double arrow

Практичні завдання до теми 4Завдання 1

1. Напишіть електронну формулу елемента:

1) силіцій, 2) купрум, 3) фосфор, 4) бром, 5) стронцій, 6) алюміній, 7) ферум, 8) ксенон, 9) титан, 10) кобальт, 11) галій, 12) станум, 13) хром, 14) арсен, 15) стибій.

Завдання 2

1. Структура валентного електронного шару атома елемента виражається формулою .....

 

1) 3s2 3p4, 2) 4s2 4p5, 3) 3d3 4s2, 4) 3s2 3p1, 5) 3d6 4s2, 6) 3d1 4s2, 7) 4d2 5s2, 8) 4d2 5s2, 9) 5s2 5p5, 10) 3d10 4s1, 11) 5s2 5p6, 12) 5d5 6s2, 13) 4d5 5s1, 14) 5d5 6s2, 15) 6s2 6p3.

У якому періоді, групі та підгрупі (головній чи побічній) знахо­диться цей елемент? Яка його назва, порядковий номер? До якої родини елементів належить? Яка його максимальна валентність за оксигеном (запишіть формулу вищого оксиду), гідрогеном (якщо елемент утворює летку сполуку з гідрогеном)? Скільки протонів і нейтронів міститься у ядрі цього елемента?

 

Тема 5. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВАРЕЧОВИНИ

Теоретичні питання

2. Умова утворення хімічного зв’язку.

3. Типи та основні параметри хімічного зв’язку.

4. Ковалентний зв’язок: головні положення методу валентних зв’язків.

5. Механізми утворення ковалентного зв’язку. Донорно-акцепторний зв’язок.

6. Властивості ковалентного зв’язку (полярність, напрямленість, наси­чуваність).
7. Сигма (s) та пі (p)-зв’язки, їхні властивості.

8. Дипольний момент молекули.

9. Гібридизація валентних орбіталей, умови гібридизації. Просторова конфігурація молекул.

10. Метод молекулярних орбіталей. Зв’язуючі і розпушуючі орбіталі.

11. Іонний зв’язок, умови утворення, властивості. Катіони та аніони.

12. Атомні та йонні радіуси.

13. Металевий зв’язок, характерні властивості металів.

14. Основи зонної теорії.

15. Мета­ли, напівпровідники і неметали в періодичній системі.

16. Міжмолекулярні сили (орієнтаційна, індукційна та дисперсійна взаємодії).

17. Водневий зв’язок, його значення в хімічних та біологічних процесах.

18. Агрегатні стани речовини, їхня характеристика.

19. Кристалічні та аморфні тіла.

20. Ближній і дальній порядок у твердих тілах.

21. Основні типи кристалічних ґраток, їхня характеристика.

 Сейчас читают про: