакової або приблизно однакової електронегативності
4) Металевий г) Гідрогену й Оксигену
  д) Гідрогену й атома більш електронегативного елемента

 

14. Існує два види ... зв’язку: полярний і неполярний:

а) йонного; б) ковалентного; в) водневого;

г) металевого; д) міжмолекулярного.

 

 

15. Енергія хімічного зв’язку визначається:

а) числом електронних пар, що зв’язують два атоми;

б) кількістю енергії, що виділяється при утворенні зв’язку або затрачається для його розриву;

в) зміщенням електронної густини до атома з більшою електронега-тивністю;

г) довжиною зв’язку.

 

16. Хімічний зв’язок, в якому електронна густина зміщена до атома з
більшою електронегативністю, називається:

а) неполярним; б) полярним; в) йонним; г) металевим.

 

17. Що є кількісною мірою полярності ковалентного зв’язку?

а) ступінь перекривання атомних орбіталей;

б) різниця відносних електронегативностей взаємодіючих атомів;

в) напрямленість орбіталей, які перекриваються;

г) ступінь гібридизації орбіталей, які перекриваються.

 

18. Основними параметрами хімічного зв’язку є:

а) ступінь перекривання атомних орбіталей, енергія зв’язку, крат-ність зв’язку;

б) енергія зв’язку, кратність, довжина зв’язку, валентний кут, поляр-ність;

в) енергія зв’язку, кратність, довжина зв’язку, ступінь перекривання атомних орбіталей;

г) ступінь гібридизації орбіталей, полярність зв’язку, валентний кут, довжина зв’язку.Сейчас читают про: