double arrow

Перший закон термодинаміки.I закон термодинаміки встановлює кількісні та якісні зміни внутрішньої енергії системи.

Внутрішня енергія складається з усіх видів енергії: енергії протонів, нейтронів, електронів, енергії зв'язків між атомами у системі та міжмолекулярні взаємодії. І закон термодинаміки встановлює тільки зміни внутрішньої енергії, а не абсолютне її значення.

 

DU = U1 – U2

де, DU – внутрішня енергія

Математичний вираз І закону термодинаміки: "Зміна внутрішньої енергії системи складається з того тепла або тої енергії, яка надається даний системі, за відрахуванням тої роботи, яку здійснює дана система."

DU = DН - А

Якщо система не здійснює ніякої механічної роботи, а отримує тільки енергію, тоді:

DU = DН

Внутрішня енергія в хімічних реакціях - це тепловий ефект. Тепловим ефектом хімічної реакції називається та кількість тепла, яка виділяється або поглинається в результаті хімічних реакцій. Якщо тепло виділяється, реакцію називають екзотермічною + DН.

 

АВ + СД = ЕМ + DН

Якщо внаслідок реакції тепло поглинається, то реакцію називають ендотермічною - DН.

 

АВ + СД = ЕМ - DН

 Сейчас читают про: