double arrow

Закони Рауля для відносного зниження тиску над розчином


Тиск пари над чистим розчинником буде вище, а над розчином нижче. Це було доказано французьким вченим Раулем.

Закон Рауля: «Відносне зниження тиску пари над розчином дорівнює молярній концентрації розчиненої речовини».

Математичний вираз закону:

де, Ро-тиск пари над чистим розчинником

Р - тиск пари над розчином

n - кількість молей розчиненої речовини

N - кількість молей розчинника.

Концентрація в молярних частках - це відношення кількості молів розчиненої речовини до суми кількості молів розчиненої речовини і розчиннику:

 

n / N + n

У теорію розчинів Вант - Гофф вводить поняття ізотонічного коефіцієнту і, який показує, у скільки разів часткова концентрація електроліту більша, ніж часткова концентрація еквімолекулярного розчину неелектроліту.

 

де, n¢- чаткова концентрація електроліту

n- часткова концентрація неелектроліту;

Ізотонічний коефіцієнт показує, у скільки разів усі фізичні властивості розчинів електролітів яскравіше виражені, ніж фізичні властивості неелектролітів.

 

і=n¢/n; і=П¢/П; і=DР¢/DР; і= Dtк¢/Dtk; і=Dtз¢/Dtз.

 

Ізотонічний коефіцієнт знаходиться у такій залежності із ступенем електролітичної дисоціації.
∙ 100%

 

k – величина, яка показує на скільки іонів дисоціює молекула.

Оскільки цей закон використовують для розведених розчинів електролітів, то

n – має маленьке значення і закон Рауля записується так :

 

 

DР- зниження тиску пари над розчином:

 

DР = Р0 – Р

 

Для розв’язання задач використовують:

 Сейчас читают про: